De VS hebben in Europa momenteel 480 nucleaire wapens opgesteld staan. Dat is het dubbel van wat waarnemers aanvankelijk dachten! Zo meldt een rapport van de Natural Resources Defense Councileen rapport van de Natural Resources Defense Council (NRDC) in februari 2005. Zij baseren zich daarbij op vrijgegeven documenten verkregen onder de U.S. Freedom of Information Act, militaire literatuur, NGO’s, de media en andere bronnen. Deze 480 bommen zijn opgesteld op acht basissen in zes NAVO-landen, waaronder Kleine Brogel in België.

Aanvankelijk stonden die bommen daar met het excuus dat de Sovjetunie wel eens West-Europa zou kunnen binnenvallen. Die ‘dreiging’ is na de val van de Berlijnse Muur niet meer dan een holle frase. Dus hadden Washington en zijn zwakke Europese broertjes een nieuwe excuus nodig. De NRDC zegt:

“Maar een andere oorlog in de periferie van de NAVO zou, voor sommigen, snel de rechtvaardiging versterken om Amerikaanse nucleaire wapens in Europa te houden. De Golfoorlog van 1991 en vervolgens de ontdekking van een geavanceerde poging van Irak om nucleaire wapens te ontwikkelen, gaf het vooruitzicht dat ‘schurkenstaten’ massavernietigingswapens zouden kunnen ontwikkelen en een Europese hoofdstad bedreigen. Van het ene moment op het andere werd de proliferatie van massavernietigingswapens een nieuwe reden om tactische Amerikaanse kernwapens in Europa te houden.”

Volgens de voorstanders zouden die bommen ‘schurkenstaten’ in de hand kunnen houden en zelfs oorlogen op het Europese continent voorkomen. Het uiteenspatten van Joegoslavië toont de futiliteit van dit laatste argument. De aanwezigheid van kernwapens is evenmin een argument voor ‘schurkenstaten’ om zich in te tomen, integendeel. Ter gelegenheid van de grote Bomspotting eind 2003 schreven wij in een artikel over de NAVOeen artikel over de NAVO:

“Ondertussen houdt de wereld zijn adem in telkens de regering-Bush harde taal spreekt over het bezit of ontwikkeling van kernwapens in Iran, Noord-Korea, Pakistan of India. Deze landen lijken niet van plan hun kernwapenprogramma stop te zetten. Na 11 september is het immers duidelijk dat de VS zich desnoods 'preventief verdedigen' en kan dus elk land dat een potentiële bedreiging vormt (al dan niet terecht) het nieuwe doelwit worden van de interventiepolitiek. Kernwapens als afschrikmiddel tegen imperialistische agressie dus. Een nieuwe kernwapenwedloop is begonnen. Dat deze wapens het einde van alle leven op aarde kunnen betekenen hoeft niet gezegd, dat ze zelfs in strijd zijn met het internationaal recht wordt genegeerd. Zolang de grootste kernmacht ter wereld, de VS, zich niet ontdoet van haar atoomwapens en zolang de NAVO een nucleaire strategie behoudt, zal iedere staat die zich door hen bedreigd voelt, streven naar de ontwikkeling van eigen atoomwapens.”

In ons artikel ’Alle kernmachten verbeteren hun nucleair potentieel’’Alle kernmachten verbeteren hun nucleair potentieel’, stelden we het als volgt:

“Door het wegvallen van de Sovjetunie is het oude ‘evenwicht’ tussen de grootmachten verdwenen. Vroeger vormden de kapitalistische machten onder leiding van de VS één blok tegen het ‘gevaar van het communisme’. Die reden voor samenwerking is weggevallen en het kapitalisme komt terug in zijn natuurlijke toestand: onderlinge strijd van de grootmachten voor de dominantie van hun multinationals, met alle mogelijke middelen. Vandaar de nieuwe wapenwedloop. Als marktleider heeft de VS de eerste aanzet gegeven en anderen volgen nu. Noord-Korea bijvoorbeeld heeft zich door de dreigementen van de VS teruggetrokken uit het Verdrag tegen de spreiding van kernwapens, wat Japan dan weer een alibi geeft om zich te bewapenen, waardoor ook Zuid-Korea zich bedreigd voelt enzovoort. Iran schendt eveneens het genoemde verdrag omdat ze zich geviseerd voelen door Washington. Een nieuwe wapenwedloop is bezig.”

Om de Belgische medewerking hieraan te ontmaskeren en aan te klagen, organiseren het Forum voor Vredesactie en Bomspotting vzw opnieuw een grote actie komende zaterdag 16 april. Meer info kan je vinden op www.bomspotting.bewww.bomspotting.be.