Protestactie aan de Mexicaanse ambassadeIn navolging van kameraden uit Groot-Brittannië, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Canada, Pakistan en tal van andere landen hebben ook Vonk-leden en sympathisanten hun steun betuigd aan het Mexicaanse volk en presidentskandidaat Lopez Obrador (Amlo). Op donderdag 20 juli, bij een temperatuur van 30°C, verzamelden we met een vijftiental kameraden voor de Mexicaanse ambassade in Brussel. De reden hiervoor is dat net als vele anderen wij het ook niet eens zijn met de verkiezingsuitslagen en we dan ook een hertelling van de stembiljetten eisen. In Mexico kwamen de voorbije weken massa’s mensen op straat die het democratische gehalte van de verkiezingen in vraag stellen. En ze staan niet alleen, want in vele landen volgt men de gebeurtenissen op de voet en laten mensen van zich horen in de hoop druk uit te oefenen en de electorale fraude bekend te maken (zie de artikels hierover op Marxist.comMarxist.com).

Onze spandoeken logen er niet om: met slogans als “No al fraude, el pueblo decide!” en “Mexico, het volk beslist!” zetten we onze actie nog extra kracht bij. Natuurlijk scandeerden we zelf ook slogans zoals “Oh ah, Amlo no se va”, “Amlo amigo, el pueblo esta contigo” en “Si no se va Calderon, habra revolucion”.

Protestactie aan de Mexicaanse ambassadeVier actievoerders en een journalist van Mexico’s grootste politieke dagblad Procesos werden ontvangen door de op een na hoogste in rang van de Mexicaanse ambassade. De vrouw, bijgestaan door een man, verwelkomde ons met de glimlach. We overhandigden haar een protestbrief en vertelden hen waarom we actie voerden. Men probeerde ons op een vriendelijke manier op andere gedachten te brengen en we kregen een papier met daarop de antwoorden op de meest frequent gestelde vragen over de verkiezingen. Wij zijn er echter van overtuigd dat de verkiezingsresultaten vervalst werden en dat er geen gehoor wordt gegeven aan wat het Mexicaanse volk echt wil. In die zin waren de verkiezingen een (poging tot) administratieve staatsgreep. Ook in 1988 werden de Mexicaanse verkiezingen gedomineerd door fraude, wat zorgde voor een overwinning van de rechterzijde, met alle gevolgen van dien.

Als de stemmen niet herteld worden, zullen het Mexicaanse volk en Amlo zich niet zomaar gewonnen geven. Ze zullen zeker geen stap achteruit zetten. Ook wij, en gelijkgezinden in vele andere landen, zullen wat nu gebeurt in Mexico blijven volgen en indien nodig opnieuw actie ondernemen.

Protestactie aan de Mexicaanse ambassadeOp de ambassade verzekerde men ons vriendelijk dat we altijd welkom waren om opnieuw actie te voeren. Ze voegden er ook aan toe dat zij wél overtuigd waren van de eerlijkheid van de verkiezingen en zeiden dat ten laatste 6 september de verkozen president bekend gemaakt wordt. De Mexicaanse massa’s weten al wie er president wordt, maar het zal blijkbaar nog heel wat voeten in de aarde hebben alvorens de situatie goed en wel doordringt tot het establishment. Lopez Obrador en de massa’s zullen zich niet laten doen en alles in het werk stellen om een herhaling van ’88 te vermijden.

Klik hierhier voor een kort video-fragment van de actie.

Lees ook: