Vorige week werd in Venezuela een nieuw complot ontdekt dat president Chavez gewapenderhand wenste omver te gooien. Het gaat om een grootschalige samenzweringeen grootschalige samenzwering. Niet alleen op rust gestelde legerofficieren maken er deel van uit maar ook hoge dienstdoende officieren van het Venezolaanse leger. Onder de samenzweerders bevinden zich de Divisiegeneraal van de Landmacht Wilfredo Barroso Herrera, de vice-admiraal Millán Millán en de Brigadegeneraal van de luchtmacht Eduardo Báez Torrealba. Verschillende van de deelnemers werden reeds aangehouden. Snel na de onthullingen van dit complot kwam de revolutionaire achterban op straat in talrijke steden van het land. Ook voor het presidentieel paleis Miraflores werd er spontaan betoogd. De volgende dag verzamelden chavisten voor de kazernes en kon men getuige zijn van de verbroedering tussen soldaten en betogers.

De ontdekking van dit nieuwe complot valt samen met de een vernieuwd offensief van het imperialisme en de oligarchie tegen de Boliviaanse revolutie. In dit Andesland wordt de regering van Evo Morales de laatste weken belaagd door de gewapende actie van fascistische bendes. Deze worden gefinancierd en georganiseerd door de prefecten van de afscheidende provincies Santa Cruz, Pando, Beni en Tarija in het oostelijk halfrond van Bolivia. Achter de prefecten staat de racistische oligarchie van grote landeigenaars en kapitalisten. De rijke klasse ziet terecht de regering van Evo Morales als een bedreiging voor haar privileges. De Boliviaanse president heeft deze acties beschreven als een ‘patronale coup'. De Boliviaanse oligarchie zal geen respijt kennen voordat de regering van Morales omver is gegooid, zoveel is zeker. Zelfs al heeft Evo meer dan tweederde van de bevolking achter zich, zoals het referendum begin augustus aanwees, dan nog zal de minderheid van rijken alle middelen blijven gebruiken om haar eeuwenoude privileges te behouden.

Paramilitaire terreur

Vorige week hebben paramilitaire groepen in al deze provincies de gebouwen van de regeringsadministratie bezet, geplunderd en in brand gestoken. Grensposten en luchthavens werden ook bezet. Radiostations of televisiezenders die kritiek geven op de separatistische oligarchie werden verhinderd uit te zenden, hun zendmateriaal werd vernietigd en hun lokalen in brand gestoken. Op sommige plaatsen saboteerden ze ook de gaspijpleidingen. Het leger en de politie, die deze regeringsgebouwen ‘verdedigde' is op de vlucht geslagen. Zij hadden het bevel gekregen geen geweld te gebruiken!

Systematisch worden ook aanslagen gepleegd op de leiders van de massaorganisaties van boeren en arbeiders in die provincies. De fascistische jeugdorganisatie, de Union Juvenil Crucenista heeft eveneens een poging ondernomen om de pleinen in de linkse volkswijken - Plan 3000 in Santa Cruz - te bezetten en er terreur te zaaien. Verschillende dagen na elkaar verdedigden de wijkbewoners zich massaal maar ongewapend tegen de goed bewapende (automatische pistolen, machinegeweren, traangasgranaten en kogelvrije vesten) en goed georganiseerde bendes ten dienste van de oligarchie. Uiteindelijk hebben deze groepen zich moeten terugplooien. Deze bendes proberen ook racistische terreur te zaaien die doet denken aan regelrechte pogroms tegen de inheemse bevolking (in de overgrote meerderheid boeren die de regering Evo Morales steunen).

Massamoord

In de provincie Pando bij de Braziliaanse grens heeft de orgie van fascistisch geweld een voorlopig hoogtepunt bereikt. De lichamen van dertig boeren werden er verleden week geborgen, laaghartig vermoord door deze huurmoordenaars. Vele anderen zijn vermist. Meer dan 106 boeren zijn spoorloos. Deze boeren, aanhangers van de MAS van Evo Morales, trokken naar de hoofdstad om er deel te nemen aan een protestvergadering tegen de fascistische activiteiten en werden in een hinderlaag gelokt. Hun bus werd tegengehouden door personeel van de provinciale overheid in pick-uptrucks. Onmiddellijk en zonder waarschuwing werden ze onthaald op een regen van kogels. Boeren die probeerden te vluchten met hun kinderen werden in de rug geschoten. Sommige gewonden werden ter plaatse afgemaakt door een nekschot. "Ze maakten ons af als varkens" zegt Shirley Segovia, een boerenleidster. Zij die probeerden te vluchten door in de rivier te springen werden achtervolgd en afgemaakt. De weinige boeren die de eerste aanval hebben overleefd, werden gevangengenomen, gefolterd en uiteindelijk ook gedood. Deze paramilitaire milities gehoorzamen de bevelen van de plaatselijk prefect, Leopoldo Fernández, die uit de hand eet van de plaatselijk grootgrondbezitters en ondernemers. Hij wordt ook al jarenlang verdacht van banden te onderhouden met de drugbaronnen die smokkelen met het nabijgelegen Brazilië.

Legerleiding kruist de armen

Onder druk van dit bloedbad heeft Evo Morales vorige week vrijdag de staat van beleg afgekondigd in Pando. De dagen voordien, van 8 tot 11 september, toen de fascistische milities amok zaaiden in het oosten, reageerde de regering niet en nam ze geen maatregelen. Het duurde meer dan 24 uur voordat het leger de staat van beleg echt uitvoerde. Op bevel van de generale staf bleven de soldaten in de kazernes. Pas na de komst van de eerste minister ter plaatse, nam het leger de luchthaven in en trok het de provinciale hoofdstad Cobija binnen. De prefect is nu aangehouden. Het volk verwijt het leger met gekruiste armen te hebben toegekeken naar de terreur van de fascistische milities. De Venezolaanse president verwijt de opperbevelhebber van het Boliviaanse leger, de generaal Trigo, als het ware te ‘staken'. Niet te verwonderen als je weet dat volgens een onderzoek gepubliceerd in de Boliviaanse krant ‘La Razon' 75 procent van de officieren Evo Morales en zijn regering niet genegen zijn. De minister van Landsverdediging beweert bij hoog en bij laag dat het leger trouw blijft aan de grondwet. Maar de werkelijkheid is anders. Geen ergere blinden dan diegenen die niet wíllen zien.

De hand achter al deze manoeuvres is natuurlijk de Verenigde Staten. De regering in La Paz heeft daarom onmiddellijk de VS-ambassadeur Goldberg ‘persona non grata' verklaard en uit het land gezet. Deze vergaderde onlangs nog achter gesloten deuren met de ‘separatistische' prefecten. De leider van het uiterst-rechtse ‘Comite civico' van Santa Cruz is ook net terug na een weeklang verblijf in de Verenigde Staten. Chavez heeft uit solidariteit de Amerikaanse ambassadeur in Caracas eveneens aan de deur gezet. De leider van de Bolivariaanse revolutie voegde hieraan toe dat indien Evo wordt vermoord of omvergegooid, hij het licht op groen zal zetten voor de steun aan een gewapende beweging in Bolivia.

Maatregelen tegen de oligarchie nu!

De ‘slow motion' coup heeft voorlopig gefaald. Nu de volksorganisaties en de arbeidersvakbonden beginnen te reageren, zetten de rechtse krachten een stap achteruit. Ondertussen startte de regering van Evo Morales voor de zoveelste keer onderhandelingen met de rechtse en uiterst-rechtse oppositie. Marinkovic, de leider van de rechtse oppositie en van het ‘burgercomité' van Santa Cruz, heeft zijn achterban gevraagd de wegblokkades op te heffen. De bezetting van openbare gebouwen wordt wel verder gezet. Volgens de prefect van Tarija zou er voor "80 procent een akkoord zijn over een betekenisvolle overeenkomst" tussen de regering en de oppositie.

Deze onderhandelingen zullen, net als alle andere voordien, de rechterzijde niet ‘kalmeren'. Het tegendeel is waar. De dialoog, de uitgestoken hand van de regering aan de oligarchie, is een zwaktebod. De rechterzijde voelt zich hierdoor aangemoedigd. Een zwakke opstelling van de regering versterkt de oppositie. De volksorganisaties in Santa Cruz zien het echter helemaal anders. Zij eisen het recht op wettige zelfverdediging. "Het volk heeft geen andere keuze dan terug te vechten met volkswoede en wettige zelfverdediging! Wij herhalen het opnieuw: niet alles kan opgelost worden in de stembus, omdat stemmen onvoldoende zijn om vrede te bekomen." (Verklaring van de sociale organisaties van Santa Cruz op 13 septemberVerklaring van de sociale organisaties van Santa Cruz op 13 september).

Fidel Surco, voorzitter van de Nationale Coördinatie van de Organisaties voor de Verandering (CONALCAM), kondigde aan dat "indien de prefecten de gebouwen niet teruggeven die ze bezet houden, wij hun land gaan overpakken". De machtige mijnwerkersvakbond FSTMB heeft eveneens mobilisaties aangekondigd. "Wij dulden geen nieuwe bloedbaden" verklaren de mijnwerkers. De overkoepelende vakbond, de COB, riep op tot een nationale betoging in Santa Cruz van arbeiders, boeren en de arme bevolking in het algemeen.

De regering van Evo Morales en de leiding van de MAS willen persé tot een ‘oplossing' komen binnen het kader van de huidige wetten en instellingen. Maar klassenstrijd, net zoals elke vorm van ernstige politieke strijd, is geen schaakspel waarbij elke speler verplicht is de vastgestelde regels na te leven. Als een speler zich houdt aan de regels die zijn tegenstrever hem oplegt (de burgerlijke instellingen enz.), maar de tegenspeler zelf alle middelen gebruikt uit de bloedige trukendoos van het imperialisme, dan weten we wie er gaat winnen.

De toekomst van de Boliviaanse revolutie wordt beslecht met krachtige daden: door massamobilisatie en de onteigening van de oligarchie. Abraham Lincoln, niet bepaald een marxist, aarzelde niet tijdens de secessieoorlog in Amerika alle gronden en eigendommen te onteigenen van de Zuiderse opstandelingen. George Washington onteigende tijdens de Amerikaanse revolutie ook de eigendommen van de Britse landeigenaars en allen die met hen heulden. Ze betaalden allebei niet de minste cent compensatie voor die onteigeningen. Toen ging het om burgerlijke revoluties! Evo Morales moet dezelfde daadkracht aan de dag leggen in Bolivia.

Wat ook de uitkomst op korte termijn zal zijn, het is overduidelijk dat de belangen van de oligarchie en deze van de overgrote meerderheid van de bevolking onverzoenbaar zijn. Dit conflict kent volgens ons slechts twee uitwegen: ofwel de invoering van een bloedige militaire dictatuur met de steun van de Verenigde Staten, ofwel werken de arbeiders en de boeren de revolutie af die ze begonnen zijn door de politieke en economische macht in eigen handen te nemen.

Verdedig de revolutie in Bolivia en Venezuela!

Stop VS-interventie in Latijn- Amerika!

Onteigen de oligarchie!

Handen Af van Venezuela nam in België reeds het initiatief tot actie. Lees het Engelse verslaghet Engelse verslag.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken