Eerst was het bedoeld voor een paar grote evenementen aan het eind van de zomer en zou het gebruik ervan tegen 30 september aflopen. Tegenwoordig is het Covid Save Ticket (CST) of coronapas verplicht voor het bezoeken van feesten, voorstellingen, fitnesscentra en restaurants. Het is ook verplicht voor bezoekers van ziekenhuizen en rusthuizen. Sinds 15 oktober is het van kracht in Brussel en wordt het sinds 1 november in heel België gebruikt.

Het CST is een duidelijk bewijs van het onvermogen van onze opeenvolgende regeringen om een doeltreffend gezondheidsbeleid te voeren. Eerst ontkenden de regeringen het gevaar van het virus, dan namen ze halfslachtige en onsamenhangende maatregelen, met als gevolg de opeenvolgende golven van besmetting die wij hebben meegemaakt. Absolute voorrang werd gegeven aan de economische productie (winst) ten koste van de gezondheid van de werknemers, vooral in essentiële sectoren: werknemers in de gezondheidszorg, poetsvrouwen, logistiek personeel, kassiersters, productiearbeiders... voor wie telewerken niet mogelijk was. Er werden weinig beschermende maatregelen genomen voor deze arbeiders: afstand houden aan de productielijnen in de fabrieken, in de eetzalen, onvoldoende beschermingsmiddelen,... In plaats van adequate maatregelen te nemen en toe te passen, gaf men er de voorkeur de verantwoordelijkheid door te schuiven naar de individuen (maskers dragen, sociale afstand,...) en de versterking van de "politie"-staat met sancties indien nodig. Als marxisten zijn wij dus duidelijk tegen het Covid Safe Ticket.

Sociale discriminatie

De CST creëert sociale discriminatie en verdeelt de bevolking in twee tegengestelde groepen: de gevaccineerde groep en de niet-gevaccineerde groep. Dit is de voornaamste reden waarom wij tegen deze maatregel zijn. Het versterkt het sociale isolement van bepaalde bevolkingsgroepen. De daadwerkelijke toepassing van deze maatregel impliceert ook een grotere politiecontrole en legitimatie van de mogelijkheid om informatie over de gezondheid van de bevolking in te winnen en te raadplegen. Het stigmatiseert individueel gedrag en geeft het individu ook de schuld van de verspreiding van de pandemie.

Zo is bijvoorbeeld slechts 56% van de Brusselse bevolking gevaccineerd. Het is moeilijk te geloven dat de resterende 44% allemaal "anti-vaxers" of aanhangers van complottheoriën zijn. Sommigen enten zich niet in uit angst voor bijwerkingen, of wegens slechte ervaringen met vaccins, wantrouwen tegenover nieuwe technologieën, wantrouwen tegenover de farmaceutische industrie en de regeringen. Deze achterdocht is begrijpelijk gezien de enorme winsten van de farmaceutische bedrijven en het klassenkarakter van de regeringen.

Voor vaccinatie, maar tegen verplichte vaccinatie

Wij verwerpen ten stelligste alle (financiële of andere) sancties tegen werknemers die weigeren zich te laten vaccineren. Met andere woorden, wijzen wij de verplichte vaccinatie af - niet omdat wij tegen vaccinatie zijn (wij zijn ervoor), maar omdat wij de werkgelegenheid en de lonen van de werknemers verdedigen. Wij willen niet dat werknemers het gelag betalen voor het erbarmelijke beleid van de heersende klasse en haar regering. Zij zijn volledig verantwoordelijk voor de chaos in de gezondheidszorg, het gebrek aan bedden en verplegend personeel in de ziekenhuizen.

Als we de vaccinatiecampagne willen versnellen, moeten we massaal personeel aanwerven om zo dicht mogelijk bij de meest precaire en geïsoleerde bevolkingsgroepen te komen, die ook verreweg het minst gevaccineerd zijn. Evenzo moet het personeel worden aangeworven dat nodig is om systematisch en massaal te kunnen “testen, tracen en isoleren”.

De linkerzijde en de vakbeweging moeten opkomen voor gratis tests en eisen dat er massaal personeel wordt aangeworven om enerzijds de vaccinatiecampagne in de armste lagen van de bevolking te ontwikkelen en anderzijds een massaal en doeltreffend testbeleid te voeren.

Welke maatregelen moeten worden genomen?

Er moeten gratis snelle tests komen voor een massale screening op het werk en in scholen. Elke plaats waar een uitbraak is wordt vastgesteld moet worden gesloten. Het loon moet voor alle personeelslenden worden gegarandeerd. Wat vooral nodig is, is de actieve toepassing van arbeiderscontrole op de werkvloer (zoals dat gebeurd is in het begin van de pandemie in verschillende bedrijven). Zolang echter de economie en de macht in handen zijn van een minderheid die alleen op winst uit is, kunnen wij niet garanderen dat op tijd adequate maatregelen zullen worden genomen om de pandemie te bestrijden.

De nationalisatie van de farmaceutische industrie en de hele gezondheidssector en met democratische controle is dringend nodig. Er is geen plaats voor de privé-sector in de gezondheidszorg.

Wij ijveren voor een samenhangend plan voor vaccinatie, “testing en tracing” en een grootschalige voorlichtingscampagne over vaccins om het scepticisme van sommige delen van de bevolking te overwinnen. Over alle kwesties met betrekking tot verplichte vaccinatie en de gevolgen van het weigeren van vaccinatie moet op democratische wijze worden beslist door de werknemers zelf, onafhankelijk van de bazen en de staat. Werknemers zullen minder aarzelen om zich te laten inenten als de inentingscampagne wordt geleid door de werkende klasse en de vakbonden in plaats van door de staat en de kapitalistische regering. Alleen consequente socialistische maatregelen kunnen ervoor zorgen dat deze pandemie snel wordt uitgeroeid.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 312 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken