De CD&V (regeringspartij) stelt een boycot voor van Israëlische producten, afkomstig uit “de bezette gebieden.” Volgens het dagblad Le Soir zou het hier gaan over fruit, groenten en cosmetica. Ecolo, Groen, Vooruit en nu ook de PS zouden dit idee ondersteunen. Ook Caroline Gennez (Vooruit), Minister voor Ontwikkelingssamenwerking riep op tot een boycot van “Israëlische producten”. Het is duidelijk dat ze ervoor kiezen om te doen alsof ze tegen Israël vechten door middel van deze futiele en nutteloze daden. Wat heeft het voor zin om tomaten en make-up te boycotten als er blijkbaar oorlogswapens via België naar Israël vervoerd worden? Kunnen we in België niets beters doen om ons te verzetten tegen de gruwelijke plannen van Israël in Gaza?


Het is vandaag noodzakelijk om de zionistische oorlogsmachine te stoppen. Naar onze mening vereist dit een boycot, georganiseerd door de arbeidersorganisaties in de productie, de marketing, onderzoek en levering van wapens, munitie, logistiek, technologie en financiering van het Israëlitische leger. Vakbonden in havens, luchthavens en spoorwegen staan hier in de frontlinie om de destructieve machine te stoppen. De rode en groene vakbonden die de werknemers in de transportsector in België organiseren, hebben al het voortouw genomen:


“De vakbonden beweren dat militair materieel, waaronder wapens, door België wordt doorgevoerd. Dit materiaal zou voor Israël bestemd zijn. Voorlopig zijn er geen beelden om deze beweringen te bewijzen, maar de vakbonden hebben naar verluidt vele getuigenissen verzameld: “Ze lossen vliegtuigen die uit de Verenigde Staten komen”, legt Didier Lebbe, permanent secretaris van CNE uit, “ze lossen goederen, waarvan ze beseffen dat het oorlogstuig is.”


“Dit zouden geen militaire vliegtuigen zijn, maar burgervliegtuigen: “Ze worden gevraagd om burgervliegtuigen te laden ”voegt de vakbondsman eraan toe, “deze vrachtvliegtuigen vertrekken dan naar Tel Aviv”.


“In een verenigd front stellen de vakbonden deze situatie aan de kaak en roepen ze op tot een boycot: “We willen niet deelnemen aan de oorlogsmisdaden die in deze regio worden georganiseerd ”hekelt Didier Lebbe, “we weigeren deel uit te maken van de toeleveringsketen van dit materiaal dat zal gebruikt worden om burgers te doden. We willen hier niet medeplichtig aan zijn, dus vragen we onze partners om geen vliegtuigen met deze wapens te laden. (RTBF, 1 november 2023)


Maar ook in universiteiten en banken kunnen de werknemers en de studenten een initiatief in deze zin nemen, om de geldstroom of technologisch onderzoek voor de oorlog tegen Gaza te stoppen. Naast betogingen in de centrumsteden, moeten we ook nagaan of er massale manifestaties in luchthavens (zoals Bierset, bij Luik) en in havens zoals Zeebrugge en Antwerpen kunnen georganiseerd worden. Zoals in Oakland, Californië, waar demonstranten 9 uur lang een Amerikaans marineschip blokkeerden dat op het punt stond naar Palestijnse wateren te vertrekken.


Over de hele wereld geven steeds meer vakbonden gehoor aan de oproep van de Palestijnse vakbonden om hen te hulp te schieten. Zoals in Genua, Italië en Barcelona, waar havenarbeiders weigerden wapens te verschepen naar Israël en vrachtschepen in het dok blokkeerden. Of in Farnborough, Engeland, waar vakbondsleden door een staking de wapenproductie blokkeerden om de regering onder druk te zetten om haar medeplichtigheid aan de oorlogsmisdaden van Israël te stoppen. Of zoals in Canada, bij het bedrijf INKAS. Dit bedrijf levert militair materiaal aan de zionistische staat. Eind november werd het bedrijf geblokkeerd door honderden werknemers.


Voor de landen waar de acties nog niet zijn begonnen, komt het erop aan bestaande persberichten ter ondersteuning om te zetten in concrete acties! De oproep van de Palestijnse vakbonden mag geen dode letter worden! De internationale arbeiderssolidariteit is ons beste wapen in deze strijd tegen kolonisatie. Hierbij het persbericht:


“Deze dringende en genocidale situatie kan alleen worden afgewend door een enorme toename van de wereldwijde solidariteit met de bevolking van Palestina die de Israëlische oorlogsmachine kan beteugelen. We hebben u nodig om onmiddellijk te handelen – waar ook ter wereld – om de bewapening van de Israëlische staat en de bedrijven die betrokken zijn bij de blokkade-infrastructuur te voorkomen. We putten inspiratie uit vroegere vakbondsmobilisaties in Italië, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten, evenals soortgelijke internationale mobilisaties tegen de Italiaanse invasie van Ethiopië in de jaren 1930, tegen de fascistische dictatuur in Chili in de jaren 1970, en elders, waar de wereldwijde solidariteit de omvang van de koloniale wreedheid beperkte.”


De Palestijnse vakbonden stellen de volgende acties voor:


Weigeren om wapens voor Israël te produceren
Weigeren om wapens naar Israël te vervoeren
Moties van die strekking aannemen binnen hun vakbond
Om acties te ondernemen tegen medeplichtige bedrijven die deelnemen aan de uitvoering van de brutale en illegale belegering van Israël, vooral als ze contracten hebben met uw bedrijf
Regeringen onder druk zetten om alle militaire handel met Israël te stoppen en, in het geval van de Verenigde Staten, ophouden met het financieren ervan.


Van Brazilië (met de CUT en haar meer dan 7 miljoen leden) over Japan (de vakbond van spoorwegarbeiders met 1 miljoen leden) tot de massale Indische vakbonden, een golf van solidariteit stijgt op in de arbeidersbeweging. Solidariteitsmoties die oproepen tot een militair embargo tegen Israël worden gestemd op vergaderingen van vakbondsleden. In andere gevallen voeren vakbonden en solidariteitscomités directe acties, zoals hierboven beschreven.


Een echt militair embargo tegen Israël en zijn oorlogsmachine kan alleen worden uitgevoerd door de georganiseerde arbeidersbeweging.
Geen kogel, geen geweer, geen bom voor deze oorlog!


Laten we een einde maken aan de oorlog tegen Palestina door een “arbeidersboycot” en massabetogingen. Als we niet fysiek voorkomen dat ze deze oorlogsmachine van brandstof blijven voorzien, zal niemand anders dat doen, en zullen we allemaal de rampzalige gevolgen ondervinden. De arbeidersbeweging heeft in het verleden al oorlogen beëindigd! En dit eenzijdig! Dat zal het opnieuw doen, als we ons er allemaal achter zetten!


Intifada tot aan de overwinning!
Revolutie tot aan de overwinning!

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken