Op maandag 25 maart kwam de gemeenteraad van de stad Gent bijeen om zich te beraden over de geplande nieuwe belastingen. Het werd geen gewone gemeenteraad. Aangezien er ook gestemd zou worden over de kotbelasting waren een dertigtal studenten aanwezig op de gemeenteraad om hun ongenoegen te uiten over deze dreigende asociale maatregel. Groot was de verbazing dan ook toen schepen van financiën Frank Wijnakker (VLD) aankondigde dat “enkele bijkomende fiscale maatregelen” om technisch-juridische redenen werden afgevoerd. Waaronder dus ook de kotbelasting.

Na de betoging van 20 februari werden de studenten voor een voldongen feit gezet. De kotbelasting zou er komen, dat gat in de begroting moest nu eenmaal worden opgevuld. De Studenten Tegen Kotbelasting (SteK) lieten het daar niet bij en organiseerden prikacties. Een paar keer werd de Heuvelpoort (groot kruispunt nabij de Overpoort, de uitgaansbuurt) en andere plaatsen op het spitsuur met een dertig- à veertigtal mensen bezet. Over de methode van actie voeren kan gediscussieerd worden, maar feit is dat het stadsbestuur dit signaal niet kon negeren.

Opeens blijkt er een overschot op de begroting te zijn. Combineer dit met bovengenoemde “technisch-juridische redenen”, en daar verdwijnt opeens de kotbelasting. Of het stadsbestuur het zich nu opeens gewoon kan permitteren de gewraakte belasting af te voeren, of dat men echt rekening heeft gehouden met de acties, laten we in het midden. Vast staat dat strijd voeren en druk uitoefenen zeker geen kwaad kan.