Dat het in Latijns-Amerika warm kan zijn, weet iedereen. Een hete politieke zomer geeft het continent een steeds rodere gloed: politieke radicalisering in El Salvador en Guatemala, grote stakingen en betogingen in Chili, Peru en Bolivia, en voorstellen voor een nieuwe grondwet in Venezuela.

Dankzij de druk van de campagne heeft het stadbestuur van Mexico city al zeven studenten vrijgelaten. Cesar Aguilar blijft echter vastzitten, evenals Adan Mejía en zovele anderen in Oaxaca. Daarom organiseren wij op 13 september een internationale actiedag.

De beweging tegen de arrestatie van studenten krijgt een grote weerklank onder de studenten, de vakbonden en in de Mexicaanse media. Ze blijven echter in de gevangenis. Daarom vragen we u om de petitie te tekenen.

Op maandag 6 augustus voerden honderden studenten actie aan de hoofdkantoren van het Instituto Politecnico Nacional (IPN) in Mexico City. In plaats van in dialoog te gaan met de studenten stuurde het bestuur de politie op hen af. Verschillende demonstranten werden ingerekend.

Brutale repressie blijkt het enige antwoord te zijn van de regering na de heropstanding van de massabeweging in Oaxaca de laatste weken. Talrijke activisten werden aangehouden door de politie. Onder hen bevind zich een kameraad van Militante, Tendencia Marxista, onze zusterorganisatie in Mexico. Solidariteit en protest hiertegen is dringend nodig.

In april vertrok een driehoofdige delegatie vanuit België op studiereis naar Venezuela. We hadden een gesprek met twee van de drie reisgenoten. Het verslag van Erik Demeester (Handen Af van Venezuela) en Stephen Bouquin (arbeidssocioloog universiteit van Amiens) is een must voor iedereen die inzicht wil in het proces van arbeiderscontrole.

Belgische socialisten kunnen voor een herbronning van de partij inspiratie halen in Venezuela. Daar is in de volkswijken een massacampagne bezig voor aansluiting bij de nieuwe Socialistische Eenheidspartij van Venezuela. Met de aansluiting van 4,5 miljoen leden tegen eind mei werden de meest optimistische voorspellingen gebroken.

Er is opnieuw een smeercampagne tegen de Bolivariaanse Revolutie bezig. De media belichten eenzijdig de acties van de oppositie en hun strijd voor ‘vrije meningsuiting’, terwijl ze amper een woord reppen over de gigantische betoging ter ondersteuning van de regering, afgelopen zaterdag in Caracas. De heersende klasse tracht een nieuw offensief van destabilisatie in te zetten.

Enkele maanden geleden kondigde de Venezolaanse president aan dat de Bolivariaanse regering de uitzendlicentie van tv-station RCTV niet zou vernieuwen. Sindsdien is er wereldwijd een bijtende mediacampagne bezig die Hugo Chavez beschuldigt van het muilkorven van de persvrijheid om “de oppositie het zwijgen op te leggen”.

2006 was een keerpunt voor de klassenstrijd in Mexico. De massale beweging tegen de kiesfraude en de rebellie in Oaxaca hebben veel losgemaakt in de onderste lagen van Mexico. Dit aanhoudende opstandige klimaat leidde begin mei tot een algemene staking, de eerste sinds 1916.

Op 15 april 2007 behaalden de arbeiders en boeren van Ecuador hun grootste overwinning op de oligarchie en het imperialisme. Tijdens de volksraadpleging die president Rafael Correa liet uitvoeren met de vraag of het volk voor of tegen de oprichting van een ‘grondwetgevende vergadering’ is, antwoordde een overweldigde meerderheid ‘SI’.

Er is al veel gezegd en geschreven over de bruisende sociale bewegingen in Latijns-Amerika. Vaak leggen intellectuelen daarbij vooral nadruk op de verschillen met de traditionele arbeidersbeweging. Academische concepten over ‘nieuwe sociale bewegingen’, ‘lokale gemeenschappen’, ‘inheemsen’ enzovoort verdoezelen echter het klassenkarakter van de radicalisering op het subcontinent.

In Ecuador heeft vrijdag 15 april president Correa een volksraadpleging gewonnen. Deze volksraadpleging betrof de vraag of er een Asamblea Constituyente (grondwetgevende vergadering) zou worden ingesteld, met alle volmachten om de grondwet te herschrijven en regionale verdelingen te herzien.

De titanische krachtmeting in Venezuela gaat onverminderd voort. De oligarchie probeert de Bolivariaanse Revolutie nu te discrediteren door economische sabotage in de voedingsindustrie en kunstmatige inflatie.

Uitzonderlijke activiteit ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de staatsgreep tegen Chavez en van de volksopstand die de Bolivariaanse Revolutie op de sporen zette. Met Eva Gollinger, auteur van de Chavez Code en Alejandro Fleming, ambassadeur van Venezuela, in Antwerpen en Brussel. Verder ook activiteiten Geraardsbergen en Sint-Niklaas.

Lula is eind 2006 voor een tweede termijn verkozen tot president van Brazilië. Terwijl hij zijn regering is aan het vormen, warmt de klassenstrijd op, zoals bijvoorbeeld bij de grote luchthavenstaking en de bedrijfsbezettingen tegen ethanolproductie. De PT is haar maagdelijkheid verloren en zal onder een ander gesternte regeren dan voordien.

In navolging van de succesvolle bijeenkomsten in Antwerpen (15/04/06) en Brussel (09/12/06) nemen Solidaridad Latino en Handen Af van Venezuela het initiatief voor een regionale meeting in het Waasland. Daarmee willen we de vijfde verjaardag vieren van de opstand tegen de coup van Pedro Carmona.

“Bij Vive TV, slaagt de geëngageerde journalist of filmmaker erin zijn droom waar te maken: door zijn werk begint hij de werkelijkheid te veranderen.” Lees het verslag van de première van een boeiende documentaire in Brussel.

De solidariteitsbeweging met de revolutie in Venezuela is in een nieuwe fase aanbeland. 2006 was een “grand cru” voor de solidariteit in België. Tijd dus om de campagne 'Handen Af van Venezuela' op een hoger niveau te tillen.

De Corriente Marxista Revolucionaria speelde al een sleutelrol in de oprichting van de het Revolutionaire Front van Bezette Bedrijven en in de bezetting van Sanitarios Maracay. De invloed van de ideeën van de CMR reiken ver buiten haar numerieke sterkte. Om de Bolivariaanse Beweging nog beter te kunnen versterken met haar ideeën, heeft de CMR financiële steun nodig voor de aankoop van een drukpers.

VW chanteerde de Belgische vakbonden door eerst een catastrofe aan te kondigen en vervolgens de ramp wat te matigen in ruil voor forse inleveringen. Dit is een onderdeel van een wereldwijde strategie, zoals Serge Goulart uit Brazilië getuigt.

Sinds de herverkiezing van Chavez maken de media met de regelmaat van een klok heisa over aangekondigde maatregelen. De bedoeling is verwarring te zaaien over de Bolivariaanse Revolutie. Om het proces te begrijpen mogen we zeker geen abstracte visie op democratie hebben.

Op woensdag 10 januari legde Chavez de eed af voor een nieuwe ambtstermijn als president van Venezuela en hij gaf een redevoering waarin hij zijn kabinetsmedewerkers voorstelde en de hoofdlijnen van zijn regering herhaalde, zoals hij reeds had gedaan tijdens een belangrijke toespraak op maandag 8 januari.

Deze week maakte de Venezolaanse president een historische speech bij de installatie van het nieuwe kabinet. Hij kondigde de nationalisatie van economische sleutelsectoren aan en de ontmanteling van de burgerlijke staat. Daarbij noemde hij zichzelf trotskist omdat hij voor een permanente revolutie is.

Pablo Cormenzana is een leider van Inveval, een van de eerste Venezolaanse bedrijven die in 2005 is genationaliseerd onder arbeiderscontrole. Eén maand na de verkiezingen en na de nationale solidariteitsdag zal hij spreken over de toekomst van de Bolivariaanse Revolutie.

Dat Latijns-Amerika rood kleurt is intussen een gemeenplaats geworden. Allerlei specialisten worden in de media opgevoerd om dit fenomeen te verklaren, hoewel sommige van deze ‘kenners’ zelfs nog durven beweren dat er geen verlinksing is, enkel populisme. De slechte populisten worden vaak tegen de goede reformisten gesteld.

Revoluties kunnen door tal van zaken aangewakkerd worden: een beurscrisis, een financiële crash, een oorlog, een serieus politiek schandaal, een terroristische daad. De Argentijnse opstand van december 2001, de ‘Argentinazo’, was het resultaat van een financiële crash.

De mediaploeg van Handen Af van Venezuela maakte een reportage van de betoging van Sanitarios Maracay. De arbeiders van deze bezette fabriek eisen van de regering nationalisatie onder arbeiderscontrole van het bedrijf. Een tachtigtal Belgische syndicalisten en activisten onderschreef ook de oproep.

Op 18 december 2005 haalden de onderdrukten van Bolivia een klinkende electorale zege. De regering ging ook snel over tot enkele sociale maatregelen, zoals de nationalisatie van het gas en een landhervorming. Tijdens de afgelopen maanden is de rechtse oppositie echter terug in het offensief.

De internationale campagne Handen Af van Venezuela zakte af naar het land van de Bolivariaanse Revolutie om steun te betuigen aan de herverkiezing van Chavez. Als onderdeel van onze tour bezochten we ook Sanitarios Maracay, een bedrijf overgenomen door de arbeiders die nu nationalisatie vragen.

Nog nooit heeft een revolutie die voorstelt richting socialisme te gaan zoveel electorale steun gekregen. Juist die overweldigende krachtsverhoudingen in het voordeel van de revolutie nopen de oppositie tot een andere strategie, maar hun doel blijft hetzelfde.

Enkele jaren geleden was Venezuela voor de meeste linkse activisten nog een blinde vlek op de wereldkaart. Vandaag is het land hét referentiepunt geworden in de strijd voor maatschappijverandering. In Brussel kwamen een 350 mensen bijeen om meer te vernemen over de Bolivariaanse Revolutie.

Aangezien de arbeidersbeweging cruciaal is bij de verandering van de maatschappij, kwam de rol van de vakbond in de Bolivariaanse Revolutie uitvoerig aan bod op de solidariteitsdag. Ruben Linares van de UNT-leiding trad in gesprek met Bruno Verlaeckt (voorzitter Algemene Centrale Antwerpen-Waasland, ABVV) en Omer Mommaerts (ACV Brussel, KWB).

Maandag 4 december kwamen meer dan 70 mensen bijeen aan de Venezolaanse ambassade om de overwinning van Hugo Chavez te vieren. Tijdens een typisch Belgisch herfstweer hing er een beetje Bolivariaanse warmte in de straten van Brussel. De bijeenkomst ging uit van het comité dat zaterdag 9 december een solidariteitsdag organiseert in Brussel.

Volgens het eerste bericht van de Nationale Kiesraad (Consejo Nacional Electoral) heeft de kandidaat van de Bolivariaanse revolutie Hugo Chavez de verkiezingen gewonnen met 61,35 procent van de stemmen tegen de kandidaat van de rechterzijde Manuel Rosales die slechts 38,39 procent heeft behaald. Dit was het resultaat na de telling van 78,31 procent van de uitgebrachte stemmen.

Ruben Linares is nationaal coördinator van de nieuwe vakbond UNT in Venezuela. Hij is één van de gasten op de solidariteitsdag van zaterdag 9 december. In deze video-opname groet hij de campagne 'Handen Af van Venezuela' en de solidariteitsbeweging in België. Hij licht ook de plannen toe van de vakbond tegen de mogelijke destabilisering door de rechterzijde na de overwinning van Chavez tijdens de presidentsverkiezingen (in het Spaans).

Van 6 december tot 14 december zal Ruben Linares, nationale leider van de UNT in België rondtoeren.

Is het beleid van Chavez wel werkelijk zo goed voor de mensen? Laten we eens een vergelijking maken tussen de VS en Venezuela, wetende dat het eerste land over veel meer middelen beschikt dan een land uit de ‘Derde Wereld’.

Oaxaca is reeds vijf maanden lang het strijdtoneel van een gigantische partij armworstelen tussen het volk en de rechtse regionale regering. Begonnen als een jaarlijkse ronde van looneisen van de leerkrachten is de beweging uitgegroeid tot een regelrechte politieke opstand tegen de rechtse gouverneur Ulises Ruiz. Het hele politieke systeem van overheersing door middel van corruptie, kiesfraude en repressie wordt nu uitgedaagd.

Tijdschrift Vonk

Vonk layout 315 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken