Meer dan vijftig vakbondsleiders namen deel aan de eerste workshop voor vakbondsvorming en politieke educatie, georganiseerd door de UNT en de Bolivariaanse Arbeiderskracht (FBT), in samenwerking met het ministerie van Arbeid. De workshop ging door in het vakbondshuis in El Paraiso te Caracas van 19 tot 23 september.

Van over heel het land kwamen er vakbondsleiders naartoe. Ze vertegenwoordigden de verschillende afdelingen van de UNT uit Mérida, Trujillo, Delta Amacuro, Amazonas, Carabobo, Zulia, Falcón, Sucre, Bolívar, Monagas, Aragua, Guarico, Anzoátegui, Nueva Esparta, Portuguesa, Lara, Cojedes, Yaracuy, Vargas en Caracas-Miranda. Bovendien vertegenwoordigden ze verschillende takken van de industrie, ondermeer de elektriciteitssector (de voornaamste voorvechters in de strijd voor arbeidersparticipatie en –controle), de suikerfabrieken, INVEPAL (papierfabriek genationaliseerd begin dit jaar), de oliesector, de textielarbeiders en de autosector.

Het hoofddoel van de bijeenkomst was het “proces van ideologische en politieke bewapening van de vakbondsbeweging te starten”. Er waren verschillende workshops: over de geschiedenis van de nationale en internationale arbeidersbeweging, over de politieke aspecten van de vakbondsstrijd in Venezuela en over de uitdaging die de omvorming van het socio-economische productieproces inhoudt. Een hoofddiscussie behandelde de kwestie van arbeiderscontrole en –management. Een andere ging over de nood aan een nieuw congres van de UNT, waarbij de nationale leiding verkozen moet worden. Die verkiezing werd al een keer uitgesteld door geschillen met het bureaucratisch deel van de UNT-leiding.

De workshop kwam tot een heel interessante resolutie die we hier weergeven.

Voor een regering van arbeiders en het volk, de UNT in solidariteit met de strijd van arbeiders, boeren en het volk in Venezuela en van de hele wereld

Vijf dagen lang heeft een groep vakbondsleiders van over het hele land deelgenomen aan het Eerste Congres voor Vakbondseducatie en Politieke Vorming. Ze werden uitgenodigd door de Nationale Arbeidsvakbond (UNT) en de Bolivariaanse Arbeidskracht (FBT).

We willen benadrukken dat de Nationale Coördinatie van de UNT en de FBT samen met het ministerie van Arbeid, al het nodige heeft gedaan om deze fantastische samenkomst te organiseren.

We benadrukken de leidende rol die onze president Hugo Chavez Frias speelt in dit democratisch en participerend revolutionaire proces. We beseffen dat het kapitalisme gefaald heeft en dat het de oorzaak is van alle uitbuiting, uitsluiting, onderdrukking, honger, vervuiling en ellende in de wereld. We zien in dat we daarom naar een nieuw samenlevingsmodel moeten evolueren, een model van gelijkheid en met een sociale economie. We aanvaarden het socialisme als hoop voor de onderdrukte klassen van de wereld. We geloven dat de productiemiddelen onteigend en gecollectiviseerd moeten worden. We geloven ook in het uitbouwen van het socialisme van de 21ste eeuw in de vorm van een regering van arbeiders en van het volk.

We ondersteunen de toespraak van President Chavez gehouden voor de Verenigde Naties (VN). We verwerpen alle pogingen van buitenlandse interventie. We dulden het niet dat een kleine groep machtige landen het toestaat dat men in een land binnenvalt, er moordt en er een regering oplegt die de belangen van de rijken dient. Wij zijn solidair met het volk in Irak, Afghanistan en Cuba. We zijn ook solidair met de slachtoffers van de orkaan Katrina, die in werkelijkheid slachtoffers zijn van het kapitalisme en het imperialisme.

We stellen de historische strijd voor de emancipatie van de werkende klasse weer op de voorgrond en beseffen dat de geschiedenis van een samenleving in werkelijkheid de geschiedenis van de klassenstrijd is. We zetten ook de strijd voort van al die kameraden die bouwden aan de weg voor militante vakbonden. We verwerpen met heel ons hart de vakbondsbureaucratie die onze verworvenheden verraden en weggegeven heeft. We zijn solidair met de kameraden in SIDOR en hun gezamenlijk besluit om de vakbondsbureaucratie te bevechten. (1)

We verwerpen de reactionaire elementen van de parasitaire bureaucratie in de regering die voor obstakels zorgen in het proces van medebeheer in de basisindustrieën in Guayana, PDVSA (oliebedrijf) en CADAFE (elektriciteitsbedrijf). (2)

We ondersteunen de betoging buiten VTV (3) als antwoord van de werkende klasse om dit proces te verdedigen en hun recht op verantwoordelijkheid op te eisen. We veroordelen de vijandige houding ten opzichte van de arbeidersklasse van sommige functionarissen binnen de arbeidersinspectie, sommige regeringsafdelingen, raden en publieke instellingen. Ze saboteren ons vakbondswerk.

We staan achter de acties van de nationale regering en van de sociale boerenbewegingen zoals het Ezequiel Zamora Boerenfront in hun strijd tegen de latifundios. We erkennen de nood aan landonteigening. Het land moet verdeeld worden onder zij die het bewerken, de boeren van ons land. Op die manier kan het jobs creëren en kan een landbouweconomie ontstaan gebaseerd op voedselsoevereiniteit.

We moeten in het kader van het socialisme van de 21ste eeuw een arbeidersraad promoten. Zo kunnen we het land dat wij als werkende klasse willen, opbouwen en kunnen we een nieuwe arbeidswet in het leven roepen die pleit voor een algemene verhoging van de lonen, die ontslagen onmogelijk maakt en die de prijzen bevriest.

We zijn solidair met de strijd van de arbeiders in de Fabriek van Guantes Mis Manos CA in Amazonas, die met arrestatiebevelen geconfronteerd worden en met de arbeiders in Snack’s Lara, die bedreigd worden met een uitzettingsbevel. We verwerpen de gemene actie van de tribunalen in Amazonas en Lara, die een uitdrukking zijn van de Vierde Republiek (4). We eisen van het parlement dat deze fabrieken tot publieke eigendom worden uitgeroepen, onteigend worden en onder arbeiderscontrole gebracht. We steunen het parlement in het uitroepen van de suikerfabriek Cumanacoa in de staat Sucre tot publiek bezit, zodat het onteigend zal worden en bestuurd door de arbeiders.

We zijn voor de lancering van de UNT op nationaal en regionaal niveau. Dit moet gebeuren door het uitroepen dit jaar van een Nationale Arbeidersraad, waarin de statuten en electorale regels besproken zullen worden. Een electorale commissie zal verkozen worden en de datum voor de verkiezingen op alle niveaus van de UNT zal worden vastgelegd.

De UNT is een revolutionair strijdmiddel. Het is een verworvenheid van de arbeiders in dit revolutionaire Bolivariaanse proces. We nodigen alle gedachtestromen uit om dit machtige instrument uit te bouwen om het kapitalisme te bestrijden en het soort land uit te bouwen dat we willen. Laten we het socialisme van de 21ste eeuw vorm geven. Laten we een nationaal debat openen in eenheid.

(1) SIDOR omvat de grote staalnijverheid in Guayana. Zeven verschillende revolutionaire vakbondsstromingen verenigden de arbeiders in de SIDOR-vakbond SUTISS. Ze kwamen begin september overeen om samen de huidige vakbondsleiding die Ramon Machuca volgt te verslaan. Deze historische leider van de SUTISS wordt als een verrader gezien aangezien hij de arbeidsrechten en –omstandigheden uitverkocht in het proces van privatisering van de fabriek.

(2) De arbeiders en de vakbond van CADAFE vechten nu al geruime tijd voor echte arbeiderscontrole in de fabriek. Verschillende secties van het management willen enkel een schijn van vertegenwoordiging geven aan de arbeiders. Hoge functionarissen in de regering hebben onlangs verzet aangetekend tegen de inplanting van medebeheer in de strategische industrieën zoals olie en elektriciteit. De arbeiders antwoordden dat zijzelf de beste garantie zijn voor de normale gang van zaken in deze industrieën. Het zijn immers de arbeiders zelf die de industrie beschermden tegen sabotage van het reactionaire management tijdens de sabotage van de economie in december 2002 en januari 2003.

(3) De afgelopen dagen waren er demonstraties aan de belangrijkste staatszender omdat het programma Dossier verwijderd werd, nadat de journalist Walter Martinez een aantal hoge functionarissen van corruptie beschuldigde.

(4) De Vierde Republiek verwijst naar de periode voor de Bolivariaanse Revolutie onder leiding van Chavez.