Het begon op maandag 6 augustus: een troepenmacht van 1000 agenten bestormde een vreedzame sit-in van studenten die toegang tot de universiteit eisten. Deze sit-in was onderdeel van de campagne voor de verdediging van staatsonderwijs en georganiseerd door de beweging van niet-toegelaten studenten (MENA). Anders gezegd, studenten die opkomen voor onderwijs voor de kinderen van armen en boeren. Het gevolg van deze brutale actie door de politie was dat acht studenten werden gearresteerd, waaronder vier kameraden van onze Mexicaanse zusterorganisatie Tendencia Marxista Militante. Ze werden valselijk beschuldigd van kidnapping, muiterij, illegaal wapenbezit, diefstal en beschadiging van eigendom.

Twee dagen later namen 700 mensen deel aan een betoging voor het presidentieel paleis in Los Pinos. Een commissie die bestond uit familieleden van de gearresteerden werd ontvangen. Deze mensen zijn tot nu toe zeer strijdbaar en behulpzaam geweest, en een van hen zei dan ook: “Eerst vervalsten ze de verkiezingen en nu stelen ze ook nog eens onze zonen? We hebben er genoeg van!”

Dankzij deze druk werd er de dag nadien een ontmoeting geregeld tussen vertegenwoordigers van de studenten en de autoriteiten van de universiteit. Tijdens deze vergadering vormden de studentenorganisaties een eenheidsfront. Ze lieten goed verstaan dat een akkoord enkel mogelijk is als de overheid alle studenten vrijlaat. De campagne groeide: op 10 augustus verscheen een paginagrote advertentie in de krant La Jornada, getekend en betaald door meer dan twaalf vakbondsafdelingen die behoren tot de democratische vleugel van de vakbond van de universiteit. Zij betaalden meer dan 2.000 dollar voor de advertentie en worden gesteund door verscheidene andere syndicale en linkse organisaties. Dit is een bewijs van de brede steun die de studenten genieten binnen de arbeidersbeweging. Spijtig genoeg besliste de bevoegde rechter op dezelfde dag dat Cesar Aguilar in de gevangenis moet blijven. Hij gaf de officier van justitie nog 21 extra dagen om verder bewijsmateriaal tegen hem te verzamelen.

Op 16 augustus, dankzij druk van de internationale arbeidersbeweging en aanhoudend protest, kwamen de zeven andere studenten vrij op borg (voor misdaden die ze niet pleegden!). Dit is een geweldige overwinning en bewijst dat acties en petities wel degelijk een verschil kunnen maken. Wij bedanken alvast iedereen die hielp.

Deze golf van repressie is niet nieuw. Op 16 juli werden in Oaxaca meer dan zestig mensen gearresteerd voor deelname aan een vreedzaam protest georganiseerd door APPO, de volksvergadering die vorige jaar gedurende enkele maanden de stad leidde. Op 17 juli werd Adán Mejía, lid van APPO en eveneens van onze Mexicaanse zusterorganisatie, gearresteerd toen hij terugkeerde van een APPO-bijeenkomst. De aanklacht luidt: dealen van drugs en wapenbezit, hoewel ze dit op geen enkele manier hard kunnen maken.

De campagne moet daarom doorgaan. We ijveren voor:

  • vrijlating van Cesar Aguilar
  • vrijlating van Adan Mejía
  • intrekking van valse beschuldigingen aan het adres van MENA
  • vrijlating van alle politieke gevangenen in Mexico
  • Op 13 september is er een internationale actiedag aan Mexicaanse ambassades en consulaten. We roepen alle linkse organisaties op om resoluties te stemmen die de beweging steunen en om donaties te maken op het internationale steunfonds dat de campagne moet financierenhet internationale steunfonds dat de campagne moet financieren.