Als Algemene Centrale hebben we een solidariteitsproject met de Colombiaanse petroleumvakbond. Onze afdeling, de afdeling Antwerpen-Waasland, houdt elke maand 5 eurocent van elke ledenbijdrage af om de bouw te financieren van een vormingscentrum van Fensuagro, de syndicale organisatie van landarbeiders in Colombia.

Verschillende afgevaardigden van onze Centrale zijn al in Colombia geweest, zoals jullie reeds gehoord hebben het gevaarlijkste land ter wereld om syndicalist te zijn. Wij spraken daar met vrouwen wiens echtgenoot werd vermoord en met mannen wiens broer werd ontvoerd, enkel en alleen omdat zij syndicalist waren. In Colombia is het simpel: de natuurlijke rijkdommen worden er verdeeld tussen de multinationals en de grootgrondbezitters. De gewone bevolking krijgt het hoofdaandeel van de armoede: meer dan 60 procent van de mensen leeft er onder de armoedegrens.

De voorbije jaren zijn er in een aantal Zuid-Amerikaanse landen echter leiders verkozen die een ander model nastreven, namelijk de rijkdom die voortkomt uit de binnenlandse grondstoffen gebruiken om sociale programma's te financieren. Met andere woorden, olie, gas of andere natuurlijke rijkdom voor onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg. Hugo Chavez, de democratisch verkozen president van Venezuela is (letterlijk?) de motor van deze beweging, die inspirerend en vooral hoopgevend werkt voor heel wat ontwikkelingslanden, ook voor de syndicalisten in Colombia. Volgens de Verenigde Naties heeft het alfabetiseringsprogramma de meerderheid van de Venezolanen leren lezen en schrijven. Door het gezondheidsprogramma krijgen miljoenen armen basisgezondheidszorg in hun wijk.

Op uitnodiging van de petroleumvakbond in Venezuela hebben we met een delegatie vanuit de Algemene Centrale Antwerpen-Waasland een bezoek gebracht aan Venezuela met als doel de verwezenlijkingen op sociaal vlak met eigen ogen te kunnen zien en de werking van de petroleumvakbond te leren kennen.

Een van de grote problemen is te komen tot eenheid binnen de Venezolaanse vakbonden. Zowel de verschillende vakbonden maar vooral de werknemers zijn hiervoor vragende partij. Want ook binnen een socialistische maatschappij is een vakbond die de rechten van de werknemers verdedigt noodzakelijk.

Maar ook in Venezuela is sinds kort het syndicale werk niet zonder risico. Op 27 november 2008 zijn er drie vakbondsmensen (coördinator UNT, voorzitter vakbond Pepsi-Cola en syndicalist betrokken bij gezondheids- en veiligheidszaken) vermoord. De drie vakbondsleiders hadden hun dag doorgebracht met het helpen van de arbeiders bij Alpina, een Colombiaanse zuivelfabriek waar er een conflict was met de patroon. Een dag waarbij ze zware politierepressie moesten verdragen, gestuurd door de rechtse gouverneur van Aragua. Deze moorden werden uitgevoerd door huurmoordenaars, een praktijk die veel in Colombia wordt toegepast met vakbondsmensen als doelwit. Op 4 december werd er opnieuw een vakbondsleider, ditmaal uit de bouwsector, vermoord. Deze vakbondsleider werd doodgeschoten van op een voorbijrijdende motor. Twee anderen werden hierbij gewond.

Dit zijn duidelijk aanvallen vanuit het rechtse kamp om zo de sociale verwezenlijkingen en de democratie in Venezuela te ondermijnen. Hugo Chavez heeft een grondig onderzoek ingesteld naar de daders van deze moorden.

Daarom vragen we om de volgende actualiteitsmotie mee te ondersteunen :

  • De Algemene Centrale veroordeelt de brutale moorden op syndicalisten in Venezuela en vraagt dat de verantwoordelijken van de moorden worden gevonden en gestraft.
  • De Algemene Centrale ondersteunt de Venezolaanse vakbonden om tot eenheid te komen om zo de rechten van de werknemers ten volle te kunnen verdedigen.
  • De Algemene Centrale zal zich blijven informeren bij zijn Venezolaanse kameraden over hun strijd voor meer sociale rechtvaardigheid en voor een vrij en onafhankelijk socialisme.

 

 

 

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken