Sinds half juni is Alan Woods, initiatiefnemer van de campagne Handen Af van Venezuela en leider van onze internationale organisatie International Marxist Tendency, bezig met een spreektoer door Venezuela. Daarmee wil hij zijn nieuw boek voorstellen: ‘Reformisme of revolutie. Marxisme en socialisme van de 21e eeuw'. In dit boek antwoordt hij op de ideeën van onder andere Heinz Dieterich, de ideoloog waarop de reformistische bureaucratie in Venezuela zich beroept.

De spreektoerspreektoer is een gigantisch succes, met zalen van honderden arbeiders, studenten en leden van de nieuwe socialistische partij PSUV. Alan ging bijvoorbeeld spreken voor 550 arbeiders in het onlangs genationaliseerde staalbedrijf Sidor. Ook in de media kregen zijn ideeën een sterke weerslag, met onder andere een verschijning in het populaire programma van Vanessa Davies. Toen Chavez zo vernam dat Alan in het land was, nodigde hij hem onmiddellijk uit.

Alan Woods op de Venezolaanse TV: "De enige macht die de Colombiaanse oligarchie kan verslaan is het volk."

Woensdag 2 juli was Alan Woods te gast op Vanessa Davies' programma ‘Contragolpe' (Terugslaan) op Venezolana de Televisión, Venezuela's voornaamste staatszender. ‘Contragolpe' is een van de meest bekeken programma's in Venezuela. De kijkers zijn vooral voorstanders van de revolutie. Vanessa Davies is een erg gerespecteerde journaliste, ze haalde een van de hoogste scores bij de verkiezingen voor de nationale leiding van de PSUV.

Het eerste deel van het interview ging over het hoofdnieuws van die dag: de bevrijding van Ingrid Betancourt en andere gegijzelden van de FARC door de Colombiaanse regering en de mediacampagne van de Colombiaanse oligarchie en het internationale imperialisme die daarop volgde. Zij teren hier politiek op en gebruiken het om de extreem-rechtse regering van Alvaro Uribe een democratisch gezicht te geven.

Alan begon met een uitleg: "Het eerste dat ik duidelijk wil stellen is dat ik, als marxist, altijd sympathie koester voor de onderdrukten en kant kies tegen gelijk welke oligarchie. Ik ben in het bijzonder tegen de Colombiaanse oligarchie omdat die extreem brutale en repressieve methodes gebruikt tegen het volk. Ik heb mijn kritiek op en verschillen met de FARC, maar ik kan de ‘veroordeling van terrorisme' die de Amerikaanse regering uitsprak, niet delen. Het grootste terrorisme ter wereld, is dat van George W. Bush."

Alan legde uit dat de strijd tegen de burgerlijke staat door een kleine guerrillagroep, die groep juist isoleert van de massa en hen zo verder brengt van hun doel om de oligarchie te verslaan. Het zorgt er juist voor dat die oligarchie zich kan versterken en het land kan omtoveren in een bewapend kamp. Alan verdedigde het belang van de strijd tegen de oligarchie en benadrukte dat dit moet gebeuren door op de massa's te steunen. Hij gaf ook aan dat dit standpunt niets met pacifisme te maken heeft, maar wel met massastrijd: "Ik verdedig het bewapenen van het volk, ook hier in Venezuela."

Hij beschreef het Plan Colombia als bedrog, het echte doel ervan is de guerrilla te verpletteren en tegelijkertijd het Colombiaanse leger te versterken tegen de Latijns-Amerikaanse revolutie en in het bijzonder tegen de Venezolaanse. De Britse marxist legde uit dat de Venezolaanse revolutie miljoenen werkende mensen en jongeren overal ter wereld inspireert. Zoals bij elke gelegenheid die hij krijgt om zijn boek ‘Reformisme of revolutie. Marxisme en socialisme van de 21e eeuw' voor te stellen, wilde hij echter ook hier benadrukken dat "er in Venezuela een revolutie bezig is, maar dat deze nog niet voltooid is. En men kan geen halve revolutie uitdragen."

Alan sprak over het belang om de banken te nationaliseren, het land en de grote industrieën onder arbeiderscontrole te plaatsen, de economie democratisch te plannen en de revolutie te voltooien. Alleen met die verwezenlijkingen kunnen de problemen van het volk opgelost worden. Hij deed ook een oproep naar alle revolutionairen om samen te bouwen aan de PSUV en verdedigde de noodzaak om deze ideologisch te versterken met marxistische ideeën.

Je kan het programma hier bekijken:

http://www.youtube.com/watch?v=AYsRFlrr8Jshttp://www.youtube.com/watch?v=AYsRFlrr8Js  

http://www.youtube.com/watch?v=Xk9bTMkZcm0http://www.youtube.com/watch?v=Xk9bTMkZcm0

http://es.youtube.com/watch?v=MG-Bu2_qKHohttp://es.youtube.com/watch?v=MG-Bu2_qKHo

 

Alan Woods uitgenodigd door president Chavez voor een karavaan met het revolutionaire volk van Nueva Esparta

Na het interview met Vanessa Davies was Alan Woods van plan om donderdag aanwezig te zijn op een reeks bijeenkomsten, georganiseerd door de PSUV-voorzitterskandidaat, Adán Chávez in Barinas. Een telefoontje van het presidentiële paleis bracht hem echter op het laatste moment op de hoogte dat president Chavez hem uitnodigde voor een evenement in Nueva Esparta (Isla Margarita). Hij werd verwacht om 8 uur 's morgens op het presidentiële vliegtuig om naar het eiland te vliegen. President Chavez legde later aan Alan uit dat hij wist van zijn verblijf in Venezuela dankzij het televisieoptreden op ‘Contragolpe'.

Na een reis van veertig minuten kwam het vliegtuig aan in Margarita. Het werd officieel ontvangen door de minister van Buitenlandse Zaken Nicolás Maduro, de minister van Communicatie Andrés Izarra en verschillende civiele en militaire autoriteiten. Een contingent van de gewapende krachten met een muziekbandje en een grote hoeveelheid leden van de PSUV, wapperend met rode vlaggen, waren eveneens daar om de president te groeten. Toen Alan van het vliegtuig stapte werd hij begroet door de ministers. Enkele minuten later stapte ook president Chavez uit, hij groette Alan en wisselde een paar woorden met hem over de nationalisaties van Sidor en andere bedrijven. Hij vermeldde ook het boek 'Reformisme of Revolutie' en gaf er een compliment over. Tegen Nicolás Maduro zei hij: "Hij heeft Dieterich verpletterd! Alan heeft een erg scherpe zin voor humor!" Chavez zei dat hij vooral het hoofdstuk ‘Wormen en vlinders' grappig vond. Toen werd Chavez voorgesteld aan Carlos Rodriguez, een leidend lid van de Venezolaanse Revolutionaire Marxistische Stroming (CMR) en hij reageerde met: "Lang leve Marx! We hebben hem meer dan ooit nodig!"

Nadat ze het hoofd van de delegatie begroet hadden op het vliegveld, ging de presidentiële stoet naar het Hotel Hesperia. De reis duurde twintig minuten met de auto, dwars door een massa van arbeiders en PSUV-leden met rode T-shirts die de president groetten. Chavez was in Margarita om deel te nemen aan de VIIe Bijeenkomst van Informatieministers van de beweging van Ongebonden Landen. De bijeenkomst werd ingeleid door de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Felipe Pérez Roque, die over de ‘mediatirannie' sprak waarvan landen die het juk van het imperialisme van zich af proberen te werpen, slachtoffer zijn. Daarna sprak Chavez twee en een half uur lang. Hij viel het imperialisme en kapitalisme aan en zei dat de mensheid enkel met socialisme gered kan worden. Tijdens zijn speech vermeldde hij Alan maar liefst vijf keer, waarbij hij elke keer verwees naar het marxisme en nationalisaties: "Hier hebben we Alan Woods van de Internationale Marxistische Stroming. Het marxisme is terug tot leven gebracht!" Hij zei dat hij het interview met Vanessa Davies de avond voordien had gezien: "Alan had een aantal kritieken vanuit marxistisch standpunt waarvan ik akte neem. Ik heb veel respect voor marxistische meningen."

Na de bijeenkomst in Hotel Hesperia reed een autostoet door verschillende wijken. Vooraan bestuurde president Chavez een jeep en naast hem zat de PSUV-voorzitterskandidaat William Fariñas, die het opneemt tegen de Adeco (oppositie) staatsgouverneur. Chavez werd met veel enthousiasme door het volk begroet. Hij stopte de auto en sprak met de mensen rondom. Aanvankelijk zat Alan in een andere auto, enkele honderden meters achterop. Na een tijdje echter vroeg een lid van de presidentiële garde hem "Alan Woods? Ben jij dat? Er komt zo meteen een moto om je op te pikken en naar de auto van de president te brengen." En inderdaad pikte een grote moto hem enkele minuten later op om hem met grote vaart naar de jeep van Chavez te rijden. Vanuit die wagen kon hij heel duidelijk zien hoe de revolutionaire achterban nog steeds heel enthousiast op Comandante Chavez reageert: mannen, vrouwen, kinderen, allen wilden ze hem warm begroeten en hun steun aan de revolutie betuigen. Tijdens de rit sprak de president over verschillende dingen met Woods. Temidden van de vurigheid van de mensen draaide de president zich naar Alan om en zei: "Kijk Alan, ondanks de vele fouten van de Bolivariaanse revolutie, is de revolutie nog steeds in leven." En dat was duidelijk zichtbaar in de massa die de auto omringde en "Viva Chavez" riep.

Daarna zei Chavez met een gefrustreerde ondertoon: "Zie dit nu allemaal en toch zijn we er niet in geslaagd om het gouverneurschap hier te winnen." Wijzend op de kandidaat William Fariñas vroeg hij: "Alan, als deze man verkozen wordt, wat moet hij dan doen?" Waarop Alan rechtuit zei: "Hij moet naar de mensen luisteren, hun boodschap begrijpen en uitdragen." "Precies", zei Chavez, "maar dat is het probleem waar we mee kampen. Sommige gouverneurs verliezen nadat ze verkozen worden het contact met de achterban. Ze omringen zichzelf met rijke mensen, mooie vrouwen enzovoort en verliezen het contact met de mensen. Dit is een ideologisch probleem. Zolang we geen gouverneurs hebben die ideologisch voorbereid zijn, zullen we steeds op hetzelfde probleem stuiten. We moeten het gevecht der ideeën winnen. Jij bent een goede schrijver, waarom schrijf je niet een aantal pamfletten waarin de socialistische ideeën op een eenvoudige manier worden uitgelegd? We zouden die hier massaal kunnen verspreiden."

Alan antwoordde: "Dat kan ik doen en ik ben het ermee eens dat een ideologische strijd in de partij nodig is, maar er zijn ook controlemechanismen van onderuit nodig." Op dit moment klonk de stem van de president voor het eerst een beetje vermoeid: "Ik kan niet alles doen," zei hij, "het is echt noodzakelijk dat de mensen participeren in dit proces en de controle zelf in handen nemen." Toen werd het gesprek onderbroken door het roepen en klappen van de mensen, die de auto weer omsingelden en ophielden om de president steun, kussen en petities te overhandigen. Dit zijn een aantal contradicties in de revolutie waarvoor er een oplossing moet komen.

Voor foto's zie de galerijgalerij.

De video van Chavez' speech kan je hier bekijken:
Gathering of Information Ministers of the Movement of Non-Aligned Countries 1Gathering of Information Ministers of the Movement of Non-Aligned Countries 1
Gathering of Information Ministers of the Movement of Non-Aligned Countries 2Gathering of Information Ministers of the Movement of Non-Aligned Countries 2
Gathering of Information Ministers of the Movement of Non-Aligned Countries 3Gathering of Information Ministers of the Movement of Non-Aligned Countries 3
Gathering of Information Ministers of the Movement of Non-Aligned Countries 4Gathering of Information Ministers of the Movement of Non-Aligned Countries 4

Meer nieuws over de spreektoer kan je hier lezen:

in het Engelsin het Engels

in het Spaansin het Spaans