De vakbond van openbare diensten Abvakabo-FNV-afdeling Zeeuws-Vlaanderen geeft op 28 februari de Nederlandse première van ‘No Volveran', een film gemaakt door Handen Af van Venezuela. Zo willen ze "over het muurtje van de plaatselijke vakbondspraktijk heen kijken". Je kan hieronder hun aankondiging lezen.


De Abvakabo-FNV-afdeling Zeeuws-Vlaanderen organiseert een informatieve avond over actuele gebeurtenissen in Venezuela, i.s.m. de organisatie "Handen af van Venezuela". De abvakabo-fnv afdeling nam reeds eerder initiatieven om over "het muurtje" van de plaatselijke vakbondspraktijk heen te kijken. De wereld is een "dorp" geworden en de globalisering dwingt ons om verder te kijken dan ons dagelijkse leven. De gebeurtenissen in Venezuela, maar waar ook elders in de wereld, blijven niet zonder gevolg en hebben invloed op de gang van zaken in Nederland, in Europa.

In het huidige Venezuela is de Bolivariaanse revolutie ingezet onder president Hugo Chavez, een omwenteling die diametraal staat tegenover de politieke keuze die er in het Verenigde Europa wordt gemaakt. Waar Europa kiest voor de vrije markt, privatiseringen van staatsbedrijven, afbouw van de sociale en medische voorzieningen e.d., daar kiest Venezuela resoluut voor nationaliseringen en inzetten van winsten juist ten voordele van de opbouw van sociale en medische voorzieningen, voor gratis onderwijs...!

Chavez komt op voor de belangen van de nieuwe klassen in wording. Chavéz spreekt over de vreedzame "Bolivariaanse revolutie", een onomkeerbaar proces dat gedragen wordt door het "volk". Participatie, samenwerking tussen de verschillende sociale lagen van de bevolking en inspraak van de bevolking via referenda staan hoog op de politieke agenda.

Hoewel de economische en politieke elite in Venezuela een groot deel van haar macht, krediet en geloofwaardigheid heeft verloren, zijn ze zeker nog niet uitgespeeld! De VS en de oude machtshebbers in Venezuela zullen zeker pogingen ondernemen (ze hebben al heel wat pogingen ondernomen) om hun machtspositie te kunnen herstellen, ten koste van wat dan ook.

In onze media blijft men ondertussen de gebeurtenissen in Venezuela afdoen als "populisme". Men wil absoluut beletten dat er getoond moet worden dat de zogenaamde "lagere"sociale krachten werkelijk aan het uitgroeien zijn tot een maatschappelijke kracht. Venezuela wordt in onze media te pas en te onpas in een kwaad daglicht gezet.

In Venezuela zien wij e een poging om te komen tot een economisch alternatief dat zich stilaan begint te ontwikkelen tegen de kapitalistische vrijhandel. Terwijl de bevolking in Europa, en in Nederland, steeds verder de dieperik in wordt geduwd door privatiseringen en een ongebreideld winstbejag van enkelen, ontwikkelt Venezuela zich in de tegenovergestelde zin! Afbraak van de sociale voorzieningen en het arbeidsrecht valt de mensen in Europa momenteel ten deel, in Venezuela tracht men de sociale voorzieningen op te bouwen.

Het is ook voor de Nederlandse bevolking van groot belang om kennis te nemen, buiten onze eigen media om, van hetgeen zich afspeelt in Venezuela. Daarom, wees aanwezig op donderdag 28 februari 2008 tijdens de informatie- en discussiebijeenkomst over Venezuela (19u30).

De film "No Volverán, de Venezolaanse revolutie vandaag" is een boeiende documentaire over de Venezolaanse revolutie. Met de film ontdekken we de revolutie van binnenin. De geestdrift van de presidentsverkiezingen van december 2006, doorheen de volkswijken naar verschillende bedrijven die beheerd worden door de werknemers zelf. Op een concrete manier wordt getoond hoe het leven van de gewone mens verbetert.

Iedereen welkom, leden maar ook niet-leden van de bonden.

28 februari 2008

19u30

Guido Gezellestraat 14

4532 EC Terneuzen

Tijdschrift Vonk

Vonk layout 315 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken