De verkiezingsuitslag van 9 juni heeft laten zien dat geen een van de traditionele heersende partijen, PvdA, CDA en VVD, een flink aantal zetels in de wacht heeft kunnen slepen. De PvdA ging van 33 zetels terug naar 30, het CDA halveerde bijna van 41 naar 21, en de VVD ging omhoog van 22 naar 31 zetels. Opgeteld komt dat uit op 82 zetels en dat is een meerderheid van zeven zetels om een regeringscoalitie te kunnen vormen. Het probleem is echter de zwaar verziekte verhoudingen tussen de PvdA en CDA, met name de verhouding tussen de PvdA en de conservatieve CDA-fractieleider Maxime Verhagen.

De verkiezingsuitslagen hebben geleid tot lastige coalitiebesprekingen tussen VVD, CDA en de gedoogsteun van de PVV, een uiterst rechtse anti-islambeweging die o.a. wordt gefinancierd door uiterst rechtse organisaties in Amerika waarbij ook David Horowitz is betrokken. De PVV is ruim verdubbeld in zetels, van 9 naar 24. Verschillende oorzaken hiervan zijn islam-bashing en het overnemen van standpunten van de SP op het gebied van AOW, zorg en minimumloon. De SP zelf is teruggegaan van 25 naar 15 zetels. De mogelijke coalitie van VVD, CDA en PVV beschikt over 76 zetels, slechts een meerderheid van 1 zetel.

De coalitiebesprekingen gaan vooral moeilijk omdat het CDA gespleten is over samenwerking met de PVV, waarbij deze niet in het kabinet komt maar een gedoogrol krijgt. Op deze manier kunnen zij hun anti-islam bashing voortzetten en bovendien zou het voor de beweging van Geert Wilders heel lastig geweest zijn om capabele mensen voor een kabinet te leveren.

De machtsstrijd binnen het CDA is ten koste gegaan van Ab Klink, het voormalige wetenschappelijk directielid van het CDA en huidig demissionair minister van volksgezondheid, die een van de boegbeelden is, en zich verzet heeft met de twee andere openlijke tegenstanders van samenwerking met de PVV onder intimidatie van de conservatief Verhagen. Het zat Klink zo hoog dat hij zelfs met een brief naar buiten kwam waarin hij Verhagen beschuldigde van het moedwillig willen misleiden van het CDA-congres dat in theorie het akkoord nog zou kunnen verwerpen.

De twee anderen die zich hevig verzetten zijn Ad Koppejan en Kathleen Ferriër, maar het is bekend dat er meer zijn die er niet veel trek in hebben om met de PVV samen te werken.

Er zijn al heel wat kopstukken van het CDA die zich hebben uitgesproken tegen de huidige rechtse koers van het CDA. Een van die intelligente CDA bourgeoisie kopstukken is Herman Wijffels, die zich in het politieke discussieprogramma Buitenhof uitsprak over de huidige coalitiebesprekingen. Hij zei dat als het kabinet er komt, dat het dan een machteloos kabinet zal zijn dat er geen hervormingen doorgevoerd krijgt. Hij zei ook dat het bourgeoisiemidden gesplijt wordt naar links en rechts op de horizontale lijn door de verticale lijn van de immigratieretoriek. En omdat de bourgeoisie nu en in de toekomst niet meer zo simpel haar hervormingen kan doorvoeren, werd het thema van een ander verkiezingsstelsel weer geopperd.

Het moge duidelijk zijn dat ook in Nederland de klassenstrijd zich aan het verhevigen is, waar alleen een goed georganiseerde arbeidersklasse in de aanval kan gaan.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken