De lang geplande aanval op Rafah is begonnen. Op maandag 6 mei lanceerde de IDF luchtaanvallen op de stad en riep op tot de evacuatie van ongeveer 100.000 Palestijnen uit de oostelijke wijken van de stad naar de zogenaamde 'humanitaire zones' van al-Mawasi aan de kust en een gebied ten westen van Khan Younis.

De rellen die uitbraken in juni 1969 buiten de Stonewall Inn-bar aan Christopher Street in Greenwich Village in New York City waren een keerpunt in de strijd voor LGBTQ-emancipatie. Het is belangrijk om deze gebeurtenissen opnieuw te bekijken en er de belangrijkste lessen voor vandaag uit te trekken.

De beweging van tentenkampen op universiteiten in solidariteit met Palestina heeft zich verspreid van de VS naar Nederland. Maandag 6 mei zetten studenten van de UvA, VU en AUC een tentenkamp op om te eisen dat de UvA alle steun aan en samenwerking met Israël verbreekt. Deze eerste activiteit werd in de nacht van 6 op 7 mei direct beëindigd doordat het bestuur van de UvA de politie op het kamp afstuurde om het met geweld te ontruimen.

Bron: PVDA/PTB

België

De enorme sterkte van het programma van de PVDA is dat het duidelijk de klassenvijand identificeert en inspireert met offensieve eisen. Zeker nu de partij steeds succesvoller wordt, stellen we ons de vraag of het niet het uitgelezen moment is om het idee van communistische maatschappijverandering op duidelijke wijze te koppelen aan de verkiezingseisen?

Spartacus was de leider van de massale slavenopstand, die bekendstaat als de Derde Slavenoorlog. Onder zijn leiding groeide een kleine groep rebelse gladiatoren uit tot een enorm revolutionair leger van ongeveer 100.000 mensen. Uiteindelijk was de volledige macht van het Romeinse leger nodig om de opstand neer te slaan.

Het Latijnse woord communis betekent gemeenschappelijk. Communisme is een begrip met een lange voorgeschiedenis, dat staat voor mensen die tijd en bezittingen delen om gezamenlijke doelen te bereiken. Maar de echte basis van het communisme, zoals het begrip bekend staat in de arbeiders-beweging werd in 1848 gelegd door Karl Marx en Friedrich Engels met de publicatie van het Communistisch Manifest.

25 april. Op de radio weerklinkt het populaire maar verboden lied Grandola. Het is het sein voor enkele tankcolonnes om de weg naar de hoofdstad en het presidentieel paleis in te slaan. Onder leiding van enkele lagere officieren die zich verenigd hebben in de MFA (Movimento de Forças Armadas) wordt het presidentieel paleis ingenomen en de president afgezet. Er kwam een einde aan een dictatuur die bijna vijftig jaar had standgehouden. De machtsovername is zonder bloedvergieten verlopen. Alleen als de bevolking de kantoren van de gehate geheime politie PIDE bestormt om hun gevangenen te bevrijden, vallen er vijf doden. Een beeld uit een Zuid-Amerikaans land in de recente periode? Nee, het land is Portugal dertig jaar geleden, de hoofdstad is Lissabon. En hoewel dit begon als een militaire staatsgreep, werd het al vlug een echte revolutie.

 

(Her)lees onze artikels en (her)bekijk onze video.

Vijftig jaar geleden: de anjerrevolutie in Portugal

Wat begon als een militaire staatsgreep, werd al vlug een echte revolutie.

https://www.vonk.org/europa/dertig-jaar-geleden-de-anjerrevolutie-in-portugal.html

De Portugese revolutie, een ooggetuigenverslag

André Gonsalis beschrijft de Anjerrevolutie aan de hand van vele persoonlijke getuigenissen.

https://www.vonk.org/Portugal/de-portugese-revolutie-een-ooggetuigenverslag-20-jaar-later.html

Video

https://www.youtube.com/watch?v=BQCv4mZHwGo

In dit artikel van Fred Weston, geschreven op 26 maart, wordt de hypocrisie van de Amerikaanse president Joe Biden over Gaza blootgelegd. Dezelfde hypocrisie zien we bij de Belgische heersende klasse en de regering.

 Elke legislatuur zijn er wel parlementsleden die voorstellen indienen om vakbonden rechtspersoonlijkheid op te dringen, het stakingsrecht aan banden te leggen, enz. In de regel gebeurt daar weinig mee maar waakzaamheid blijft geboden.

In dit artikel legt Alan Woods van de IMT uit waarom er nood is aan het oprichten van een nieuwe communistische internationale.

Na weken discussie heeft het nationaal congres van Vonk/Révolution beslist zich een nieuwe naam te geven: de Revolutionair Communistische Organisatie. Hiermee volgen we een trend met onze internationale organisatie. In de maand juni lanceren we immers de Revolutionair Communistische Internationale op een wereldbijeenkomst in Italië. De titels van onze tijdschriften blijven echter Vonk en Révolution.

Het is 100 jaar geleden dat André Breton het Manifest van het Surrealisme schreef, een gloedvol pleidooi tegen de moderne, kapitalistische wereld.

“Regeringsdeelname”. Het woord is gevallen. De PVDA is bereid deel te nemen aan regeringen, zowel federaal als regionaal, aldus de verschillende kopstukken van de partij. Zien we binnenkort ‘communistische’ ministers?

Op 21 januari kwamen 150 mensen bijeen in het centrum van Londen om de honderdste verjaardag van Lenins dood te herdenken en om In Defense of Lenin te lanceren, een uitgebreide politieke biografie en verdediging van het leven en werk van Lenin, die nu verkrijgbaar is bij Wellred Books.

Dit jaar moet het jaar worden van de vele verkiezingen. Maar veel Vlaamse partijen lijken zich precies nu in de voet te schieten. De VLD en Vooruit mochten recent hals over kop op zoek naar een nieuwe voorzitter. In Antwerpen, het grootste kiesdistrict, zitten zowel CD&V, VLD als Vooruit in zak en as, de laatsten na het ontslag van schepen Tom Meeuws.

De meeste vrouwen op de wereld zijn vandaag de dag nog ver verwijderd van gelijkheid, laat staan bevrijding. De loonkloof tussen mannen en vrouwen is één ding, maar ongelijkheid en onderdrukking gaan over zoveel meer dan dat. Van de angst om onze drankjes onbeheerd achter te laten tijdens een avondje uit; tot de angst om alleen naar huis te lopen en voortdurend seksistische opmerkingen en blikken te moeten verdragen; tot het verrichten van het merendeel van het huishoudelijk werk; tot artsen die 'vrouwenziekten' niet serieus nemen en in het algemeen als minderwaardig worden behandeld, de lijst gaat maar door en door...


Overal ter wereld hebben vrouwen nog steeds geen gelijke rechten. In België bijvoorbeeld verdienen vrouwen op jaarbasis 21% minder dan mannen en besteden 9,5 uur extra per week aan huishoudelijke taken. Seksisme en geweld op vrouwen blijven een probleem, dat in alle lagen van de bevolking en op alle plekken in de samenleving voorkomt. Over de hele wereld gaan rechtse en ultrarechts krachten erop vooruit, wat de rechten van de vrouwen en LGBTQIA+ groepen nog meer in gevaar brengt. Maar vrouwen zijn niet alleen slachtoffers, ze zijn vooral meer en meer actieve voorvechters van hun rechten. Sinds een paar jaar zien we wereldwijd vrouwen opstaan en terugslaan.

In de zoveelste schandalige aanval op de vrijheid van meningsuiting, werden een aantal van onze Oostenrijkse kameraden door een openbare aanklager gedagvaard vanwege hun steun aan de IMT en Palestina. We verwerpen de ongegronde beschuldigingen van de Oostenrijkse staat ten zeerste en betuigen onze volledige solidariteit met de kameraden die het slachtoffer zijn van deze aanval.

Op een congres in december 1945 werd de Revolutionair Communistische Partij (RCP) opgericht, de Nederlandse sectie van de Vierde Internationale. In dit artikel kijken we naar de ervaringen en lessen van de RCP.

Op 21 januari 2024 is het honderd jaar geleden dat Vladimir Iljitsj Oeljanov, beter bekend als Lenin, overleed. Hij was zonder twijfel een van de grootste revolutionairen die ooit heeft geleefd. Door zijn handelingen aan het hoofd van de Bolsjewistische Partij veranderde deze buitengewone man letterlijk de loop van de geschiedenis.