Uiteenzetting over de relevantie van Marx' kijk op ecologie voor de klimaatbeweging van vandaag.

De discussie vond plaats op 5 oktober 2019 plaats tijdens de jaarlijkse vormingsdag van Revolutie, de IMT in Nederland.