In dit artikel van Fred Weston, geschreven op 26 maart, wordt de hypocrisie van de Amerikaanse president Joe Biden over Gaza blootgelegd. Dezelfde hypocrisie zien we bij de Belgische heersende klasse en de regering.

De term "krokodillentranen huilen" komt van het feit dat krokodillen tranen produceren als ze hun prooien opeten. Volgens taalloket Onze Taal  [Alinea aangepast door de Nederlandse vertalers. De Engelstalige versie sprak over de definitie van Collins Dictionary, nvdr.] is de betekenis van dit gezegde:

“Wie krokodillentranen huilt, is een bedrieger. Hij doet namelijk alsof iets hem veel verdriet doet of sterk aangrijpt, terwijl het hem in werkelijkheid niet veel kan schelen.” 

Krokodillen produceren inderdaad tranen die dienen om de ogen schoon en gesmeerd te houden en zijn op geen enkele manier verbonden met emoties. Tegenwoordig hebben we veel krokodillen in menselijke gedaante - ze worden presidenten, premiers, ministers van Buitenlandse Zaken, krantenredacteuren enzovoort genoemd. Maar Biden springt er duidelijk uit als de hoofdkrokodil.

Zijn geveinsde tranen zijn erger dan het gedrag van een echte krokodil. In het geval van Biden zijn de tranen een berekende list om de wereld wijs te maken dat hij op de een of andere manier geeft om de benarde situatie van de Palestijnen. Dat doet hij duidelijk niet. Maar het is niet alleen een geval van er niet om geven. Zeggen dat iemand er niet om geeft, impliceert dat hij onverschillig is voor het lot van de slachtoffers. Maar Biden is niet onverschillig. Terwijl hij doet alsof hij om de slachtoffers geeft, werkt hij cynisch en actief mee aan Netanyahu's genocidale oorlog en levert hij een groot deel van de wapens die worden gebruikt om de slachting uit te voeren.

De regering Biden heeft veel ophef gemaakt over het voorkomen van een humanitaire ramp in Gaza, waar een reëel risico bestaat op massale hongersnood, vooral in het noorden. We hebben allemaal de Amerikaanse luchtdroppings met hulpgoederen op onze tv-schermen gezien, evenals het nieuws over plannen om een tijdelijke haven aan te leggen aan de kust van Gaza, om hulp over zee te kunnen leveren. Dit is niets anders dan een mediaspektakel, waarbij een beeld wordt geschetst van Biden die zich bekommert om het leed van de Palestijnen.

De laatste akte in dit theaterstuk is de resolutie die gisteren [25 maart] door de VN-Veiligheidsraad is aangenomen, waarin wordt opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. Het is echter vermeldenswaardig dat tijdens het opstellen van de resolutie het woord "permanent" uit de tekst werd geschrapt op specifiek verzoek van de VS, waardoor de oproep tot een staakt-het-vuren slechts gold tot het einde van de ramadan, op 9 april, dus slechts twee weken. Om het nog erger te maken, legde Matthew Miller, een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, een publieke verklaring af dat wat de Amerikaanse regering betreft, de resolutie "een niet-bindende resolutie is". Maar we weten allemaal dat zelfs als ze bindend zou zijn, Israël in het verleden al vele malen VN-resoluties openlijk aan zijn laars heeft gelapt, omdat de VN een tandeloos orgaan is zonder middelen om eventuele beslissingen af te dwingen.

Biden maakt zich geen zorgen over de dood en vernietiging in Gaza, noch over het echte lijden van de Palestijnen. Hij maakt zich meer zorgen over zijn eigen electorale vooruitzichten in de Verenigde Staten. Opiniepeilingen laten zien dat, bovenop de erosie van zijn steun die we al voor 7 oktober zagen, Biden de laatste tijd nog veel meer steun heeft verloren door zijn aanpak van de crisis in het Midden-Oosten - iets wat hij zich niet kan veroorloven. Bovendien maken hij en zijn adviseurs zich zorgen over de toenemende destabilisatie van het gehele Midden-Oosten en de verdere verzwakking van de positie van het Amerikaanse imperialisme in de regio.

Doen alsof het je wat scheelt, maar doorgaan met moorden

De situatie van de Palestijnen in Gaza is werkelijk dramatisch. Noodhulp, met name in de vorm van voedsel, moet dringend in veel grotere hoeveelheden Gaza binnenkomen dan momenteel wordt toegestaan door de Israëlische regering. Maar de veelbesproken tijdelijke haven zal niet van de ene op de andere dag gebouwd worden. Volgens perssecretaris Patrick Ryder van het Pentagon kan het wel 60 dagen duren voordat de werkzaamheden klaar zijn. En zelfs als de haven klaar is, zullen de leveringen van hulp via de lucht en over zee de leveringen per vrachtwagen over land bij lange na niet compenseren.

Hulporganisaties die ter plaatse in Gaza werken, hebben berekend dat, zoals de zaken er nu voorstaan, er dagelijks minstens 1.300 vrachtwagens met hulpgoederen nodig zijn. Maar Israël blokkeert de levering van hulp, vooral naar het noordelijke deel van Gaza, terwijl het gelijktijdig op cynische wijze de schuld probeert af te schuiven op VN-organisaties, zoals UNRWA, door te beweren dat het hun schuld is dat de hulp niet geleverd wordt.

Als Biden serieus was betreft zijn 'humanitaire zorgen', zou hij al lang geleden alle wapenleveranties aan Israël hebben stopgezet, en geëist hebben dat Israël alle grensovergangen naar Gaza zou heropenen, opdat alle noodzakelijke hulp kon worden geleverd. Maar dat doen krokodillen niet.

Al het gepraat over het binnenhalen van hulp is slechts theater, zonder concrete actie om het te ondersteunen. De levering van wapens aan Israël daarentegen is geen theater; ze is reëel en onbeperkt. De hoeveelheid militaire steun en wapens die de VS sinds 7 oktober aan Israël heeft geleverd is enorm, met in totaal ongeveer 100 wapenverkopen.

Krokodil Biden heeft zich niet beperkt tot het massaal opvoeren van de militaire hulp aan Israël. Hij heeft ook de andere krokodillen, Sunak, Macron, Scholz, Meloni en vele anderen, geleid in het afsnijden van dringende noodzakelijke hulp aan de Palestijnen. De VS, samen met een aantal andere landen, hadden de donaties aan agentschappen zoals UNRWA al tijdelijk bevroren - waar we al eerder in detail op zijn ingegaan.

Nu is de druk op de Palestijnen echter nog verder opgevoerd. UNRWA is een belangrijke levensader voor de Palestijnen, en toch heeft het Amerikaanse Congres vorige week, juist ten tijde van een uiterst nijpende situatie in Gaza, een wetsvoorstel aangenomen dat de financiering van de instantie tot maart 2025 volledig stopzet. Het is noemenswaardig dat de VS het agentschap jaarlijks $300 miljoen tot $400 miljoen heeft gegeven. Hetzelfde wetsvoorstel bevat ook een clausule die de voortzetting garandeert van de 3,8 miljard dollar aan militaire hulp die de VS elk jaar aan Israël geeft.

Hier, in één enkel wetsvoorstel, vinden we de volslagen cynische hypocrisie van Biden volledig ingekapseld: geen geld voor de hongerende Palestijnen, maar miljarden dollars om de bommen te betalen die hen elke dag doden. Het contrast tussen de haast waarmee wapens naar Israël geleverd worden en het druppelsgewijs leveren van kleine hoeveelheden hulp aan de Palestijnen is schrijnend.

Maar het wetsvoorstel dat vorige week werd aangenomen, heeft nog een andere wending. Het is overduidelijk dat het Israëlische leger zich schuldig heeft gemaakt aan wat zelfs het internationale burgerlijk recht definieert als 'oorlogsmisdaden'. Ongewapende burgers zijn in koelen bloede gedood. Wanhopige mensen die voedsel zochten in de weinige vrachtwagens die werden toegelaten, zijn beschoten en gedood. Ziekenhuizen en scholen zijn gebombardeerd.

"Uit alle poriën, druipend van bloed en vuil"

Een serieus onderzoek zou ongetwijfeld nog veel meer van dit soort misdaden aan het licht brengen. Maar hetzelfde wetsvoorstel dat de financiering van UNRWA stopzet, bevat een clausule die specifiek dreigt met een verlaging van de hulp aan de Palestijnse Autoriteit in de toekomst (na maart 2025) als:

"[D]e Palestijnen een door het Internationaal Strafhof (ICC) gerechtelijk goedgekeurd onderzoek starten, of actief steun verlenen aan een dergelijk onderzoek, dat Israëlische staatsburgers onderwerpt aan een onderzoek voor vermeende misdaden tegen Palestijnen."

De Senaat keurde het wetsvoorstel vorige week goed en het werd vervolgens naar Biden gestuurd om het te ondertekenen.

Wat we hier hebben is Biden die de Palestijnen schaamteloos vertelt dat ze geen recht hebben op enige vorm van gerechtigheid, dat ze geen recht hebben om een gerechtelijk onderzoek te eisen naar door het Israëlische leger gepleegde misdaden. Als deze oorlog ooit eens voorbij is, krijgen ze te horen dat ze niet eens een poging mogen doen om dergelijke onderzoeken in te stellen als ze hulp willen blijven ontvangen. Dus de volgende keer dat je Biden hoort praten over humanitaire hulp en een betraande show van verdriet opvoert, bedenk dan dat je naar een krokodil kijkt.

Dit zijn de mensen die vandaag de dag over ons heersen: cynische, koelbloedige, berekenende slagers, die maar één belang hebben: het beschermen van de winstmachine die kapitalisme heet, het behouden van de rijkdom en privileges van de miljardairs, ongeacht de kosten die zij voor de mensheid nodig achten. Als dat betekent dat ze door het bloed van onschuldige burgers, vrouwen en kinderen moeten waden om hun doelen te bereiken, dan deinzen ze daar niet voor terug. En Biden en Netanyahu zijn allebei doordrenkt met het bloed van de Palestijnen.

In het eerste boek van Het Kapitaal stelde Marx:

"Wanneer [...] het geld ‘met natuurlijke bloedvlekken op de ene wang ter wereld komt,’ wordt het kapitaal geboren van hoofd tot voeten, uit alle poriën, druipend van bloed en vuil."

Dit geldt vandaag de dag nog meer dan toen deze woorden voor het eerst werden geschreven.