De chauffeurs van de openbare vervoersmaatschappij De Lijn hebben op vrijdag 7 maart het werk voor 24 uur neergelegd. Slechts één op de drie bussen in West-Vlaanderen reed uit. Ook de kusttram reed de hele dag niet. Ze protesteerden daarmee tegen de gebrekkige communicatie binnen het bedrijf. “Een aantal afspraken die we maken, worden nadien door de directie niet nagekomen.”

De chauffeurs van de Lijn willen dat er duidelijkheid komt over een aantal zaken. Concreet willen de vakbonden dat de bevorderingsexamens worden opengesteld voor iedereen, dat de willekeur ophoudt bij de organisatie van de poetstaken, dat er een betere communicatie komt over de werkorganisatie bij de technische diensten en dat de aanwervingen gebeuren volgens het diploma. Verder eist het personeel dat er geen gedwongen mutaties meer plaatsvinden binnen de technische dienst. Het personeel wil ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor het in hun ogen slecht werkende ticketsysteem.

Volgens Yvan Bellaert van De Lijn worden een aantal eisen van de buschauffeurs behandeld binnen de daarvoor vaste procedures. Er wordt voor sommige problemen aan een oplossing gewerkt. “Niet alle eisen kunnen in één vergadering worden opgelost. De Lijn betreurt dat er gekozen wordt voor een staking in plaats van overleg. Nu worden 100.000 reizigers gegijzeld,” aldus nog Yvan Bellaert. Dit stond in de krant van zaterdag 8 en zondag 9 maart.

Waarom we onze kameraden opriepen om het werk neer te leggen, was misschien een verrassing. Wij stelden echter vast dat de directie geen overleg meer pleegt, maar gewoon beslist en de reactie afwacht. Men organiseert plotseling een vergadering met een afdeling om de arbeiders op de hoogte te brengen dat men een tweeploegensysteem zal invoeren zonder ploegvergoeding. Men beweert dat men handen te kort heeft om de tram in goede staat te houden. Ondertussen raakt bekend dat er twaalf personeelsleden van de technische dienst voor zeven maanden ingezet zullen worden voor bus- en tramdiensten, hoewel daarover niet overlegd is en terwijl er afgesproken was dat dit enkel in het seizoen kan gebeuren, dan nog in beperkte mate.

In de laatste CAO van vorig jaar werd gezamenlijk geopteerd voor 'gelijk werk is gelijk loon'. Waarom wordt dit niet toegepast door de directie? Waarom wordt het toekennen van het educatief verlof gebaseerd op het (deeltijds) uurrooster, terwijl het idee van educatief verlof gebaseerd is op de gevolgde lesuren? Straks worden er ticketautomaten ingevoerd. Dat is helemaal geen probleem, maar de directie moet dan niet veronderstellen dat in deze tijden van geweld en agressie een gewone chauffeur deze risicovolle geldomhaling uit zal voeren. Al enkele jaren zijn onze kameraden vragende partij voor een goede toiletvoorziening aan enkele terminussen. Is het niet gezonder om de mogelijkheid en tijd te hebben om zich te wassen en voor het nuttigen van een maaltijd? Het is beter werken op een bouwwerf. Dan is de eigelijke vraag: wie gijzelt nu wie???

De directie beweert uiteindelijk onze boodschap begrepen te hebben. Ze erkent dat er communicatieproblemen zijn en dat ze in het vervolg overleg zal plegen en de officiële kanalen zal gebruiken om over de arbeidsvoorwaarden te spreken. Wij zullen ze natuurlijk niet op hun goede bedoelingen beoordelen maar op hun concrete daden. Als ze opnieuw proberen ons eenzijdig zaken door de strot te rammen, dan weten ze wat hen te wachten staat. Dat hebben we nu al laten zien.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken