Vonk is een revolutionair socialistische organisatie, de Belgische sectie van de Internationale Marxistische Tendens.

Strijd met ons voor socialisme

Vonk/Révolution is de Belgische afdeling van de Internationale Marxistische Tendens. We komen binnen de linkerzijde en de vakbonden op voor een socialistisch programma dat een einde wil stellen aan het kapitalisme. We organiseren ook scholieren en studenten rond marxistische ideeën om de strijd voor een andere samenleving vooruit te helpen. Contacteer ons en zet je mee in voor een socialistische samenleving.

Kapitalisme in crisis

We worden geconfronteerd met een diepe crisis van het kapitalistische systeem. Dit systeem is niet meer in staat om de samenleving op economisch, sociaal en ecologisch vlak staande te houden en de volksgezondheid te garanderen. De rechtse regeringen willen de werkende klasse en de jeugd voor deze crisis laten betalen en zetten daartoe aan tot racisme en andere vormen van discriminatie. Ze verspreiden de illusie dat een ‘groen’ kapitalisme mogelijk is om de klimaatverandering te keren, maar alle feiten spreken dat tegen.

Socialistische revolutie

De linkerzijde, de vakbonden op kop, moeten de leden en hun collega’s mobiliseren tegen de rechtse regeringen. Wanneer linkse regeringen aan de macht komen, zoals in Griekenland bijvoorbeeld met Syriza, dan moeten ze uit het kader van het kapitalisme treden of ze worden gebroken door de macht van de banken en de patroons. De politici regeren, maar de kapitalisten heersen. Daarom moet heel het kapitalistische systeem op de schop.

Daartegenover stellen we de kracht van de 99%. Niet alleen ons aantal, maar ook onze positie in de maatschappij zijn onze sterkte. Zonder de werkende klasse wordt er niets geproduceerd, rijdt er niets, wordt er niemand verzorgd. Op basis van de nationalisatie van alle sleutelsectoren, waarbij de werkplaatsen onder controle van het personeel zelf komen te staan, is een heel andere maatschappij mogelijk. Een maatschappij die niet om de winsten van de 1% kapitalisten draait, maar de sociale, economische, ecologische en culturele behoeften van de meerderheid centraal stelt.

Internationaal

Het kapitalisme is globaal, en het socialisme moet dat ook zijn. Daarom zijn we internationalisten. De strijd van de werkende klasse kent geen grenzen. We maken dan ook deel uit van de Internationale Marxistische Tendens die actief is in 50 landen, verspreid over alle continenten. Met de marxistische theorie en methode als leidraad willen we ons voorbereiden op een socialistische wereldrevolutie.

De strijd voor een andere samenleving zal niet vanzelf gaan. Elke arbeider (iedereen die voor een loon werkt), kleine zelfstandige, student, werkloze – jong en oud – moet aan de strijd deelnemen. Deze strijd is van levensbelang. Blijf niet aan de zijlijn staan!

Help ons in de strijd voor socialisme

  • Contacteer ons, neem deel aan acties en discussies. Word lid van de Internationale Marxistische Tendens!
  • Abonneer je op ons tweemaandelijks tijdschrift Vonk.
  • Volg ons op sociale media: Facebook, Instagram en Youtube.
  • Neem deel aan een (online) leesgroep over een marxistische klassieker, een theoretisch of een actueel onderwerp.
  • Ga mee met ons naar betogingen, stakingspiketten, marsen en andere acties om marxistische ideeën te verspreiden.
  • Help ons marxistische publicaties te verkopen op je werkplek, op school, universiteit of onder kennissen. Verspreid onze artikels en video’s online.
  • Stuur ons een brief, verslag of artikel.
  • Help ons financieel! We zijn een volledig onafhankelijke organisatie en financieren onze activiteiten door bijdragen van gelijkgezinden.