Begin deze maand op 2 juli arresteerde de politie van El Salvador Mario Beloso. Hij wordt beschuldigd twee politiemensen neergeschoten te hebben tijdens een vreedzame betoging op 6 juli verleden jaar.

Dit incident wordt aangegrepen door de reactionaire regering van Antonio Saca en de ARENA-partij om een reeks maatregelen te nemen “tegen het terrorisme”. In werkelijkheid wordt de strijd van arbeiders en jongeren hiermee gecriminaliseerd. De vrijheid van betoging, meningsuiting en vereniging wordt beknot, net zoals alle democratische rechten en vrijheden verworven na tientallen jaren strijd door de arbeidersbeweging.

De ‘antiterroristische wet’ die in september 2006 werd goedgekeurd, bestaat uit 53 artikels waarin 29 verschillende types van activiteiten worden beschreven die overeenkomen met ‘terroristische daden’. Deze kunnen bestraft worden met 5 tot 65 jaar celstraf. Elke activiteit die onveiligheid schept, de vrede stoort en die de heersende klasse angst aanjaagt wordt dan bestempeld als 'terroristisch'.

Deze wetgeving heeft duidelijk als doel de mobilisatie tegen te gaan van arbeiders en jongeren tegen de corrupte en ontaarde regering in het bijzonder in de aanloop van de presidentsverkiezingen van 2009 in dit land.

Natuurlijk zijn we geen voorstanders van strijdmethoden die niet steunen op de organisatie van de brede massa met een revolutionair programma. Geïsoleerde acties in plaats van bewuste organisatie van de massa, dragen helemaal niet bij tot een betere organisatie of een groter bewustzijn van de arbeidersklasse. Zulke daden worden daarentegen gretig aangewend door de heersende klasse en het staatsapparaat als excuus voor de repressie tegen de organisaties van de arbeiders en jongeren.

De heersende klasse, haar regering en partijen zijn ongelooflijk schijnheilig wanneer ze zich afzetten tegen geweld. Elke dag oefenen ze geweld uit van het ergste soort. Niet alleen door middel van de politie en het staatsapparaat, maar eveneens door de brutale uitbuiting van miljoenen arbeiders en jongeren in de bedrijven van het land. Dit algemeen gewelddadige klimaat waarin velen worden ondergedompeld duwt individuen tot wanhopige daden die helemaal niet efficiënt zijn in de strijd tegen de kapitalistische uitbuiting.

De regering heeft in deze context een regelrechte campagne van aanhoudingen en aanvallen opgezet tegen linkse en revolutionaire organisaties. Dit was onlangs het geval tijdens een betoging in de kleine landbouwgemeenschap van Zuchioto. De dorpsbewoners protesteerden er tegen de privatisering van het water tijdens het bezoek van de President Saca op 3 juli. Onmiddellijk arresteerde een elite-eenheid van de politie vijf gemeenschapsactivisten (waaronder drie vrouwen) onder de beschuldiging van terrorisme.

Tegelijkertijd beschuldigde de president in het openbaar het Bloque Juvenil Popular (het Jongeren Volksblok) evenals andere organisaties ervan betrokken te zijn in de schietpartij tegen de politie tijdens de betoging van 5 juli 2006. Opnieuw gaat het hier om een leugenachtige provocatie van de regering gericht tegen de hele linkerzijde in El Salvador. Het Bloque Juvenil Popular (BJP) is een organisatie samengesteld uit jongeren en arbeiders, leden van het FMLN en van verschillende vakbonden die opkomen voor de rechten van de arbeidersklasse. Op verschillende plaatsen heeft het BJP actief deelgenomen aan strijdbewegingen voor de verbetering van de werk -en leefomstandigheden. Dit verklaart de haatcampagne van de regering van Antonio Saca tegen hen.

Nu dreigt de regering met een hele reeks willekeurige aanhoudingen van leiders van linkse organisaties, in het bijzonder de meest strijdbare onder hen zoals de BJP. Daarom roepen we de internationale linkerzijde, vakbonden en jongerenverenigingen op zich te mobiliseren om de golf van repressie tegen te houden. De democratische rechten en vrijheden moeten gehandhaafd worden. Wij vragen de vrijlating van alle politieke gevangen en het einde van het staatsterrorisme. Meer dan ooit is het motto van de eerste arbeidersinternationale actueel: ‘Arbeiders aller landen verenigt u’.

Stop de aanvallen en leugens tegen de BJP!

Onmiddellijke vrijlating van alle politieke gevangenen

Massamobilisatie tegen het staatsterrorisme!

Teken hier de petitie in het Spaans (gelijkaardige tekst als hierboven)Teken hier de petitie in het Spaans (gelijkaardige tekst als hierboven)