We publiceren hier een vertaling van de stichtingsresolutie van de Volksvergadering die vorige week in El Alto (Bolivia) op een vergadering van 150 mensen (die zestig verschillende organisaties vertegenwoordigen) werd goedgekeurd. Het belang hiervan mag niet worden onderschat. Het is de eerste stap in de stichting van een organisatie van arbeidersmacht.

Er waren ook arbeiders aanwezig van het Senkhata-brandstofdepot dat La Paz bevoorraadt en dat momenteel in staking is. Er werd overeengekomen dat leveringen aan arbeidersbuurten in La Paz en El Alto zouden worden toegelaten. De vrachtwagens zullen bewaakt worden door afgevaardigden van de arbeiders en van de buurtcomités. Dit om er zeker van te zijn dat de brandstof niet naar rijke buurten gestuurd wordt of gebruikt wordt voor speculatieve doeleinden.


De eerste algemene vergadering van de nationale Originaria* Volksvergadering van Bolivia

De transnationale oliebedrijven, het Noord-Amerikaans imperialisme en de verraderlijke heersers van de Boliviaanse staat hebben het volledige land ondergedompeld in een diepe economische en sociale crisis. Nu staat het land op de rand van totale ineenstorting. De ontwaakte massa’s in de stad El Alto en door het land heen hebben een beslissende rol te vervullen; het land redden door middel van een volksregering, verkozen van onderuit en met echte aansprakelijkheid.

Daarom neemt de eerste algemene vergadering van de Nationale Originaria Volksvergadering de volgende beslissingen:

1) Dat de stad El Alto het Algemeen Hoofdkwartier van de Boliviaanse Revolutie zal zijn in de 21ste eeuw.
2) De creatie van een Verenigde Leiding van de Originaria Nationale Volksvergadering als een MACHTSINSTRUMENT, aan het hoofd van de Federatie van buurtcomités van El Alto (FEJUVE), de Regionale Arbeidersvakbond van El Alto (COR), de Boliviaanse Arbeidersvakbond (COB), de Verenigde Vakbondsconfederatie van Landarbeiders van Bolivia, de Verenigde Vakbondsconfederatie van Artisanale werkers, Kleine handelaars van Bolivia, de Vakbondsfederatie van Mijnwerkers van Bolivia, de Interprovinciale Transport Federatie van La Paz and de andere gemobiliseerde sociale organisaties binnen de landsgrenzen.
3) De creatie van BEVOORRADINGS-, ZELFVERDEDIGINGS-, PERS- EN POLITIEKE comités om het succes van de georganiseerde volksorganisaties te verzekeren.
4) We herhalen dat onze strijd voor de NATIONALISATIE EN INDUSTRIALISATIE VAN KOOLWATERSTOF niet onderhandelbaar is.
5) De vorming van Volksvergaderingen in elk departement onder leiding van de COB, de Federatie van Departementale Arbeiders en afgevaardigden verkozen uit de basis op massameetings en cabildos.
6) Het afwijzen van alle manoeuvres van de heersende klasse gaande van een grondwettelijke opvolging tot verkiezingen waaraan de zelfde oude ‘politici’ deelnemen.

In de stad El Alto, deze achtste dag, juni van tweeduizend en vijf.

* [Noot: “Originaria” verwijst naar de 'originele' inwoners van het land voor de Spaanse kolonisatie, het inheemse volk.]

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken