Eind oktober werd het noordoosten van de VS zwaar getroffen door superstorm Sandy. Duizenden woningen werden vernield, minstens 110 mensen in negen staten kwamen om. De ravage is groot, vooral in New York en New Jersey heeft Sandy lelijk huisgehouden.  Op het hoogtepunt van de orkaan vielen meer dan 8 miljoen gezinnen zonder stroom.

De impact van de megastorm op New York was groter dan die van de aanslag op de WTC torens 11 jaar geleden. Het is natuurlijk allerminst onze bedoeling om de ernst van die terroristische aanslag te minimaliseren. Bij die aanslag kwamen meer dan 3000 mensen om. In absolute cijfers overtreft dat vele malen het aantal Amerikaanse slachtoffers van Sandy. Wij willen er wel op wijzen dat de orkaan schade hebben heeft aangericht in een veel groter gebied waardoor tienduizenden of zelfs honderdduizenden alles kwijt zijn. Miljoenen mensen moeten de gevolgen van de storm dragen.

Toch kreeg de terroristische aanval op het WTC veel meer en veel langer aandacht dan de gevolgen van Sandy. Volgend jaar zal je in de week van 11 september en daarrond weer op heel wat zenders reportages en andere programma’s i.v.m.  9/11 kunnen bekijken. Dat zal ongetwijfeld nog jaren zo zijn. Wanneer Sandy verjaart zullen programma’s aan haar gewijd heel wat schaarser zijn. Dat was ook het geval met orkaan Katrina die enkele jaren geleden, op 29 augustus 2005, een spoor van chaos en vernieling door de Amerikaanse stad New Orleans trok. ‘The powers that be’, de 1% superrijken en hun vertegenwoordigers in het bedrijfsleven en de staat kunnen nu eenmaal makkelijker de “stars and stripes” verkopen aan de hand van oppervlakkige programma’s over 9/11 en de Taliban i.p.v. documentaires te promoten die ingaan op de gevolgen van Sandy en Katrina. Zulke stormen treffen vooral de arme Amerikanen en die worden liever uit de spotlights geweerd.

“The show must go on” denkt de 1%. Andrew Cuomo, de gouverneur van de staat New York, heeft 30 miljard dollar (23,6 miljard euro) uitzonderlijke federale noodhulp gevraagd. Volgens de gouverneur zijn die 30 miljard nodig voor de heropbouw van de infrastructuur, het betalen van noodopvang, de lokale overheden en hun publieke gebouwen en steun aan kmo's. Cuomo onderstreepte nog dat de economie van New York "niet enkel belangrijk is voor de staat zelf, maar voor het hele land". "Hoe sneller ze weer op de rails staat, hoe beter voor de staat en het land." De prioriteit is eens te meer duidelijk, “de economie”. Het wordt echter makkelijk over het hoofd gezien dat een toenemend aantal mensen wordt uitgesloten uit die economie en dat de gevolgen van de orkaan dat probleem vandaag nog fors doen toenemen.

In New York en Long Island werden ongeveer 100.000 huizen en kantoren zo sterk beschadigd dat het nog maanden kan duren voor er opnieuw stroom is. “In sommige huizen of gebouwen kan je de stroom niet opnieuw doen werken vooraleer de gebouwen eerst gerenoveerd of hersteld worden. Dat zijn de moeilijkste situaties”. Aldus Cuomo, gouverneur van New York. (Bron: belga.be 10/11/12)

ING Marathon

Ook burgemeester Bloomberg trok de kaart van “de economie”. In de getroffen gebieden zie je regelmatig handgeschreven bordjes met daarop de tekst “FEMA please help us.” Maar burgemeester Bloomberg wees hulp van de FEMA (Federal Emergency Management Agency) eigenhandig af. Hij was vooral bezig te verzekeren dat de geplande jaarlijkse ING Marathon zou doorgaan. Naar schatting zou het evenement om en bij de 340 miljoen dollar opbrengen, geen kleinigheidje. Pas toen de druk te groot werd heeft hij de marathon afgeblazen. Politie Commissaris Raymond W. Kelly en Hulpburgemeesters Howard Wolfson en Patricia E. Harris waren van mening dat de wedstrijd afgelast moest worden. Die boodschap kwam ook en vooral van de getroffen bevolking. Zei eisten dat de overheidsdiensten ingeschakeld zouden worden om de slachtoffers van de storm te helpen, niet om de weg vrij te maken voor een loopwedstrijd. De kans werd te groot dat een deel van de bevolking zich vijandig zou opstellen t.o.v. het evenement en dat de situatie uit de hand zou lopen. De woede was groot. De afgelasting kwam er uit angst. Een reddingswerker zei in een tv-uitzending: "We slepen nog steeds dode lichamen uit het water en zij zijn van plan om door de straten te lopen en het verkeer in de war te sturen." Bloomberg zag het niet zitten dat woedende menigten de race zouden verstoren. Beelden van politieagenten die dakloze en wanhopige mensen verjagen op TV hadden zijn positie in gedrang kunnen brengen.

Zal Obama redding brengen?

Ondertussen werd president Obama herverkozen. Velen, ook in de Europese linkerzijde, lijken nu te denken dat het gevaar is geweken. Maar ook Obama zal besparingen doorvoeren en de meeste daarvan zullen het hardst gevoeld worden door de armen en de arbeidersklasse. De man mag dan misschien intelligent en sympathiek overkomen en progressieve ideeën hebben i.v.m. discriminatie, homohuwelijken en gezondheidszorg, als het op economie aankomt dient ook het programma van de Democraten het belang van het grootkapitaal. Zes miljard dollar en een jaar lang campagne voor presidentsverkiezingen lijken enkel een status quo te hebben opgeleverd. Het zijn machtige financiële groepen zoals Goldman Sachs die het grootste deel van de verkiezingscampagne van Obama financierden. Voor wat hoort wat.

Obama belooft nu 1 miljoen jobs te creëren in de industrie, maar hoe hij dat gaat aanpakken is niet duidelijk. Het officiële werkloosheidcijfer verdubbelde alvast gedurende de eerste termijn van Obama. Ook onder Obama gingen de exuberante oorlogsuitgaven ongestoord verder. Als de Amerikaanse staat wat ze dagelijks uitgeeft aan haar aanwezigheid in Irak en Afghanistan zou investeren in de heropbouw van New York, New Jersey en New Orleans zouden heel wat problemen snel van de baan zijn.

Verouderde infrastructuur

Als je naar foto’s kijkt van de getroffen wijken valt toch wel op hoeveel mensen in houten huizen leven in de VS. Ook door de ligging van sommige wijken, eigenlijk gebouwd op stranden, bleken tienduizenden woningen niet opgewassen tegen Sandy. In schril contrast daarmee bleef de Goldman Sachs toren fel verlicht, zelfs tijdens het hoogtepunt van de storm wanneer in de wijde omgeving alle stroom uitgevallen was.

Veel van de infrastructuur in Amerikaanse steden dateert van de jaren 1950 en is ondertussen niet meer vervangen of gerenoveerd. Vele bruggen en wegen verkeren in een erbarmelijke staat. Dat er miljoenen mensen in houten huizen wonen in gebieden waar de kans op orkanen toeneemt is blijkbaar ook geen prioriteit voor de beleidsmakers.

Tot overmaat van ramp werden de bewoners van de Amerikaanse oostkust en de Big Apple amper een week na Sandy getrakteerd op een felle sneeuwstorm. Honderdduizenden gezinnen zitten nog zonder stroom of zijn dakloos. In New York viel voor tienduizenden mensen opnieuw de stroom uit. Ijskoude rukwinden tot 100 km/h en dikke sneeuwvlokken teisteren de reeds zwaar beproefde inwoners. Niet enkel New York is getroffen door de felle sneeuwstorm, ook New Jersey dat nog verre van hersteld was, werd bedekt onder een laag sneeuw. Ook het brandstoftekort blijft een groot probleem, dat nog werd verergerd door de sneeuwstorm. James Alexander, een inwoner van Queens zegt: "dit lijkt wel het vervolg van een horrorfilm. Toch blijf ik thuis om mijn huis te bewaken."

De gevolgen van deze stormen zijn een bijkomende beproeving voor miljoenen verarmde mensen die reeds in een zeer harde maatschappij moeten zien te overleven. Het zal de komende periode de roep naar fundamentele verandering in de VS alleen maar doen toenemen. Ook de Amerikaanse arbeidersklasse en armen zullen uiteindelijk hun eigen politieke kracht doen gelden en de enorme rijkdom van het land inzetten voor het algemeen belang i.p.v. dat van de 1% superrijken. Malcolm X, die in zijn laatste levensjaren vergaande socialistische conclusies trok, zei “The future belongs to those who prepare for it today”.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken