De krachtmeting over de kiesfraude in Mexico ontwikkelt naar een revolutionaire toestand, waarvan de staat van Oaxaca het speerpunt is. In Oaxaca heeft de massa van de bevolking concrete stappen ondernomen naar openlijke machtsovername door middel van de Volksvergadering van Oaxaca (het APPO), een organisatie gelijkaardig aan de Russische sovjets (raden) van 1917.

De Tendencia Marxista ‘Militante’Tendencia Marxista ‘Militante’, die deel uit maakt van de Internationale Marxistische Stroming, is vanaf het begin zeer actief betrokken in deze strijdbewegingen. Nu is Militante een van de organisaties die geviseerd wordt door de staatsrepressie.

Staatsrepressie kan veel verschillende vormen aannemen. Eén ervan bestaat erin de organisaties van arbeiders en boeren voor te stellen als zijnde misdadige organisaties of verbonden met de guerrilla of met terroristische groepen. Trotski legde het volgende uit in het artikel ‘Waarom marxisten individuele terreur afwijzen’‘Waarom marxisten individuele terreur afwijzen’:

“Onze klassenvijanden maken er de gewoonte van om te klagen over ons terrorisme. Wat ze hiermee bedoelen is niet erg duidelijk. Ze zouden graag alle activiteiten van het proletariaat, gericht tegen de belangen van hun klassenvijanden, als terrorisme betitelen. Een staking is, in hun ogen, de belangrijkste methode van terrorisme. Een stakingsdreiging, de organisatie van een poortblokkade, een economische boycot van een slavendrijvende baas, een morele boycot van een verrader uit onze eigen gelederen — dit alles en meer wordt door hen terrorisme genoemd. Als terrorisme uitgelegd wordt als willekeurig wat voor actie die de vijand angst inboezemt of geweld aandoet, dan is natuurlijk de complete klassenstrijd niets meer dan terrorisme.”

De redenen voor deze beschuldigingen in Mexico zijn overduidelijk: de publieke opinie wordt voorbereid op staatsrepressie en paramilitaire aanvallen tegen gekende leiders van deze organisaties, een gebruik waarin het Mexicaanse staatsapparaat sinds jaar en dag in geoefend is.

Op 22 augustus, beschreef de procureur van de staat van Oaxaca, Mevr. Lisbeth Cana, het APPO als een ‘stadsguerrilla’ eerder dan een ‘sociale organisatie’. Dit was een duidelijke aanwijzing dat het staatsapparaat besloten had de strijd aan te gaan tegen het APPO met middelen gelijkaardig aan de bestrijding van het terrorisme. In het verloop van de strijd in Oaxaca werden er al verschillende leiders vermoord. Groepen gemaskerde en goed bewapende mannen werden al ingezet tegen de beweging (soms werd er later vastgesteld dat het om politiemensen ging). Het gaat hier duidelijk niet om lichtzinnige dreigementen.

Een paar dagen later, op 25 augustus, schreef Raymundo Riva Palacio in zijn gebruikelijke kolom in El Universal (een van belangrijkste dagbladen in Mexico) een artikel met als titel “Guerrillas”. Hierin herhaalt hij de schandalige beschuldiging over het guerrillakarakter van het APPO en beweert hij dat het wordt geïnfiltreerd door het Revolutionaire Volksleger (het EPR).

Verder verwees hij als volgt naar de groep Militante:

“De realiteit bevestigt de beschuldiging van de regering van Oaxaca dat het probleem waarmee gekampt wordt één is van stadsguerrilla. De EPR werd vervoegd door een aantal tactische bondgenoten, zoals de revolutionaire trotskistische stroming die in haar blad ‘Militante’, op datum van 17 augustus een artikel publiceert over ‘De strijd tegen de fraude en de weg van Oaxaca’ waar het de ‘kiesfraude’ aanklaagt die zogezegd door de president Vincente Fox werd begaan. Verder geeft het steun aan de weerstand van Andres Manuel Lopez Obrador en wil het de tegenstellingen opdrijven door ‘Eén, twee, drie Oaxaca’s’ op te richten. Deze steun aan Lopez Obrador kan niet beschouwd worden als komende van passagiers uit dezelfde boot, maar eerder als een tactisch manoeuvre van de guerrilla, die munt wil slaan uit de politieke omstandigheden geschapen door de kandidaat van het bondgenootschap Voor het Goed van Iedereen (Lopez Obrador).” (www.eluniversal.com.mx/columnas/60018.htmlwww.eluniversal.com.mx/columnas/60018.html)

Het artikel gaat verder met de beschrijving van de zogezegde activiteiten van het EPR in Mexico City. Riva Palacios beweert dat het massale tentenkamp tegen de kiesfraude geïnfiltreerd is door het EPR. Totaal uit de lucht gegrepen is zijn bewering dat het EPR “een mislukte straatblokkade heeft opgezet rond de campus van de Universiteit”. Dit is een doelgerichte aanval waar men niet lichtzinnig mag overgaan. Slechts twee organisaties worden vernoemd in dit artikel, de onderwijsvakbond van Oaxaca en de Marxistische Stroming ‘Militante’.

Deze laatste verwijzing naar de straatblokkades van de studentenbeweging zijn een hint naar een artikel dat vroeger werd gepubliceerd in El Universal tegen een van de leidende studentenkaders van El Militante.

Op 11 augustus lezen we het volgende in een artikel getekend door de “journalisten van El Universal”, dat opnieuw de protesten tegen de kiesfraude aanvalt:

“Wat opvalt is de straffeloosheid waarmee de leider van deze jongeren die toegang eisen tot de UNAM universiteit, kan ageren. Zijn naam is Nahum Perez Monroy en het is gekend dat hij verbonden is met een van de stromingen van de PRD. Hij gaat prat op zijn politieke invloed en geeft veel geld uit. Ondanks zijn inspanningen om bekend te zijn beweren de inlichtingendiensten van de regering geen duidelijk idee te hebben aan wiens bevelen hij gehoorzaamt.” (www.eluniversal.com.mx/columnas/59687.htmlwww.eluniversal.com.mx/columnas/59687.html)

Nahum Perez is een studentenleider van de Marxistische Stroming ‘Militante’. Hij is ook de verkozen leider van de Beweging van Onaanvaarde Studenten, die de laatste weken strijd voert zodat meer scholieren uit het secundair onderwijs toegang zouden krijgen tot de UNAM-universiteit. Hij is tevens lid van de Coördinatie van Strijd- en Informatiecomités tegen de Kiesfraude (CLICFE) die zowel in de hoofdstad werd opgericht als in de rest van het land.

De kameraden van de Marxistische Stroming ‘Militante’ hebben op deze aanvallen gereageerd door te herhalen dat ze nooit voorstanders zijn geweest van de methodes van individuele terreur. De methodes die hen eigen zijn, zijn deze van de arbeidersklasse: massamobilisatie, algemene staking en de organisatie van de klasse in strijdcomités, stakingspiketten enzovoort. Dit zijn net dezelfde methodes die werden gebruikt in Oaxaca en waarvoor het APPO beschuldigd wordt van een ‘stadsguerrilla’ te zijn.

De kameraden van ‘Militante’ pleiten in de beweging tegen de kiesfraude voor een algemene 24-urenstaking en voor de omvorming van de Nationale Democratische Conventie van 16 september tot een echt instrument van arbeidersmacht en voor de nationale uitbreiding van de opstand van Oaxaca. Dit propagandawerk gebeurt openlijk tijdens massameetings, in de tentenkampen, op het Zocaloplein, in de wijken, in de scholen en de universiteiten, op de werkplaatsen en in de vakbonden. Hun slogans worden goed onthaald bij de honderdduizenden en miljoenen mensen die deelnemen in de massamobilisaties van de laatste maanden. Een kleine bewijs hiervan is de grote stijging van het aantal verkochte exemplaren van ‘Militante’, het blad van de Marxistische Stroming – tienduizenden gingen van de hand – en de verhoogde regelmaat in de verschijning van het blad.

Dit succes is de enige en werkelijke reden voor deze aanval. Geloof niet dat deze aanval het werk is van slechts twee journalisten. El Universal is een ernstige spreekbuis van de heersende klasse in Mexico, die zeer verontrust is over de explosieve revolutionaire situatie in het land. Indien zij ‘Militante’ aanvallen in hun artikels dan doen zij dat ofwel omdat ze hiervoor richtlijnen hebben gekregen van de staat ofwel geven ze de staat zelf richtlijnen over wie ze moet aanvallen.

In ieder geval hebben de kameraden hun inspanningen om de revolutionaire marxistische stroming uit te bouwen in Mexico verdubbeld om deze machtige beweging tot de overwinning te brengen.

Wij roepen alle socialisten, communisten, revolutionairen en hun organisaties overal ter wereld op om de kameraden van de Marxistische Stroming ‘Militante’ te steunen. Dit kan als volgt gebeuren:

* Breng dit onderwerp op in uw organisatie en in de bredere arbeiders- en vakbeweging.

* Stem solidariteitsmoties met de strijd in Oaxaca en deze van ‘Militante’.

* Protesteer bij de Mexicaanse ambassades overal ter wereld. Als de fysieke integriteit van de leden van het APPO en van ‘Militante’ wordt bedreigd, zullen wij de Mexicaanse regering hiervoor verantwoordelijk stellen.

* Op 15 en 16 september worden er massamobilisaties uitgeroepen ter ondersteuning van de Nationale Democratische Conventie die moet beslissen over de politieke toekomst van het land. Om onze steun te betuigen vragen we dat er die dagen acties worden gevoerd voor de Mexicaanse ambassades in heel de wereld.

U kan ook mails en faxen verzenden naar:

* Raymundo Riva Palacio, El Universal: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

* La Jornada (progressief dagblad), www.jornada.unam.mx/contacto/www.jornada.unam.mx/contacto/ (adresseer je mail aan Correo Ilustrado)

* Tendencia Marxista Militante: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

* Afdeling 22 van de Nationale Onderwijsvakbond (Oaxaca): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

* Secretaria de Gobernación del Gobierno de la Republica de México Secretario: Lic. Carlos M. Abascal Carranza Contacto: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

* Mexicaanse Ambassade in België, Franklin Rooseveltlaan 94, 1050 Brussel. Tel: 02/629.07.77 en Fax: 02/646.87.68. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

* Mexicaanse Ambassade in Nederland, Nassauplein 28, 2585EC, De Haag. Tel: 070-3602900 en Fax: 070-3560543 (nummers vanuit Nederland). Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Informatie over de acties in België en internationaal leest u op deze site.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken