Neen aan de bureaucratische sabotage tegen Inveval!

Voor de nationalisatie van de bezette bedrijven!

Stop de moorden op vakbondsleiders!

Oproep van het Freteco gericht aan de internationale publieke opinie en arbeidersbeweging

Vier jaar geleden werd het bedrijf Inveval genationaliseerd. In die vier jaar functioneert het bedrijf onder effectieve arbeiderscontrole. De arbeiders van Inveval tonen ons hoe het socialisme in de praktijk kan opgebouwd worden in Venezuela. Na de onteigening van het bedrijf op initiatief van president Chavez in 2005, heeft het personeel een bedrijfscomité democratisch verkozen. Dit bedrijfscomité leidt op dagelijkse basis de productie. Ook hebben ze een vakbond opgericht. Zo verbinden ze zich met de rest van de arbeidersbeweging en met de gemeenschapsraden in de deelstaat Miranda, waar ze gevestigd zijn. Samen met de werknemers van andere bezette of genationaliseerde bedrijven (INAF, Gotcha, MDS, Vivex, SIDOR) hebben ze leven gegeven aan het Revolutionaire Front van Bezette Bedrijven (FRETECO).

De arbeiders van Inveval hebben bewezen dat het personeel zelf met succes een bedrijf kan beheren, zonder bazen. Gedurende die vier haar hebben ze hogedrukkleppen voor de olie-industrie hersteld en het bedrijf paraat gehouden om nieuwe kleppen te maken. Spijtig genoeg hebben ze geen nieuwe kleppen kunnen produceren omdat hoge staatsfunctionarissen stelselmatig stokken in de wielen hebben gestoken, tegen de beslissingen van president Chavez in. Deze bureaucraten willen niets weten van arbeiderscontrole zoals bij Inveval en vrezen dat hun voorbeeld in andere bedrijven zal herhaald worden. Zij hebben geprobeerd Inveval economisch te verstikken door hen geen begroting voor het jaar 2009 toe te staan. De begroting van 2008 werd hen ook nooit uitbetaald. Dit zonder de minste rechtvaardiging. Dit betekent het feitelijk faillissement van Inveval. Een socialistisch bedrijf zou integraal deel moeten uitmaken van een democratisch plan dat alle overheidsbedrijven coördineert met een eigen begroting voor de aankoop van grondstoffen, verschillende investeringen enzovoort.

Bovendien besliste Chavez in 2008 het staalbedrijf Acerven in Tinaquillo (Cojedes) te onteigenen. Dit bedrijf levert stukken die het Inveval mogelijk moeten maken kleppen te fabriceren. De beslissing van Chavez is tot nu toe dode letter gebleven. Tegelijkertijd importeert de olie-industrie in Venezuela kleppen uit het buitenland. Voor sommige personen is dit een winstgevende bezigheid. Zij zetten staatsfunctionarissen onder druk opdat Inveval geen kleppen zou produceren. Deze bureaucratische sabotage zorgt voor grote wrevel bij de arbeiders van Inveval.

Gotcha, INAF, MDS en Vivex

Na de onteigening van Invepal en Inveval hebben de arbeiders van Gotcha (textiel), INAF (badbenodigdheden) en het transportbedrijf MDS eveneens hun bedrijf bezet. Dat was hun antwoord op de patronale aanvallen (geen sociale zekerheid, verlaten van de productie enz.). Verschillende keren heeft het personeel de onteigening van hun bedrijf geëist. Maar tot nu toe hebben ze geen antwoord gekregen van het ministerie van Lichte Industrie en Handel. Het gaat hier om een totaal van 150 arbeiders die sinds 3 à 4 jaar, weerstand bieden in zeer slechte omstandigheden.

Ten slotte is er Vivex, een toeleveringsbedrijf uit de automobiel in de deelstaat Anzoategui. In november 2008 weigerde de baas van Vivex het personeel haar volledige loon uit te betalen waar ze recht op heeft. Als reactie hierop hebben meer dan driehonderd arbeiders het bedrijf overgenomen. De bezetting duurt nu al zes maanden, zonder dat ze het minste loon krijgen en zonder het minste antwoord van de functionaris verbonden met de president en die belast is met deze zaak. De onteigening van deze ondernemingen is dringend om de jobs en de inkomens van honderden gezinnen veilig te stellen.

Moord op een vakbondsleider van Toyota

De werknemers van Toyota, een automobielbedrijf in Cumaná gelegen in de deelstaat Sucre, strijden al een tijdje voor hun collectieve arbeidsovereenkomst en in solidariteit met de arbeiders van Mitsubishi in Anzoategui. Op 6 maart 2009 beslisten ze hun bedrijf ook te bezetten. Deze bezetting heeft verschillende weken geduurd.

Op 5 mei werd Argenis Vazquez, de algemeen secretaris van de vakbond bij Toyota (Sintratoyota), vermoord op weg naar een vergadering met het management. Het is niet de eerste keer dat een vakbondsleider wordt vermoord in Venezuela. In november 2008 werden drie vakbondsleiders neergeschoten in Aragua. In januari 2009 werden ook twee arbeiders van Mitsubishi en Macusa vermoord door de politie van Anzoategui tijdens een aanval gericht op Felix Martinez, de algemeen secretaris van de vakbond, Singetram bij Mitsubishi. Wij vragen dat er een ernstig onderzoek wordt gedaan naar de moord op Argenis Vazquez en dat de schuldigen veroordeeld worden.

Om al deze redenen doen wij een oproep aan het Venezolaanse volk, aan de internationale vakbeweging en al diegenen die de strijd van de arbeidersklasse voor hun ontvoogding steunen. Wij vragen om brieven te sturen naar president Chavez. Hieronder leest u een modelbrief:

Solidariteitsresolutie

Op de hoogte gebracht van de problemen in de bezette bedrijven in Venezuela, vragen wij u een snelle oplossing te vinden op basis van de volgende voorstellen:

1) Het staalbedrijf Acerven moet onmiddellijk onteigend worden en onder arbeiderscontrole geplaatst worden.

2) Inveval mag niet overgeleverd worden aan de kapitalistische markt. Het heeft een begroting nodig voor 2008 en 2009, binnen het kader van een productieplan en in samenwerking met PDVSA en het ministerie van Wetenschap en Technologie.

3) Er moet een einde gesteld worden aan de bureaucratische sabotage van het bedrijf Inveval. De staatsinstellingen moeten de beslissingen van Chavez strikt uitvoeren.

4) De bedrijven Gotcha, INAF, MDS en Vivex moeten onteigend worden om de tewerkstelling en de inkomens van honderden gezinnen veilig te stellen.

5) Er moet een einde komen aan de moord op vakbondsmilitanten. De moord op Argenis Vazquez, algemeen secretaris van Sintratoyota, moet grondig onderzocht worden. De verantwoordelijken moeten veroordeeld worden net zoals de opdrachtgevers van deze moord.

Gelieve de Engelstalige versie van deze brief te sturen:

Knowing of the problems faced by the workers in the occupied factories in Venezuela, we ask you for a quick solution to their problems in the following terms:

1) The expropriation of Acerven under workers' control

2) Do not leave Inveval at the mercy of the capitalist market. For a 2008 and 2009 budget for the company, as part of a plan of production with PDVSA and the Ministry of Science and Technology.

3) An end to the bureaucratic sabotage against Inveval - State bodies should implement the orders of president Chávez

4) The expropriation of Gotcha, INAF, MDS and Vivex - for the defence of jobs and livelihoods of hundreds of families.

5) Stop the killings of trade union activists - Full inquiry into the killing of Argenis Vazquez, general secretary of Sintratoyota - those responsible should be brought to justice, both those who carried out the killing and those who ordered it.

Yours in solidarity,
.....naam.....................

Zend uw brieven naar de president van de republiek Venezuela (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en naar de ambassade in België (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of in Nederland (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Gelieve ook een kopij te sturen naar Freteco (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken