Leonid Shaidurov speelt een leidende rol in ‘School Strike 4 Climate’ en ‘Fridays For Future (FFF)’ in Rusland. Hij organiseert ook betogingen in Rusland. Hij gaf dit interview om zijn ervaringen te delen met studenten en ze te helpen in het opbouwen van een beweging om de klimaatverandering te bestrijden.

Lees hier de originele versie van het interview.Lees hier de originele versie van het interview.

Wat is Fridays for Future (FFF) en hoe verklaar je het succes ervan?

Leonid: De initiële oorzaak van de FFF-beweging was ongetwijfeld de klimaatverandering. Maar deze beweging ontwikkelt zich ook in de context van de crisis van het kapitalisme en aanvallen op de levensstandaarden en rechten van de werkende klasse. De economische crisis van 2008 gebeurde toen ik zes was. Voor mensen van mijn leeftijd, is crisis alles wat we ooit gekend hebben. Dit betekent dat veel jonge mensen dezelfde conclusies als ik trekken. Om een echte toekomst te verzekereren, we moeten strijden voor een wereld onbedorven door de belangen van het kapitaal.

Er is groeiend besef dat de exploitatie van grondstoffen, en van de ene persoon door de andere, een inherent onderdeel is van het kapitalisme. Het is kapitalisme dat ecologische rampen veroorzaakt. Dit leidt veel jonge mensen naar het idee dat klimaatverandering enkel aangepakt kan worden door revolutionaire verandering. Daarom heb ik veel respect voor Greta Thurnberg. Ze trok aan de alarmbel en dit maakte een wereldwijde beweging wakker.

Heeft FFF een politiek programma? Indien ja, hoe werd dit bekomen?

De initiële bedoeling van FFF was om weg te blijven van politiek. Maar zelfs als je denkt dat je geen interesse hebt in politiek: politiek heeft altijd interesse in jou... Het is niet genoeg om mensen bewust te maken en te hopen dat kapitalistische overheden zullen veranderen. Dat is waarom ik geloof dat FFF radicale antwoorden moet ontwikkelen op de klimaatcrisis.

Ik geloof ook dat, met de hulp van alle revolutionaire studenten in de wereld, de politiek van FFF zal radicaliseren. Vanuit mijn ervaringen met schoolstakingen in Rusland, zie ik dat mensen hun nauwe focus op één probleem overstijgen en realiseren dat er revolutionaire verandering nodig is. Verandering die de oplossingen brengt voor een heel scala aan problemen. Daarom denk ik dat FFF kan radicaliseren. De toekomst is aan ons!

Waarom moeten we van het kapitalisme af om klimaatverandering tegen te gaan?

Om klimaatverandering te bestrijden moeten we naar de fundamentele oorzaak kijken. In het kapitalisme is de heersende klasse enkel geïnteresseerd in winst, omdat het een competitief systeem is waar onvoldoende winst betekent dat je wordt ‘gedegradreerd’ tot de werkende klasse. Daarboven betekent de verdeling van de wereld in natiestaten dat deze met elkaar in competitie moeten gaan om investering aan te trekken. Welke overheid ook wordt verkozen, ze kan gechanteerd worden door het internationaal kapitaal om diens eisen in te willigen.

Enkel met een geplande economie kunnen we klimaatverandering stoppen. Een geplande economie zal afgestemd zijn op de noden van mensen in plaats van het maximaliseren van winst. Maar we moeten nadenken over hoe dit te bereiken. Enkel de werkende klasse kan de progressieve kracht van een maatschappij zijn. Enkel de werkende klasse kan een fundamentele verandering brengen, van een systeem gebaseerd op winst naar één gebaseerd op noden. De positie van de werkende klasse komt doordat ze alle materiële welvaart creëert. Ze hebben de mogelijkheid tot een andere maatschappij in hun handen. Het probleem is dat ze zich hier niet bewust van zijn.

Heb je repressie ervaren door jouw activisme?

In Rusland is het heel moeilijk om voor onze toekomst te strijden. Rusland is een dystopie waar dissidentie wordt beschouwd als misdaad en de strijd voor mensenrechten als extremisme. Ik word vervolgd door het ‘Centre for Combating Extremism’ voor het organiseren van scholieren. Dit omdat we een succesvolle strijd voerden tegen de aanwezigheid van Yunarmiya (Young Army Cadets National Movement) in sommige scholen. Dit is een organisatie die geweren naar scholen brengt om studenten te trainen voor de Armed Forces. Waar we actief waren, slaagden we er in ze van de campussen weg te krijgen.

Ik werd ook geviseerd voor het winnen van een aantal concessies omtrent voedsel. Onderwijs is zeer duur in Rusland en velen hebben moeite om schooldiners te kopen. We voerden stakingen en bezettingen uit en wonnen de solidariteit van leerkrachten en ouders. Zo werden de ambtenaren gedwongen om de voedselprijzen te verlagen.

Tot slot, werd ik ook vervolgd omdat ik de Free Education Coalition opstartte. Deze organisatie omvatte verschillende vakbonden die scholieren en leerkrachten vertegenwoordigen. Ze had als doel de omstandigheden te verbeteren, zoals meer autonomie, betere arbeidsomstandigheden, en gratis onderwijs.

Het lijkt dat, in tijden van universeel liegen, de waarheid vertellen extremisme is. Enkel internationale solidariteit kan mij helpen.

Heb je een boodschap voor schoolstudenten die vandaag de planeet willen redden?

Mijn boodschap is dat, wanneer je strijdt voor verandering, er altijd eerst censuur en repressie is, en je acties pas later als rechtmatig zullen worden beschouwd. Het is nooit andersom. Vergeet nooit dat de toekomst ons toebehoort en niet de huidige machtshebbers. Als we ons verenigen rond een revolutionair programma, kunnen we de wereld veranderen!

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken