Op 26 maart had in Oostende de provinciale Vlaams Blok-verkiezingsmeeting plaats in de zaal Ten Stuyver met Filip Dewinter als spreker. Op initiatief van Vonk Oostende, die alle progressieven had opgeroepen, werd een protestactie gehouden.

Het Blok had lessen geput uit de protestactie van verleden jaar en had en kleine knokploeg voorzien die samen (?) met de lokale politie de ingang van de zaal bewaakte. Met zaklampen werden de hersenen van de Blok-sympathisanten belicht om ze zo tot betere inzichten te brengen. Voor de actie hadden we de steun van Animo de Haan en Oostende, van jong Groen, Attac, Bulldozer en LSP. Samen een kleine zestigtal gemotiveerde mensen. Zo’n uur lang werden verschillende slogans gescandeerd: “Vlaams Blok rot op, NSV weg ermee”, “verzet: tegen fascisme en kapitalisme”,”arbeiders migranten één strijd “, “geen fascisten in onze stad” en het ludieke “opa fascist”. Want gelukkig maar behoorde het opgekomen publiek grotendeels tot de oudere generatie. In gesloten gelederen (men weet maar nooit) en verder scanderend werd de actieplaats ten slotte verlaten. Zeker voor herhaling vatbaar. Wat volgt, is het pamflet dat uitgedeeld werd.

Actie tegen meeting van het Vlaams Blok in Oostende

OPEN JE OGEN VOOR HET BLOK ZE SLUIT!

OPEN JE OGEN VOOR HET BLOK ZE SLUIT! Het Vlaams Blok is een extreem-rechtse, racistische, asociale, antivrouwen- en antidemocratische partij. De Blokkers beweren aan de kant te staan van de kleine man en vrouw. In werkelijkheid staan ze aan de kant van de rijken en de machtigen. Ze hebben enkel misprijzen voor de armen, of ze nu blank of bruin zijn, of ze nu Belg zijn of niet. Het racisme dat ze verspreiden is een vergif dat de mensen verdeelt. Het Vlaams Blok is daarom een gevaarlijke partij. Tijd dus om enige minder gekende aspecten van het Blok in het licht te stellen.

Staken schaadt, werken baat

Iedereen met kennis van de geschiedenis weet dat alle verworvenheden van de werkende bevolking (sociale zekerheid, arbeidsbescherming, stakingsrecht, stemrecht enz.) door klassenstrijd werden afgedwongen. Niets, maar dan ook niets heeft de Belgische en Vlaamse bourgeoisie ons ooit cadeau gedaan. Het Vlaams Blok steunt met haar slogan tegen staken niet het ‘Volk’ maar de rijken. Denk daar even over na als het Blok opnieuw de vakbonden (met hun 2,5 miljoen leden) aanvalt.

Vrouwen aan de haard

Ondanks het naar voren schuiven van enkele ‘babes’ huldigt het Blok voor de vrouwen de stelling van de drie K’s: kinderen, keuken en kerk. Feitelijk neemt ze terzake dezelfde ondemocratische houding aan als de fundamentalistische moslims. Het Blok is dan ook de partij van de Vlaamse fundamentalisten.

Ook Vlaamse staat niet neutraal

Het Blok wil Vlaanderen afscheiden van Wallonië. De Vlaamse staat zal echter net zomin als de Belgische ten dienste staan van het ‘Vlaamse Volk’, maar wel ten dienste van de Vlaamse heersende klasse. Het is geen toeval dat extreem-rechts gesponsord wordt door een groeiend aantal grote Vlaamse industriëlen. Van Gaever, de vroegere topman van VLM en DAT, komt nu zelfs bij de verkiezingen op voor het Blok. Zo’n Vlaamse staat zal eveneens ten dienste staan van het buitenlandse kapitaal. Vandaag is al 80 procent van de grote bedrijven en meer dan 50 procent van de KMO’s in buitenlandse handen. Het Vlaams Blok heeft actief alle pogingen geboycot om de Amerikaanswapentransporten via de Antwerpse haven en de Oostendse luchthaven naar Irak tegen te houden. In de Antwerpse gemeenteraad waren zij de grootste voorstanders van die wapentransporten en ontpopten ze zich als de meest slaafse volgelingen van Bush. En zij beweren de belangen van de ‘gewone Vlaming’ te verdedigen!

Migranten slechts een alibi

De grootste bron van armoede, ongelijkheid, onderdrukking, uitbuiting en oorlog is het systeem waarin we leven, de kapitalistische maatschappij. Nochtans stelt het Vlaams Blok dit systeem op geen enkele wijze in vraag. Meer zelfs, het Blok telt in zijn midden enkele belangrijke Vlaamse kapitalisten. Voor hen zijn de echte grote vijanden de socialisten en de vakbonden. Om die historische organisaties van de werkende mens te vernietigen proberen ze aanhang te verwerven door ‘de migranten’ en ‘de Walen’ de schuld van alle problemen te geven.

Duidelijk alternatief op het Vlaams Blok nodig

Het huidige beleid van de paarse regering is een asociaal beleid. Zo’n beleid is een voedingbodem waarop extreem-rechts teert. Daarom moet er een ommekeer komen ten voordele van de armsten en de werkende klasse. Dit betekent een echte socialistische politiek die breekt met het kapitalisme. Extreem-rechts bestrijd je niet met een rechts beleid! Niet “Eigen volk eerst” maar “WERKVOLK EERST”, los van huidskleur, is de boodschap.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken