Barack Obama, de president van de Verenigde Staten, kreeg dit jaar de Nobelprijs van de Vrede. Waarom? Hij is nog niet lang president, en heeft in de tijd dat hij regeert nog helemaal niks voor elkaar gekregen. Hij kreeg de prijs omdat hij pogingen heeft ondernomen de "samenwerking tussen volkeren en de internationale diplomatie te versterken".

Het is waar dat Obama enigszins een andere buitenlandse politiek heeft. Terwijl zijn voorganger Bush zich als een olifant in een porseleinkast gedroeg, pakt Obama alles wat subtieler aan. Hij probeert een overeenkomst met Syrië en Iran te krijgen. Dat is zeker nodig als de Amerikaanse troepen uit Irak weggehaald moeten worden. Maar de troepen die uit Irak weggehaald worden, worden vervolgens naar Afghanistan gestuurd, waar zij in een onwinbare strijd terecht komen!

Deze oorlog in Afghanistan heeft buurland Pakistan ook helemaal ontwricht. Onbemande Amerikaanse vliegtuigen bombarderen het stammengebied bij de grens met Afghanistan. Als men dit hoort, is een Nobelprijs voor Vrede niet het eerste wat opkomt.

Ook in Latijns-Amerika zou Obama een andere koers gaan voeren. Zijn voorganger Bush voerde een harde imperialistische politiek, waarbij de CIA een coup organiseerde tegen de democratisch gekozen president van Venezuela, Hugo Chávez.

Obama's beleid zou voor vrede zijn, maar daar is niet veel van terecht gekomen. De Verenigde Staten hebben nieuwe militaire basissen in Colombia geopend. Ook is er weer een nieuwe coup gepleegd, tegen president Zelaya van Honduras. Obama sprak zich er wel tegen uit, maar heeft weinig druk gezet op het coupregime.

De Nobelprijs van de Vrede is dan ook een klucht. We moeten niet vergeten dat eerdere winnaars ook verschillende oorlogen gevoerd hebben: Wilson, Theodore Roosevelt en Henry Kissinger waren eerdere winnaars van deze prijs. Benito Mussolini en Adolf Hitler waren zelfs ooit genomineerd!

Obama vertegenwoordigt de belangen van het Amerikaanse kapitaal, net als zijn voorganger Bush. Als er oorlog voor nodig is om die belangen te beschermen, dan komt die er. De enige manier om voor vrede te zorgen, is om de macht van het kapitaal wereldwijd te breken.

Bron: Vonk NederlandVonk Nederland