Heeft de Amerikaanse jeugd nog idealen? Krijgen de ideeën van het socialisme geen voet aan de grond in de VS? Onderstaand artikel mag ons op enkele punten bombastisch in de oren klinken, maar het toont wel aan dat zich het een en andere roert onder de Amerikaanse jeugd. De Communistische Partij trekt er de laatste jaren tienduizenden nieuwe leden aan, vooral jongeren. Om onze lezers een idee te geven van de denkwereld van deze jongeren, publiceren we het volgende artikel afkomstig van www.newyouth.com. We willen er wel onmiddellijk aan toevoegen dat de verkondigde standpunten niet altijd die van Vonk zijn. Ondanks een zweem van overdreven determinisme toont dit artikel echter ontegensprekelijk de radicalisatie van de Amerikaanse jeugd.

Minder dan tien jaar na de val van het Stalinisme en het einde van de Koude Oorlog zien we al een toenemende belangstelling voor het marxisme bij de Amerikaanse jeugd. Hoe kan dit? Ondanks dat politici en leraren blijven herhalen dat “het communisme gefaald heeft en tot het verleden behoort”, krijgt het opnieuw meer en meer aanhangers. De reden hiervoor is simpel: het is de volgende fase in de ontwikkeling van de beschaving. Dialectisch gesproken betekent dit het volgende. Zoals vanuit de slavenmaatschappij het feodalisme groeide, en uit het feodalisme het kapitalisme, zal na het kapitalisme het socialisme volgen. De enige manier om te voorkomen dat het socialisme er zal komen, is door de complete vernietiging van de beschaving. “De beschaving kan twee kanten opgaan; socialisme of barbarij”, aldus Marx.

Tijdens de Koude Oorlog is de ontwikkeling naar het socialisme alleen maar vertraagd. Dit komt door een constante waterval van anticommunistische propaganda en een totale onwetendheid over wat communisme eigenlijk is. Nu we in het zogenaamde tijdperk van de “Pax Americana” leven en alles goed en wel bevonden wordt, zien we een terugkeer naar de ideeën van het socialisme. De jeugd van vandaag heeft weinig of geen herinneringen aan de Koude Oorlog, en leert nu wat er eigenlijk gebeurde in Rusland (de bureaucratisering onder de stalinisten, het gevecht van Lenin en Trotski tegen de bureaucratie) zonder de bijkomende anticommunistische propaganda. We zijn nu vrij om te leren wat er echt gebeurd is in de USSR, in plaats van de hele tijd “socialisme is slecht” door onze strot geduwd te krijgen.

In de laatste Amerikaanse verkiezingen won noch Bush, noch Gore. Bijna 50% van de stemgerechtigde bevolking bracht zijn stem niet uit omdat ze wisten dat geen van beide kandidaten een einde zou stellen aan hun problemen. Een kandidaat waarvan velen geloofden dat hij wel iets had kúnnen doen, is Ralph Nader. Hij verkondigt veel socialistische ideeën, zoals gratis onderwijs op elk niveau, gratis gezondheidszorg, etc. Hij kreeg bijna drie miljoen stemmen. Een kandidaat die de basisideeën van het socialisme verdedigt, kreeg dus drie miljoen stemmen in de VS, minder dan tien jaar na de val van de USSR en op een ogenblik dat de economie sterk groeit! Je kunt het socialisme niet laten verdwijnen, je kunt de rivier van de geschiedenis niet al te lang indammen, want hij zal koppig zijn historische weg proberen verder te volgen.

Wij, het proletariaat van Amerika, gaan de 21ste eeuw in met een missie om te volbrengen. Hoe lang zullen we nog het minimumloon verdienen terwijl de zonen van rijke mannen helemaal NIETS doen behalve op het juiste moment in de juiste familie geboren worden? Hoe delen zij in de rijkdom van een land? Hoe verkrijgen zij de macht om een land te regeren? Ze krijgen het niet. De eigenaar van een slaaf hoefde z’n slaaf niets te geven. De landheer hoefde zijn horige niets te geven. En hetzelfde geldt vandaag voor de kapitalisten tegenover de arbeiders. Daarom moet dit systeem tot een eind komen, niet alleen voor ons, maar voor de hele wereld. Kijk zelf wat er gebeurt met 3/4 van de wereldbevolking. De meeste mensen leven in armoede en hun levensbloed wordt uitgezogen door buitenlandse en plaatselijke kapitalisten!

Is dit rechtvaardig? Is dit de “American Dream”? Is dit het leven? Om iedereen voor één te laten werken? Absoluut niet, het grote geld ligt daar, kameraden! We zullen geen een luxe verliezen maar het tienvoudige terugverdienen, het is alleen een kwestie van verdeling van de welvaart en de economische middelen in te zetten om dat voort te brengen wat werkelijk nodig is. Zoals Karl Marx zei: “Werken naar vermogen en ontvangen naar behoefte”.

Ik raad iedereen aan die niet met de huidige stand van zaken akkoord gaat eens de werken van Marx, Engels, Lenin en Trotski te lezen, om te leren hoe dingen kunnen zijn als we de klassenstrijd blijven voeren en onszelf onze historische missie realiseren.

De historische missie van het proletariaat is onafwendbaar. Het zal komen, zo zeker als de seizoenen komen. Het kan vertraagd of versneld worden, maar het zal er komen. We moeten hoe dan ook strijden om de rest van ons klassenbewust te maken. We moeten een sterke arbeiderspartij creëren die de basis voor veranderingen zal zijn!

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken