Vormings -en discussiedag
Eerste sessie om 14h00:
Oorlog en imperialisme vandaag
Tweede sessie om 16h00:
Is er een alternatieve maatschappij mogelijk en waarom hebben we daarvoor een revolutie nodig?
Registreren: https://forms.gle/ZE2Yzw8a2PzDgeGH8