Dat het revolutionaire proces in Venezuela de vakbondsmilitanten niet onberoerd laat, wisten we al. Een aantal vakbondsmensen denkt inderdaad dat ze over het muurtje moeten kijken van hun dagdagelijkse praktijk op de werkvloer.

In januari stemde ACOD Onderwijs West-Vlaanderen reeds een steunmotieeen steunmotie, die later werd overgenomen door ACOD West-Vlaanderen. Ook in Oost-Vlaanderen gaf ACOD Onderwijs ruimte aan de campagne Handen Af van Venezuela om een pleidooi voor solidariteitpleidooi voor solidariteit te houden. Via deze campagne waren militanten van De Algemene Centrale van Antwerpen-Waasland en ACOD Limburg al begin 2004begin 2004 geïnformeerd over de syndicale en sociale situatie in Venezuela.

Het was dan ook op initiatief van militanten van de AC Antwerpen-Waasland en ACOD Limburg dat in aanloop naar het vierjaarlijkse ABVV-congres een motie werd opgesteld ter ondersteuning van de Bolivariaanse Revolutie. En dit oogstte succes. Deze motie kreeg in de loop van mei steun van ABVV Limburg, ACOD (Vlaanderen), AC Antwerpen-Waasland en later de gehele Algemene Centrale/Centrale Générale, de tweede grootste ABVV-centrale. Diezelfde motie circuleerde ook in andere delen van het ABVV zoals in Brussel, Charleroi, Verviers en Luik.

Hieronder lees je de motie zoals ze is goedgekeurd door deze centrales en gewestelijke afdelingen om op het ABVV-congres te bespreken.

Motie Venezuela ABVV

Het congres van het ABVV is verheugd over de huidige opleving van de socialistische beweging in Latijns-Amerika. Wij kijken vol verwachting uit hoe linkse regeringen daar vorm geven aan onze gemeenschappelijke ideeën.

Het congres van het ABVV stelt vast dat Venezuela een cruciale rol speelt in die verlinksing. President Hugo Chavez en de ‘Bolivariaanse Beweging’ zijn in heel Latijns-Amerika een voorbeeld omdat in Venezuela de oliewinsten worden ingezet voor het gewone volk.

Het congres van het ABVV feliciteert de regering van Chavez met haar sociale programma’s. Volgens de Verenigde Naties heeft het alfabetiseringsprogramma de meerderheid van de Venezolanen leren lezen en schrijven. Door het gezondheidsprogramma krijgen miljoenen armen basisgezondheidszorg in hun wijk.

Het congres van het ABVV wil helpen om correcte informatie te verspreiden over de ‘Bolivariaanse Revolutie’ en spreekt haar steun uit voor de campagne "Handen Af van Venezuela" die zich in België en internationaal dit tot doel stelt.

Het congres van het ABVV is verontrust over de vijandige verklaringen van de regering Bush aan het adres van de Venezolaanse regering en veroordeelt de inmenging van Washington in Venezolaanse aangelegenheden. Hierbij denken wij met afgrijzen terug aan het Chili van Pinochet, die met de hulp van de VS, het socialistisch project van president Allende in bloed gesmoord heeft. Wij gaan dit toch geen tweede keer laten gebeuren?

Het congres van het ABVV is verheugd over de inzet van de nieuwe vakbond UNT voor de verdediging van de werkende mensen. Daarom erkent het ABVV de UNT en vraagt aan de internationale vakbonden verenigd in het IVVV/ICFTU om hetzelfde te doen. Het ABVV wil de vakbondsinitiatieven steunen die de kwestie van Venezuela aankaarten binnen de Belgische arbeidersbeweging, incluis de uitwisseling van vakbondsdelegaties om de reële toestand van de vakbonden in Venezuela te leren kennen.