Deze boeiende vraag mocht een vertegenwoordiger van de campagne Handen Af van Venezuela beantwoorden voor een groep van 60 derdewereldactivisten, de schepen van ontwikkelingssamenwerking en de burgemeester van 's Gravenbrakel.

Deze Waals-Brabantse gemeente heeft een zeer bruisend solidariteitsleven, met Afrika in het bijzonder. Een vroege zomerse conferentie gekoppeld aan een smakelijke barbecue sluit meestal het werkingsjaar af. Ondanks het feit dat de activiteiten van de plaatselijke verenigingen overheerst worden door ‘ontwikkelingssamenwerking' was er grote interesse voor een politieker verhaal, ja zelfs een socialistische kijk op de dingen.

De uitnodiging aan Handen Af van Venezuela is ook het resultaat van het gemeenschappelijke werk met de verenging ‘Dialogue des Peuples' (Dialoog van de volkeren), waar verschillende niet-georganiseerde communisten in actief zijn. De conferentie werd tevens voorgezeten door iemand van de plaatselijke Julien Lahaut groep, genaamd naar de communistische leider die door koningsgezinden werd vermoord in de jaren '50.

Ook de discussie met de zaal weerspiegelde een scherp politiek denken van verschillende van deze groepen. Een medewerker van een groep die vrijzinnig onderwijs promoot in Afrika stelde zo bijvoorbeeld de volgende interessante vraag over Venezuela. "Ok Chavez heeft misschien wel de politieke macht maar heeft hij wel controle over de economie? Moeten die nationalisaties waar je het over had niet uitgebreid worden naar de hele economie." Of een jonge man die zich bezig houdt met de studie van de financiële mechanismen van de overheersing die pleitte voor de nationalisatie van de banken! Zoals gewoonlijk wensten verschillende mensen op de hoogte blijven van ons campagnewerk.

Al bij al een zeer succesvolle activiteit voor geest en... maag.