De PTUDC (Pakistan Trade Union Defence Campaign), een initiatief van de Pakistaanse marxisten rond het blad “The Struggle”, bevindt zich in het centrum van de activiteiten tegen imperialistische agressie en fundamentalistische terreur. Zij organiseerden reeds drie grote meetings waarop honderden arbeiders en jongeren aanwezig waren. In de hoofdsteden van alle provincies van Pakistan zullen ze verder meetings, demonstraties en protest acties organiseren. Tegen de tiende oktober zullen zij ook een affiche en verschillende pamfletten i.v.m. de huidige situatie verspreiden over heel Pakistan.

Verder wordt een solidariteitscampagne gelanceerd in Europa met de bedoeling steun en medewerking te verkrijgen van vakbondsactivisten, jongeren en politieke activisten. Dit om de strijd tegen imperialistische agressie en fundamentalistische terreur uit te breiden. Je kan deze levensnoodzakelijke strijd alvast financieel steunen door te storten op rekeningnummer: 001-2559675-18

In Oostenrijk bekwam 'Der Funke' dat de Studentenvakbond (jongerenorganisatie van de bediendenvakbond) een oproep doet aan haar 7.500 leden om de PTUDC financieel te steunen! In een pamflet roepen zij op tot een minuut stilte voor de slachtoffers van de VS agressie tegen Afghanistan en een betoging op de dag dat de VS haar militaire interventie start.

Ook onze Amerikaanse kameraden van de Workers International League zijn betrokken in het groeiende protest tegen de ontwikkelende oorlogssituatie. Je kan hun artikels en pamfletten lezen op www.socialistappeal.org

Op onze internationale website www.marxist.com vind je bijna dagelijks nieuwe analyses en artikels i.v.m. de huidige situatie.

Eisenplatform:

* Neen aan de nieuwe imperialistische oorlog

* Geen frank, geen soldaat, geen kogel voor deze oorlog

* Neen aan individueel en staatsterrorisme

* Handen af van de landen van Azië, Afrika en Latijns-Amerika

* Verdedig de democratische rechten. Neen aan de beperking van onze rechten onder het mom van "antiterroristische wetgeving"

* De arbeidersklasse en de jongeren zullen niet betalen voor de crisis en de oorlog

* Laat de bazen betalen voor de crisis van hun eigen systeem

* Nationaliseer de luchtvaartmaatschappijen en alle bedrijven in crisis onder arbeiderscontrole en zelfbeheer

* Voor een democratisch en socialistisch plan van productie. Nationaliseer de banken en de grote monopolies

* Geen besnoeiingen in de sociale uitgaven om de oorlog te betalen

* Geen afdankingen en bedrijfssluitingen

* Voor internationaal socialisme

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken