De Provinciale Zeeuwse Courant schrijft op 3 november: "Macht van Chavéz nog groter." De geplande veranderingen van de grondwet in Venezuela worden omschreven als een autoritaire staatsgreep. 

De nieuwe grondwet van Venezuela, ingevoerd op initiatief van Chávez, werd evenwel door de Venezolaanse bevolking met een overgrote meerderheid goedgekeurd in een referendum. Ook de nu geplande veranderingen van die grondwet zullen in december voorgelegd worden aan de Venezolaanse bevolking, middels een referendum. Omdat Chávez zich samen met de grote meerderheid van de Venezolanen niet schikt naar de imperialistische westerse belangen moet het wel een dictator zijn, iemand die de mensenrechten schendt? Omdat Venezuela haar bodemrijkdommen niet langer wil laten stelen in ruil voor de verrijking van enkele landverraders in Venezuela zelf?

De Europese grondwet werd eerder afgewezen in Nederland en Frankrijk. In andere Europese landen werd van meet af aan al geen inspraak geduld over die grondwet. Een nieuw "hervormingsverdrag", nagenoeg gelijk aan de in Nederland en Frankrijk afgewezen grondwet, die niet ter stemming werd gebracht in andere Europese landen, komt er in Europa, zonder een referendum, zonder ook maar enige inspraak van de Europese bevolking. Een Verenigd Europa van het kapitaal, bestuurd over de hoofden van de Europese bevolking heen en ten voordele van het grootkapitaal over de rug van de Europeanen, moet er komen? Wie mag er eigenlijk van al die Europese bestuurders ook maar één woord van kritiek uiten op de gang van zaken in Venezuela?  Democratie in Europa is verder weg dan in Venezuela!

Tijdschrift Vonk

Vonk layout 315 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken