Om ons denken en handelen te verrijken met de ervaringen van de wereldwijde klassenstrijd, trok een vierkoppige delegatie naar Londen voor het Revolution Festival. Dat werd gedurende het weekend van 19-21 oktober georganiseerd door de Marxist Student Federation (http://marxiststudent.com/http://marxiststudent.com/), de Britse studentenwerking van de Internationale Marxistische Tendens (https://www.marxist.com/).

Onder de 280 deelnemers waren delegaties uit tien verschillende landen. Het aantal aanwezige nationaliteiten was ontelbaar. In tegenstelling tot de wens van canservatieve nationalisten, blijven inwoners van een land niet netjes binnen de landsgrenzen gekluisterd. De kosmopolistische samenstelling zorgde voor een levendige inbreng, die steevast in dezelfde richting ging: met enthousiasme en vertrouwen marxistische ideeën verdedigen. De groeiende onvrede met het kapitalisme moet een revolutionaire en socialistische weg inslaan.

Dat kan niet op een impressionistische manier gebeuren. Er is een grondige en wetenschappelijke analyse van de huidige stand van zaken en van de historische ervaringen van de klassenstrijd voor nodig. Daartoe werd een brede waaier aan discussies georganiseerd, vier per dag.

Actuele politieke thema’s werden besproken, zoals de nakende verkiezing van Corbyn of de massale opleving van de vrouwenstrijd. Elke revolutie begon op initiatief van werkende vrouwen en dat zal vandaag niet anders zijn.


Verschillende discussies focusten op het jaar 1968, waarin de wereld werd overspoeld door revoluties (Frankrijk, Tsjechoslowakije, de Vietnam Oorlog). Andere sessies focusten dan weer op de rol van individuen in de revolutionaire strijd aan de hand van voorbeelden zoals Rosa Luxemburg (Duitsland 1918), James Connolly (Ierland 1916) en James Cromwell (Engeland 1644).

Elke revolutie wordt voorbereid door een crisis binnen de heersende klasse. Het bespreken van het ontstaansproces van de het kapitalisme, de dreiging van handelsoorlogen en de crisis van de liberale ideologie versterkt ons in de overtuiging dat de oude wereld rijp is voor een nieuwe.

Tenslotte was er ook ruimte voor wetenschappelijke discussies die ons een dieper begrip van de wereld bijbrengen. De dialectische filosofie, de aard van geld, van moraliteit en de intrigerende discussie over de grenzen aan artificiële intelligentie werden daartoe ingepland.

De komende maanden zullen we de opgedane inzichten aanbrengen in de jongeren-en arbeidersbeweging in België. Kennis en inzicht kan onze strijd alleen maar versterken. Geïnteresseerd om aan volgende evenementen deel te nemen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 319 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken