De 240 havenslepers van het slepersbedrijf Smit gingen eind februari met steun van de vakbonden in staking. Ze eisten betere regelingen voor ouderen, ziektekosten en arbeidsongeschiktheid en een eenmalige uitkering nu de winst van Smit in 2006 verdubbeld is tot 75 miljoen euro. Half maart dwong de rechtbank de stakers vanaf zaterdag vier dagen aan het werk te gaan om de achterstanden weg te werken. Maar daarmee is het conflict niet van de baan. Nieuwe acties zijn al in het vooruitzicht gesteld.

SP.a Rood Antwerpen – met in haar rangen gemeenteraadslid en voormalig havenarbeider Frank Hosteaux – vindt het bijzonder belangrijk om haar solidariteit te betuigen met deze staking. Vaak genoeg worden de Antwerpse havenarbeiders afgedreigd met de druk van de internationale concurrentie. Als we het niet sneller, goedkoper en met minder volk doen dan zullen de trafieken en de jobs naar andere havens verdwijnen, zo luidt steeds het klokje van het havenpatronaat.

Tegenover voortdurende internationale concurrentie willen wij internationale solidariteit plaatsen. Zeker wat de Europese havens betreft moet er zo snel mogelijk een harmonisatie op het hoogste niveau komen van de werkvoorwaarden en de sociale rechten van de werknemers in en om de havens, en dit als eerste stap naar gelijkwaardige sociale rechten voor alle arbeiders in Europa.

Deze eis werd dankzij SP.a Rood opgenomen in het Ideologisch Manifest van de SP.a. Maar een sociaal Europa zal er niet komen door mooie teksten alléén. Het zal afgedwongen moeten worden door strijd, dwars tégen de winsthonger van het patronaat in.

SP.a Rood vraagt aan de socialistische vakbonden van de Antwerpse sleepdiensten om een daad van solidariteit te stellen met hun collega’s in Rotterdam.

Frank Hosteaux en de Antwerpse SP.a Rood parlementskandidaten Antoon Stessels (15e plaats SP.a) en Karen Milants (18e plaats SP.a) plannen een solidariteitsbezoek aan Rotterdam.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken