De Marxist University 2020 (25-18 juli) was een vierdaagse online vorming die door de Internationale Marxistische Tendens (IMT) werd gehost. De sessies waren gewijd aan het verdedigen van revolutionaire socialistische ideeën, en het vormen van arbeiders en jeugd in marxistische theorie!

We organiseerden een hele reeks discussies over verschillende aspecten van de marxistische theorie en de wereldwijde klassenstrijd. Het moge duidelijk zijn: de marxistische methode is een superieure methode over allerhande postmoderne en reformistische ideeën die elders te vinden zijn. Alle sessies werden in het Spaans en in een 11 andere talen vertaald zodat kameraden van over de hele wereld konden deelnemen. Lees hier het volledige verslag.

Als je niet aanwezig kon zijn, of als een conferentie wilt herbeluisteren,  kan je de video's van alle onderstaande sessies hier (her)bekijken. Alle sessies verliepen als volgt: 50 minuten inleiding (met vertaling) en daarna bijdragen van deelnemers. Ook zijn er bewerkte audiobestanden opgenomen, waarbij de pauzes voor de vertalers zijn verwijderd.

Hieronder vind je de Youtube-videos. Beluister hier dezelfde discussies in podcast-formaat: op Spotify of op Google Podcasts.

2020: een wereld in vuur en vlam

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als een beslissend keerpunt. De coronapandemie, de economische crisis en de bijbehorende golf van volkswoede en opstanden hebben alle tegenstrijdigheden in de kapitalistische samenleving aan de oppervlakte gebracht. Miljoenen mensen stellen de status quo in vraag en de inspirerende volksopstand in de VS is de voorbode van komende confrontaties. Het systeem heeft zijn totale bankroet meer dan duidelijk gemaakt, en ondanks de vurige verlangens van de heersende klasse naar een terugkeer naar de ‘normaliteit’ zal niets meer hetzelfde zijn. We zijn getuige van de eerste fasen van de wereldrevolutie. Alleen de ideeën van het marxisme kunnen een uitweg bieden voor de mensheid en het pad effenen voor de uiteindelijke overwinning van de socialistische revolutie. Onze spreker, Alan Woods, is de redacteur van de website In Defence of Marxism en auteur van een lange lijst van boeken over marxistische theorie.

Waarom heeft het kapitalisme gefaald?

Verdedigers van het kapitalisme stellen dat het het beste en meest efficiënte systeem is dat ooit zou kunnen bestaan. Maar de huidige periode van crisis en chaos bewijst het tegendeel. Vandaag de dag heeft de COVID-19 pandemie een economische ineenstorting veroorzaakt die de samenleving terug dreigt te gooien naar de jaren dertig van de vorige eeuw, en de wereldeconomie in een volledige depressie dreigt te storten. Het is duidelijk dat er iets mis is in het hart van het systeem. Ook de voorstanders van het Keynesianisme - of moderne varianten zoals de Moderne Monetaire Theorie - kunnen geen echte oplossing bieden voor deze crisis. Alleen de marxistische methode kan verklaren waarom het kapitalisme heeft gefaald, en wat de weg vooruit is voor de mensheid. Onze spreker, Adam Booth, is een vooraanstaand activist van Socialist Appeal, de Britse afdeling van de IMT en auteur van Understanding Marx' Capital.

Klassencollaboratie, compromissen en de crisis van het reformisme

Marxisten worden vaak aangevallen als onrealistische utopisten. In plaats van over revolutie te praten, zeggen bepaalde hervormingsgezinden, zouden we ons moeten richten op het behalen van haalbare doelen voor arbeiders. Maar overal ter wereld hebben de belangrijkste reformistische partijen en organisaties zichzelf in diskrediet gebracht door aanvallen op de arbeidersklasse uit te voeren en het werkvolk monddood te maken om zo het systeem in stand te houden. Nu zijn ze in totale chaos beland en verliezen ze verkiezingen en steun op elk front. Deze sessie zal verklaren waarom het reformisme een doodlopende weg is. We stellen dat een revolutionaire strijd de enige methode is om het leven van de werkende bevolking echt te verbeteren. Onze spreker, Niklas Albin Svensson, is redacteur van de website In Defence of Marxism.

Marxisme en moderne wetenschap: Dialectiek van de natuur

Op de verjaardag van de geboorte van Engels zetten we een van Engels' grootste werken, Dialectiek van de Natuur (1883), in de schijnwerpers. Met zijn meesterlijke greep op de dialectiek liep Engels vooruit op wetenschappelijke ontdekkingen als de gelijkwaardigheid van materie en energie en de rol van arbeid in de ontwikkeling van de moderne mens. In deze lezing laten we zien dat de moderne wetenschap steeds weer de marxistische methode van het dialectisch materialisme bevestigt. We kunnen we wereld enkel begrijpen door naar de constante staat van beweging en revolutie te kijken. Onze spreker, Ben Curry, is lid van Socialist Appeal, de Britse afdeling van de IMT.

Systeemverandering, niet klimaatverandering! Marxisme en het milieu

De ongebreidelde ontginning van de grondstoffen op de aarde door het kapitalisme richt een ravage aan in de natuur: met een piek in extreme weersomstandigheden, overstromingen, bosbranden en virussen. In de afgelopen jaren is de strijd tegen de klimaatverandering onder impuls van scholieren met explosieve kracht over de hele wereld losgebarsten. Maar ligt de oplossing simpelweg in 'groene' productiemethoden en -beleid? Zijn veranderingen in de persoonlijke levensstijl, zoals veganisme, het antwoord? Of is het probleem fundamenteler en vereist het een radicale transformatie van het kapitalistische systeem? Onze spreker, Jack Halinski-Fitzpatrick, is de directeur van Wellred Books, de uitgeverij van de IMT.

Klassenstrijd en de mentaliteit van de kleine cirkel: Marxisme vs. sektarisme

In de socialistische beweging zijn er mensen die opportunistisch compromissen sluiten en hun politieke principes het raam uitgooien in de hoop een kortere weg naar de massa te vinden. En er zijn mensen die zich buiten de grote arbeidersstrijd plaatsen en hun tijd besteden aan het aanvallen van andere organisaties op een sektarische manier. Opportunisme en sektarisme zijn twee kanten van dezelfde medaille. Beide moeten worden bestreden als het programma van het revolutionaire marxisme een massakracht wil worden door zich te verbinden met de aspiraties en de beweging van de arbeidersklasse. Onze spreker, Claudio Bellotti, is een vooraanstaand activist van Sinistra Classe Rivoluzione, de Italiaanse afdeling van de IMT.

De armoede van de filosofie: Marxisme vs. postmodernisme

Het postmodernisme is erg populair op de universiteitscampussen en heeft ook een echo gekregen in de arbeidersbeweging. Deze school ontkent het idee van historische vooruitgang. Het is een echo van Henry Ford, die zegt dat "de geschiedenis het ene na het andere ding is". De wetenschappelijke waarheid wordt hierbij terzijde geschoven ten gunste van een 'subjectieve' nadruk op taal, ervaring en identiteit. Waar komen deze ideeën vandaan en wat heeft het Marxisme erover te zeggen? Onze spreker, Daniel Morley, is lid van Socialist Appeal, de Britse afdeling van de IMT.

Ter verdediging van de marxistische economie

In de loop der jaren zijn er veel pogingen gedaan om de economische theorieën van Marx te 'updaten'. Deze updates hebben gemeenschappelijk dat de revolutionaire kern van de marxistische economie overboord wordt gegooid. In plaats van een dialectische en materialistische methode toe te passen op de economie, glijden de revisionisten af naar een mechanische en idealistische analysemethode. Ze zien de economie niet als een levend, ademend systeem, bestaande uit mensen en tegenstrijdige klassen, maar als een aantal abstracte vergelijkingen. Deze discussie hoopt orde in de chaos van economische theorieën te brengen door te laten zien hoe deze revisionistische ideeën tekortschieten. De deelnemer krijgt hierbij ook een overzicht van de echte marxistische economische theorie. Onze spreker, Rob Sewell, is lid van Socialist Appeal, de Britse afdeling van de IMT.

Spontaneïteit, organisatie en de rol van de staat: Marxisme vs. Anarchisme

Marxisten en anarchisten hebben veel van dezelfde doelstellingen gemeen: het bestrijden van onderdrukking, het vernietigen van de burgerlijke staat, het creëren van een samenleving zonder klassenuitbuiting, enzovoort. Er zijn echter ook belangrijke verschillen in onze ideeën en methoden, met name die die verband houden met de aard van macht in het algemeen en van de staatsmacht in het bijzonder. In dit gesprek zullen we de verschillen tussen het Marxisme en het anarchisme onderzoeken. Onze spreker, John Peterson, is een vooraanstaand activist van Socialist Revolution, de Amerikaanse afdeling van de IMT.

Is geschiedenis nonsens? Historisch materialisme op proef

Zowel burgerlijke, liberale als postmoderne historici hebben de neiging om de marxistische opvatting, dat de geschiedenis wordt gedreven door materiële wetten en processen, te verwerpen. Sommigen verwerpen ook het idee van vooruitgang en zeggen dat alles slechts een standpunt is. Ze zeggen dat de geschiedenis in principe willekeurig is en wordt gekenmerkt door uitzonderlijke individuen waarnaar het lot van de menselijke samenleving zich buigt. Maar hoe komt het dat soortgelijke omstandigheden ertoe leiden dat soortgelijke gebeurtenissen, uitkomsten en personages in de hele geschiedenis terugkomen? En is er echt geen vooruitgang geboekt tussen stenen werktuigen en het internationale ruimtestation? Dit gesprek zal de methode van het historisch materialisme demonstreren en verdedigen. Onze spreker, Josh Holroyd, is lid van Socialist Appeal, de Britse afdeling van de IMT.

De politiek van de verdeeldheid: Marxisme versus identiteitspolitiek

In de huidige periode is identiteitspolitiek in de mode. Samen met de gerelateerde trend van intersectionaliteit, benadrukken deze ideeën het belang van zelfidentificatie, persoonlijke ervaring, en de verschillende lagen van onderdrukking die mensen ervaren op etnische, seksuele, gender en andere lijnen. Wat is de basis voor identiteitspolitiek? Waarom is ze zo populair bij de jeugd in het bijzonder? En hoe sluiten ze aan bij de marxistische methode van solidariteit en klassenstrijd? Onze spreker, Ylva Vinberg, is een vooraanstaand activist van de Revolutie, de Zweedse afdeling van de IMT.

De geschiedenis van de IMT

De Internationale Marxistische Tendency vindt zijn oorsprong in de Eerste, Tweede, Derde en Vierde Internationale. In de naoorlogse periode was er een algemene terugtrekking van de krachten van het onvervalste marxisme, en links werd gedomineerd door de verwrongen politiek van het stalinisme en reformisme. Terwijl andere groepen zich voorbereidden op een Derde Wereldoorlog of het bestaan van de arbeidersklasse ontkenden, verdedigde onze tendens de theorieën en tradities van het marxisme, die op alle primaire punten juist bleken te zijn. Door voort te bouwen op de stevige basis van de theorie, ontpopt onze organisatie zich vandaag de dag tot de sterkste revolutionaire kracht onder arbeiders en jongeren wereldwijd. Onze spreker, Fred Weston, is redacteur van de website In Defence of Marxism.

Is de klassenstrijd 'Eurocentrisch'? Marxisme vs. postkolonialisme

Marxisten worden vaak beschuldigd van 'Eurocentrisme' en 'klassenreductie' (vooral in academische kringen) wanneer we pleiten voor de strijd van arbeiders van alle rassen en naties tegen het kapitalisme. Er wordt gezegd dat onze nadruk op internationale arbeiderssolidariteit voorbijgaat aan de ervaring van mensen uit de voormalige koloniale wereld, die hun gedachten over westers opgelegde ideeën (inclusief het marxisme) moeten 'dekoloniseren' en hun eigen gevechten voor de bevrijding moeten voeren. Maar wat is de beste weg voorwaarts voor onderdrukte volkeren in de hele wereld? Deze toespraak zal deze debatten vanuit een marxistisch perspectief onderzoeken. Onze spreker, Hamid Alizadeh, is redacteur van de website In Defence of Marxism.

Marxisme en religie

Een van Marx' bekendste citaten is "religie is het opium van het volk", maar dat is niet het einde van de kwestie. Marxisme verwerpt alle vormen van bijgeloof. Religie speelt een diep reactionaire rol in de samenleving maar ze kan niet overwonnen worden met argumenten alleen. We moeten in plaats daarvan de sociale basis ervan ontmantelen: het klassensysteem zelf, dat zoveel ellende en ontberingen veroorzaakt dat veel mensen het alleen aankunnen door de belofte van het eeuwige leven na de dood. Met de schepping van een rechtvaardig en fatsoenlijk bestaan op aarde zou religie geen enkel doel dienen. Onze spreker, Alex Grant, is lid van Fightback, de Canadese afdeling van de IMT

Vrijheid door strijd: Marxisme vs. Queer Theory

Het marxisme verdedigt de eenheid van het volk over alle geslachten en seksuele lijnen heen in de strijd tegen het onderdrukkende kapitalistische systeem. Maar Queer Theory stelt dat ons geslacht en onze seksuele identiteiten een fictie zijn die voortkomt uit het discours van de onderdrukkende machten in de samenleving: een aangeleerd theaterstuk. Wat betekent dit idee voor de bevrijdingsstrijd? Is de Queer Theory verenigbaar met het marxisme? Deze discussie gaat over deze kwesties. Onze spreker, Yola Kipcak, is een activist van Der Funke, de Oostenrijkse afdeling van de IMT.

Hun moraal en de onze: Marxisme vs. pacifisme

Een van de vele labels die de bolsjewieken krijgen opgespeld is dat zij bloeddorstige samenzweerders waren die hun zin kregen door middel van geweld. Dit is een kritiek die zowel door de hypocriete bourgeoisie als door elementen aan de linkerkant wordt gedeeld. Deze pacifisten zeggen dat we vrede, liefde en begrip nodig hebben om de brute onderdrukking van het kapitalisme tegen te gaan, niet gewelddadige revolutie. Maar zal de heersende klasse ooit echt afstand doen van de macht zonder strijd? Wat is de echte marxistische houding ten opzichte van geweld en pacifisme? Onze spreker, Ben Gliniecki, is activist van de Internationale Marxistische Tendens.

 Bouwen aan de revolutionaire partij

Een verslag van het werk en de vooruitgang van de natioanale afdelingen en de IMT wereldwijd.