De beweging van tentenkampen op universiteiten in solidariteit met Palestina heeft zich verspreid van de VS naar Nederland. Maandag 6 mei zetten studenten van de UvA, VU en AUC een tentenkamp op om te eisen dat de UvA alle steun aan en samenwerking met Israël verbreekt. Deze eerste activiteit werd in de nacht van 6 op 7 mei direct beëindigd doordat het bestuur van de UvA de politie op het kamp afstuurde om het met geweld te ontruimen.

Terwijl Israël is begonnen met militaire acties tegen Rafah en de enige grensovergang voor humanitaire hulp heeft overgenomen, is de studentenbeweging in solidariteit met Palestina opnieuw opgelaaid. Op het Roeterseilandcomplex van de Universiteit van Amsterdam bezetten honderden studenten een grasveld, om er tenten en barricades op te zetten. Ook veel docenten kwamen erop af en verklaarden zich solidair met de eisen van de studenten: openheid over de banden van de UvA met Israël en het beëindigen ervan.

Het College van Bestuur (CvB) verklaart zich ‘neutraal’ in het conflict en stelt dat het niet zomaar die banden kan verbreken. Tegelijk had CvB absoluut geen moeite om aan het begin van de Oekraïne-oorlog alle banden met Rusland te verbreken en de universiteit vol te plakken met posters dat de UvA tegen de Russische agressie is. Hier is dus duidelijk sprake van onwil, gebaseerd op de economische belangen van de universiteit en de Nederlandse heersende klasse.

Ondanks alle berichtgeving over “gewelddadige” demonstranten, is het overduidelijk dat er vreedzaam gedemonstreerd werd. De UvA daarentegen dreigde direct met ontruiming door de politie als er overnacht zou worden op het terrein. Dit is niet de eerste keer dat het CvB de politie heeft ingeschakeld. Tijdens de Mars voor Onderwijs in 2018 werd deze ook ingeschakeld tegen vreedzame studenten die op dezelfde locatie tenten opzetten.

Het eerste geweld kwam van zionistische hooligans die het kamp in de avond infiltreerden en de demonstranten aanvielen met vuurwerk en fakkels, in navolging van soortgelijke acties in de VS. Toen deze werden weggejaagd van het kamp, werden er geknipte filmpjes verspreid door zionistische elementen (Esther Voet van Nieuw Israëlitisch Weekblad, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, e.a.) om te framen dat er sprake was van geweld tegen “Joodse studenten”. In werkelijkheid deden er aan deze bezetting (en vele andere pro-Palestina-acties) ook Joodse studenten mee en is het overduidelijk wat het doel van de bezetting was.

In de late avond deed de UvA aangifte van “erfvredebreuk” om de politie de bevoegdheid te geven te ontruimen. Dit “erf” is echter een semi-publiek terrein waar iedereen altijd naartoe kan gaan (het is niet omheind) en wat door bewoners in de buurt dagelijks gebruikt wordt om hun hond uit te laten. Hier is dus duidelijk sprake van een anti-democratische maatregel om protest de kop in te drukken.

Toen duidelijk was dat de Mobiele Eenheid zou worden ingezet en geweld zou gebruiken, verliet aan deel van de demonstranten het kamp, terwijl de resterende 200 het strijdend zouden vasthouden tot de ontruiming. Aan de overkant had zich inmiddels een solidariteitsdemonstratie gevormd.

Met een shovel om de barricades weg te halen, knuppels, en honden, ging de ME uiteindelijk het kamp ontruimen. Zo’n 160 studenten werden gearresteerd, waarvan praktisch iedereen de volgende dag is vrijgelaten.

Ondanks de ontruiming was deze actie een stap vooruit. Onder druk heeft het CvB gedeeltelijke openheid gegeven over de banden met Israël. Reactionaire politici spreken inmiddels schande en roepen op tot meer repressie tegen pro-Palestina demonstranten. Onder studenten en docenten heeft de gewelddadige ontruiming geleid tot woede.

Vandaag (7 mei) vond er een nieuwe demonstratie plaats voor Gaza en tegen het CvB, met deelname van docenten en andere universiteitsmedewerkers. Tenminste 2000 mensen sloten zich bij de demonstratie aan en liepen door Amsterdam. De demonstratie was zeer strijdbaar en radicaal. Terwijl we dit schrijven, is er een gebouw op het Binnengasthuisterrein bezet en volgen er mogelijk nog meer.

Dit is de weg vooruit. De Palestina-solidariteitsorganisaties en studentenvakbond ASVA moeten proberen de rest van het onderwijzend en ondersteunend personeel mee te krijgen, onder andere door de vakbonden te betrekken. Naast de specifieke eisen m.b.t. Gaza moet er gepleit worden voor het beschermen van de democratische rechten van studenten en personeel.

De studentenbeweging voor Palestina moet zich ook verspreiden naar andere universiteiten in Nederland, want de eisen zijn niet alleen van toepassing op de UvA. Vandaag is hiermee een begin gemaakt, met een tentenkamp in Utrecht en een solidariteitsdemonstratie in Delft. Er zal nog meer volgen!

Uiteindelijk kan dit alles alleen een opstapje zijn richting een bredere beweging binnen de werkende klasse voor een werkersboycot, waarbij haven-, luchthaven-, transport- en ander personeel betrokken wordt om de financiële en andere materiële steun vanuit Nederland aan Israëls militaire acties te stoppen.

Geen cent en geen kogel voor de Israëlische oorlogsmachine!