Interview met een scholier die actief was in de klimaatstakingen.

Vonk: Kun je jezelf voorstellen en uitleggen waarom en hoe je je hebt ingezet voor de klimaatstakingen?

Aubry: Ik ben naar de klimaatdemonstraties beginnen gaan omdat ik het zat was dat de regering niets deed aan de opwarming van de aarde. Ze weten waar het probleem vandaan komt, de multinationals runnen alles, de economie en dus ook de ecologie, maar ze handelen niet, omdat het hen goed uitkomt. Ik ben altijd zeer betrokken geweest bij veel sociale zaken en sociale en ecologische kwesties hebben dezelfde vijand, het kapitalisme.

Vonk: Wat waren volgens jou de sterktes en zwaktes van de beweging?

Aubry : De belangrijkste sterke punten van de beweging waren naar mijn mening dat ze zeer goed gekend was en dat veel jongeren zich ervan bewust waren, Zo stelde ze veel mensen in staat om deel te nemen aan acties, om betrokken te raken bij ecologische en sociale kwesties. Ze heeft veel mensen ertoe aangezet om na te denken over het systeem. En de gebreken van de beweging zijn naar mijn mening dat ze niet ver genoeg is gegaan. Ze was gericht op het bekomen van een klimaatwet, maar in het gezicht van de kapitalistische minotaurus, zal een wet die de uitstoot van broeikasgassen licht te vermindert niet veel veranderen. Het is prima om te denken aan kleine "eenvoudige" acties, maar ik steek me niet weg. In deze samenleving vergt het een meer radicale verandering om iets concreets te bereiken.

Vonk: Wat heeft de strijd je bijgebracht?

Aubry: De strijd stelde me in staat om enthousiaste mensen te ontmoeten die betrokken zijn bij vele juiste strijdbewegingen. Het stelde me ook in staat om mijn interesse te ontwikkelen en meer te weten te komen over hoe de politiek en het systeem functioneren.

Vonk: Hoe ga jij de herintrede tegemoet?

Aubry: Ik denk dat net als verleden jaar, de stakingen gaan hervatten. Maar als Y4C niet hoger mikt, denk ik dat de beweging beetje bij beetje zal uitdoven. Om die reden denk ik dat het nodig is om de beweging een echte structuur te geven, om grotere doelen te kunnen bereiken.

Vonk: Y4C heeft, in een interview met Anuna De Wever, zojuist haar strategie en doelstellingen voor het nieuwe schooljaar uitgewerkt: een staking één keer per maand. Maar gezien de traagheid van de politieke wereld, willen ze vooral het bedrijfsleven aanspreken,. Het doel zou zijn om bedrijven te helpen die CO2-neutraal willen worden en zich in te zetten voor het Sign for my FFutures-initiatief. Wat vind jij daarvan?

Aubry: Zoals ik al eerder zei, is de zaak van Y4C juist en het zou goed zijn om bedrijven te helpen de CO2-uitstoot te verminderen. Maar het probleem komt voort uit het feit dat het diezelfde bedrijven zijn die het systeem besturen, en voor het kapitalisme zal winst altijd de prioriteit blijven.

Vonk: Wat verder in het interview zegt Anuna De Wever ook: «Ik wil dat het klimaat voor elke partij een prioriteit wordt. Het Vlaams Belang en de N-VA moeten ook klimaatleiders worden.» Herken jij je in die kijk?

Aubry: Het probleem met de traditionele partijen,is dat ze geen echte verandering willen. En het klimaat en de sociale rechtvaardigheid gaan samen omdat ze met dezelfde vijand worden geconfronteerd: het kapitalisme. We mogen dus niet aan de extreem-rechtse partijen vragen om actie te ondernemen tegen wat ze eigenlijk steunen. Om van het klimaat een echte prioriteit te maken, is er een echte verandering nodig.