Een land dat tot de verbeelding van veel jongeren spreekt door zijn geschiedenis, doorvlochten met revolutionair temperament, ondanks een lange periode van relatieve politieke stabiliteit. Dit laatste is er sinds het vrijhandelsakkoord (NAFTA) met de VS en Canada en de opstand van de Zapatisten van januari 1994 echter ver te zoeken. In toenemende mate organiseren de mensen zich tegen de corrupte regering van Zedillo, die tegen beter weten in de alleenheerschappij van de PRI op hardhandige manier blijft uitoefenen.

Deze situatie duurt nu al meer dan 60 jaar en heeft ertoe geleid dat de PRI volledig verstrengeld zit in het staatsapparaat. Er heerst een toenemende repressie tegen iedereen die hiertegen ingaat en vecht voor een verbetering van de abominabele leefomstandigheden van de grote meerderheid van de Mexicaans bevolking, zowel op het platteland als in de steden. In Chiapas worden nu paramilitaire doodseskaders opgeleid met als doel de groeiende onrust de kop in te drukken. Het is een Latijns Amerikaans traditie om organisaties te ontwrichten door de leiding ervan uit te moorden. Wat nu volgt zijn twee korte berichten die wij ontvingen via het internet waaruit blijkt wat voor methoden de Mexicaanse overheden ten opzichte van opposanten gebruiken.

CHIAPAS

Meer dan 5 jaar geleden nam de BANCRISA, een bank die kredieten verschaft aan boeren, 289 koeien af van de boeren van Nuevo Morelos, een gemeente aan de kust in Chiapas. De boeren spanden een proces aan. Ze wonnen dit en BANCRISA moest de koeien teruggeven, meer zelfs, ze moest 1500 koeien teruggeven. De uitspraak gebeurde reeds meer dan een jaar geleden en ondanks alle legale druk willen de bank en haar regionale manager, Adam Davis, de schuld niet aflossen.

Integendeel, ze stellen alle middelen in het werk om dit tegen te gaan. De boeren van hun kant zijn georganiseerd in ADICTOCH, de organisatie van mensen met bankschulden in Chiapas. Federico Valdés Galãn, de leider van deze organisatie, werd ontvangen in Mexico City in de kamer van afgevaardigden om de situatie uit te leggen aan de vertegen-woordiger van landbouw, Mr. Bautista en Andrés Manuel lópez Obrador, de nationale voorzitter van de PRD (grootste oppositie-partij in Mexico met veel aanhang onder boeren en arbeiders). Deze laatste beloofde de zaak te bespreken met de PRD-verant-woordelijke voor Chiapas en aan een oplossing te zullen werken.Onder-tussen werd Federico het slachtoffer van een verrassingsaanval in Tapachula, Chiapas, gepleegd door drie mannen, waaronder een ex-politieagent. Federico werd gewond met een messteek in de rug. Gelukkig is de man aan de betere hand, maar de aanval is een duidelijk bewijs van het belang van ADICTOCH en de angst van de Mexicaanse staat voor de toenemende kracht van de sociale beweging in Chiapas.

Het Ministerie van Justitie riep op 22 december elf leden van ADICTOCH op om een getuigenis af te leggen zonder enige reden. Het is duidelijk dat ze deze mensen schrik willen aanjagen om hen te doen stoppen met vechten. Op dezelfde dag werd er door de overheden een bloedbad aangericht in Acteal. Kort geleden werden nog eens twee leden van een andere organisatie in Chiapas vermoord, ze waren leden van de gemeenteraad van Chiapas. Er bestaat een grote mogelijkheid dat Nuevo Morelos hetzelfde lot zal ondergaan als Acteal. Na 5 jaar krijgen de boeren repressie in plaats van koeien. Ze geraken dan ook steeds meer ten einde raad. Een plaatselijke boer aan het woord: "We zullen ons niet laten terugdringen, we hebben niets. Het maakt niet uit of we omkomen in de strijd. Onze enige hoop is waarschijnlijk aansluiting vinden bij de strijd van de steden en het platteland. We moeten de desinformatie doorbreken. Als we winnen in Nuevo Morelos hebben we een nieuw bloedbad in Chiapas vermeden"’.

TABASCO

Op 13 februari werd in Tabasco rond 17:00 uur Aquiles Magaña Garcia, een een van de belangrijkste syndicale leiders van Tabasco, gekidnapt door 6 mannen. Mensen die dit probeerden te voorkomen werden bedreigd met vuurwapens. Ook Aquiles Magaña’s vrouw, Angeles Alvarez Lopez, werd door hen geslagen. Later bleek dat de PGR (de gerechtelijke politie) een bevel had om Aquiles te arresteren, maar ze beweren dat dit nooit werd uitgevoerd. Vier dagen later wist de PGR nog steeds niet te vertellen waar Aquiles was. Er werd een internationale oproep georganiseerd om te protesteren tegen de Mexicaanse autoriteiten over deze verdwijning. Ook Vonk werkte mee aan deze campagne. Omdat de autoriteiten zwegen, waren we bang dat het leven van kameraad Aquiles Magaña in gevaar was. Het was goed mogelijk dat hij vermoord werd, vooral als we zien hoe frequent de Mexicaanse staat tegenwoordig geweld gebruikt om conflicten te stoppen. Enkele weken later kregen we echter het volgende verheugende bericht binnen:

Op 13 februari werd Aquiles Magana (leider van de vakbond van de openbare diensten in Tabasco) inderdaad aangehouden door de politie, teneinde hem gevangen te zetten om een reeks sociale conflicten (een staking bvb van de openbare diensten van de regio) te stoppen. Op weg echter naar de gevangenis werd hij verschillende keren geslagen door de politie. Gebruik makend van een moment van onopletendheid ontsnapt hij en verbergt zich gedurende 2 weken in de bossen.

Dat is de reden waarom de politie wel toegaf dat ze hem hadden aangehouden, maar dat ze hem niet wensten te tonen. Wanneer een aantal van zijn kameraden met hem in contact kwam, was zijn fysieke toestand zeer slecht. Gedurende die hele periode werden er niet minder dan 4 bevelen van aanhouding gegeven aan de politie van heel Mexico. De vorige week deed de politie een nieuwe poging om hem aan te houden in Mexico-city zelf, maar zonder succes. Gisteren aanvaardde de overheid uiteindelijk om hem niet meer aan te houden, maar dreigden ze wel met een proces wegens weerstand aan de politie.

INTERNATIONALE PROTESTCAMPAGNE

Vanuit de hele wereld kwamen er berichten binnen, wat de overheid gedwongen heeft hem niet langer aan te houden. De staking van de openbare diensten heeft ook niet geleden onder zijn aanhouding. Integendeel de staking werd er enkel maar door versterkt. Onafhankelijk van wat er in de toekomst nog kan gebeuren, betekent dit resultaat een echte triomf in een anti-syndicaal klimaat dat door de pers wordt aangewakkerd teneinde de nieuwe vakbonden die het licht zien in Mexico te breken of te verzwakken. Nogmaals wil ik al diegenen die zo snel gereageerdhebben op onze vraag van solidariteit en protest danken. Dit is ook jullie overwinning.

Tijdschrift Vonk

Layout_Vonk_308-page-001.jpg

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken