Enkele dagen geleden werd Jose Anibal Oliveros Yepes - een aanhanger van president Chavez - neergeschoten door betogende oppositieleden in Carabobo. Naar aanleiding van zijn dood verstuurden leden van ‘Handen Af Van Venezuela' (HAV) volgende brief naar De Morgen:

"Enkele weken terug berichtte De Morgen (DM 9/11) verkeerdelijk dat  aanhangers van Hugo Chavez minstens één manifesterende student van de Venezolaanse oppositie zouden hebben gedood. Dat bericht bleek achteraf fout: het bericht bleek verspreid door oppositiemedia in Venezuela en werd naderhand ingetrokken door o.m. AP. De Morgen publiceerde geen rechtzettting, noch een lezersbrief daaromtrent (zoals bvb deze lezersbrief die werd ingestuurd).

Wat er ook van zij: zoals u weet gebeurde deze week in Venezuela hetzelfde, maar anders. Ditmaal viel er wel een dode: een 'aanhanger van Chavez' werd gedood door 'aanhangers van de oppositie'. Meer info op: Reuters (
linklink) of Telesur (linklink): of  Radio Nacional de Venezuela (linklink) of Venezuelanalysis: (linklink).  

Ik hoop dat De Morgen evenveel aandacht zal besteden aan een dode aanhanger van Chavez dan aan een achteraf-gezien-blijkbaar-niet-zo-dode aanhanger van de oppositie.
"

De volgende dag verscheen in De Morgen een artikel over Venezuela waarin zoals steeds de ene tendentieuze bewering na de andere valt. De titel van het artikel suggereert bijvoorbeeld opnieuw dat de grondwetsaanpassing in essentie draait om het levenslang aan de macht brengen van Chavez. Tot onze verbazing wordt ook de dood van Jose Anibal vermeld. Maar hoe? Bij het foute bericht van enkele weken geleden over de zogenaamde dood van een oppositielid stond een reusachtige foto die de indruk moest wekken van "gewelddadige Chavez-aanhangers". De dood van Jose Anibal werd ergens begraven middenin het artikel. Erger nog dan het feit dat achteraf-gezien-niet-zo-dode aanhangers van de oppositie meer aandacht krijgen dan dode aanhangers van Chavez is de tendentieuze toon, het discours waarmee het artikel doorspekt is. We citeren:

"Zowel tegen- als voorstanders van de grondwetsaanpassing werden het slachtoffer van geweld. Al weken durende betogingen van studenten werden meermaals opgeschrikt door het optreden van gewapende Chavez-aanhangers. In de stad Valencia vond een aanhanger van de president deze week de dood bij een schietpartij tussen tegen- en voorstanders." (DM 01/12/07). 

Merk op hoe de oppositie wordt  "opgeschrikt door gewapende Chavez-aanhangers'" terwijl de dode aan de andere kant valt bij een "schietpartij tussen tegen- en voorstanders". Met professionele journalistiek heeft dit niks meer te maken, dit is professionele stemmingmakerij. Jose Anibal heeft niet geschoten, net zomin als andere voorstanders in het incident waarbij hij werd gedood. Merk ook op hoe de oppositie in tegenstelling tot de voorstanders van de grondwetsaanpassing wordt voorgesteld als (immer vreedzame, de waarheid in pacht hebbende)  "betogende studenten". In werkelijkheid waren er studentenbetogingen aan beide zijden. Meer achtergrond over de incidenten na een studentenbetoging van de oppositie vind je in een ander artikel ander artikel van de campagne HAV.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken