Open brief aan Amerikaanse vakbondsmilitanten

George W. Bush: Handen af van Venezuela!

Wij, Belgische/Nederlandse vakbondsmilitanten, doen een rechtstreekse oproep aan onze collega’s en vrienden in de Verenigde Staten voor het volk van Venezuela. De recente oorlogszuchtige verklaringenrecente oorlogszuchtige verklaringen en aanvallen van vertegenwoordigers van de Bush-administratie tegen President Chavez vormen een onmiddellijke dreiging tegen de werkende klasse van Venezuela.

Dergelijke agressieve taal werd in het verleden gebruikt door het Witte Huis om het terrein voor te bereiden van een Amerikaanse tussenkomst in Vietnam, Cuba, Chili, Irak en andere landen.Daarom doen we een oproep aan onze vrienden in de Amerikaanse vakbeweging om samen met ons deze provocaties te veroordelen en om maximale druk uit te oefenen op de Bush-administratie om te stoppen met deze aanvallen.Wij eisen het recht op van zelfbeschikking voor het volk van Venezuela en verwerpen elke imperialistische inmenging.

Onderteken de open brief!open brief!