Stem PVDA/PTB!

Rechts en uiterst rechts verslaan met een anti-kapitalistisch programma

Voor een regering die een einde maakt aan de soberheid, de klimaatverloedering en die breekt met het kapitalisme

Vonk/Révolution roept op om voor de PVDA/PTB te stemmen. De Partij van de Arbeid is op dit ogenblik de beste politieke vertolking van vijf jaar ononderbroken strijd tegen de regering Michel. Dit heeft de partij voornamelijk aan zich zelf te danken, door jarenlange koppige en vastberaden aanwezigheid op het terrein. Ook is de PVDA het vehikel van een meer brede radicalisatie op de linkerfllank in België.

De partij van Peter Mertens en Raoul Hedebouw heeft ook andere troeven in handen. Het is de enige tweetalige partij die nationaal is georganiseerd en die van haar mandatarissen eist dat ze leven met een arbeidersloon, haar vertegenwoordigers in raden en het parlement staan met beide voeten in de buitenparlementaire strijd en ze zorgen voor een permanente wisselwerking tussen ‘de raad’ en ‘de straat’. Als enige heeft de partij ook arbeiders en talrijke syndicalisten op de lijst die morgen de stem van de werkvloer gaan laten donderen in de knusse parlementen. Het programma van de PVDA is enerzijds het verlengstuk van eisen die gedragen worden door de grote verscheidenheid van protestbeweging en actiegroepen. Anderzijds probeert met succes de PVDA eigen thema’s en eisen te doen dragen door bredere lagen in de bevolking, dikwijls tegen de stroom in. Met andere woorden: de partij legt zich niet neer bij de overheersende ‘publieke opinie’ maar wil die actief beïnvloeden. De PVDA zegt duidelijk dat zonder strijd buiten het parlement er niets kan bekomen worden. De partij blijft zich ook marxistisch of communistisch noemen daar waar anderen in Europa hier al lang hebben afstand van hebben genomen. Wel denken we dat de uitvoering van het programma van sociale, democratisch, economische en ecologische hervormingen van de PVDA niet alleen hardnekkige strijd zal vragen. De verwezenlijking ervan vereist dat deze eisen ingebed worden in een strategie van breuk met het kapitalisme en van een socialistische omvorming van de maatschappij. De Pools-Duitse revolutionaire Rosa Luxemburg verwoordde het als volgt: hervormingen zijn het middel, revolutie is het doel.

Aan de mensen die toch voor de sp.a of de PS willen stemmen zeggen wij: stem voor de meest linkse socialistische kandidaten of de syndicalisten op de lijst. Welke ook de uitslag op 26 mei, welke ook de coalitie die een regering zal vormen, start op 27 mei een nieuwe cyclus van strijd. De volgende regering zal het rechtse beleid uitdiepen, zeker met de nieuwe economische recessie die in de maak is. Hier moeten we ons op voorbereiden. Stemmen is goed maar niet voldoende. Organiseer je met ons om het kapitalistische monster te verslaan.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken