8bec974c19dad62bf9a61129996a57f3 w400 h250 cpHet afgelopen jaar zagen honderdduizenden mensen in het zuidoosten van Turkije hun woonplaatsen en buurten verwoest worden door de willekeurige en barbaarse aanvallen van het Turkse leger. Duizenden onschuldige mensen zijn gevangen gezet en honderden mannen, vrouwen en kinderen zijn vermoord in een barbaarse burgeroorlog die door het Erdogan-regime gevoerd wordt tegen de Koerdische bevolking van Turkije.

 Maandag stelden staatsveiligheidstroepen een avondklok in, in de steden Cizre en Silopi. Dit volgt op een aanhoudende avondklok in grote delen van Diyarbakir (Amed), dat sinds twee weken onder avondklok staat en op willekeurige wijze zwaar bestookt wordt. Tanks rijden door de straten en hebben samen met duizenden troepen op willekeurige wijze beschietingen uitgevoerd op burgerdoelen in de belegerde gebieden.

In de recente periode hebben deze twee steden op de voorgrond gestaan van de democratische bewegingen in de Koerdische gebieden, aangezien zij zich tegen de ondemocratische regering van de regering hebben verzet door het invoeren van 'autonome' regio's - dat wil zeggen, sterk democratische structuren waarbij de bevolking wordt betrokken bij de lokale besluitvorming.

De afgelopen periode is de Koerdische linkse en democratische beweging het grootste obstakel op het pad van Erdogan geworden. Met de oprichting van de HDP wist zij zich door het radicale programma te verbinden met de stijgende klassenstrijd en het ongenoegen onder de Turkse jongeren en binnen de arbeidersklasse, en konden Erdogan’s plannen om de grondwet te veranderen en de macht in zijn eigen handen te concentreren, ontspoord worden.

Erdogan wil de Koerdische beweging, die ook de meest efficiënte macht is die tegen zijn jihadi-proxy's in Syrië strijdt, verpletteren. Hij heeft Cizre en Silopi afgebakend, omdat deze vooraan staan in het proces van radicalisering, dat plaatsvindt in Turkije en omdat zij relatief geïsoleerd zijn en geen deel van een grotere 'autonome' regio. Door het verzet hier in het bloed te laten verdrinken, hoopt hij de rest van de beweging te breken alvorens haar helemaal te verpletteren. In dit opzicht is de oproep van de DBP voor 'ononderbroken massaverzet' door de hele zuidoostelijke regio heen zeer belangrijk als een middel om de isolatie van de twee steden te doorbreken. Deze oproep moet samengaan met een doortastende campagne van alle revolutionaire krachten in Turkije onder de Turkse arbeiders en jongeren om de werkende klasse van het hele land te verenigen tegen het reactionaire regime.

We merken ook op dat deze slachting plaatsvindt net op het moment dat de EU onderhandelingen voor Turks lidmaatschap heropend heeft. Het is een vernietigend oordeel over het 'democratische' gehalte van Angela Merkel en andere toppolitici van de EU dat zij ertoe in staat zijn om Erdogan's gruweldaden te onderschrijven omwille van hun eigen enge belangen en die van het Europese kapitalisme.

De International Marxist Tendency (www.marxist.com) steunt volledig het massaverzet van de Koerdische bevolking van Turkije tegen de barbaarse burgeroorlog die door het Erdogan-regime gevoerd wordt. We roepen onze aanhangers op om de kwestie op te nemen in hun organisaties, vakbonden, scholen en werkplaatsen, door resoluties in te dienen die de Koerdische strijd steunen, en om protesten en demonstraties te organiseren of eraan deel te nemen.

Weg met Erdogan’s oorlog tegen de Koerden!

Weg met de regering van moordenaars en dieven!

Weg met racisme en nationalisme!

Een aanval op één is een aanval op allen - arbeiders aller landen verenigt u!

Tijdschrift Vonk

Vonk 323 layout 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken