acod_vub_6-12-07.gif

Donderdag betoogden studenten en personeelsleden uit het Hoger Onderwijs tegen het nieuwe financieringsmechanisme dat onderwijsminister Frank Vandenbroucke (sp.a) voorstelt. Door het Plan VDB zouden instellingen uit het Hoger Onderwijs voortaan moeten gaan concurreren met elkaar om subsidies bijeen te sprokkelen waardoor een ‘rationalisatie' zich op korte termijn opdringt in heel wat instellingen. De betogers vrezen ook dat de introductie van marktmechanismen in de financiering op termijn zal leiden tot een dualisering van het onderwijslandschap met aan de ene kant instellingen en opleidingen voor de elite - met dito inschrijvingsgelden - en aan de andere kant instellingen en opleidingen van lagere kwaliteit.

Ondanks het bijzonder slechte weer waren er toch 1500 studenten en personeelsleden op de actie. De betoging trok eerst naar het kabinet van minister Vandenbroucke. Terwijl een delegatie even ontvangen werd, trakteerden de betogers het ministerie op wat eitjes. Daarna trok de betoging naar de Vlaamse regering aan het Martelarenplein waar Sinterklaas de betogers toesprak en de stoute minister maar meteen in de zak stopte. Ook enkele instellingshoofden die het op het laatste moment op een akkoordje gooiden met de minister en de betoging probeerden te boycotten, kregen ervan langs.

De toespraken van enkele studentenvertegenwoordigers achteraf en in de media roepen hier en daar toch vragen op. De meer technocratische studentenvertegenwoordigers lijken zich tevreden te willen stellen met het louter veranderen van enkele punten en komma's in het voorstel. De echte inzet dient echter de concurrentielogica te zijn waarin het financieringsvoorstel de onderwijsinstellingen wil dwingen. Het is geen kwestie van aanpassing van het Plan VDB, het Plan VDB hoort in de vuilbak. De betogers zelf zeggen het correct: "Het Plan VDB? Weg ermee!"

Opvallende afwezige in het rijtje organisaties dat opriep tot de betoging was de socialistische onderwijsvakbond ACOD. De andere vakbonden deden wel mee. De ACOD-leiding had blijkbaar een akkoord met de minister ondertekend en weigert daarom actie te voeren. Dat zorgde voor nogal wat spanningen, ondermeer in de ACOD aan de VUB dat uiteindelijk besliste om toch mee op te roepen voor de actie. Het is verbazingwekkend hoe de minister erin geslaagd is om net de leiding van de socialistische vakbond te isoleren van de rest van de beweging. Benieuwd of de ACOD de volgende keer wel meedoet. Want de nieuwe acties worden momenteel al gepland.

Bekijk ook de foto's van de betoging in Gent, met 4.000 deelnemers, op www.marxistischestudenten.bewww.marxistischestudenten.be.