Rond 14 uur in Pakistan (10 uur ‘s morgens in België) werd vandaag, maandag 19 november, Ahmed Manzoor vrijgelaten uit de Centrale Gevangenis van Gujranwala, waar hij sinds vorige vrijdag was opgesloten voor het organiseren van betogingen tegen de staat van beleg. Buiten de gevangenis werd Manzoor onthaald door honderden triomfantelijke betogers die geestdriftig zijn vrijlating vierden.

Manzoor wordt nu omringd door een revolutionaire karavaan teruggebracht naar zijn stad Kasur. Honderden van zijn aanhangers nemen deel en zingen revolutionaire liederen. In elke stad en dorp onderweg onthaalt een juichende menigte van boeren en arbeiders de karavaan. Met slogans en zang drukken ze hun steun uit aan de revolutionaire marxistische volksvertegenwoordiger.

In een kort telefoongesprek deze namiddag bedankte Manzoor alle kameraden van de International Marxist Tendency evenals die van de bredere internationale arbeidersbeweging voor hun steun. Dankzij deze solidariteit werd hij snel vrijgelaten uit de gevangenis. Opnieuw toont dit aan hoe sterk en belangrijk internationale solidariteit van de werkende klasse kan zijn. Het is een kracht die sterker is dan om het even welke dictatuur in de wereld.

In de naam van alle lezers van Vonk.org, Marxist.com en al onze kameraden willen we Manzoor hartelijk feliciteren net zoals alle kameraden van The Struggle (de Pakistaanse zusterorganisatie van Vonk) en de Pakistan Trade Union Defence Campaign.