Vijf studentenleiders worden bedreigd met een gevangenisstraf. Hun enige misdaad bestaat erin op de bres te staan voor gratis onderwijs. Allen zijn ze lid van de CLEP-CEDEP, een strijdbare studentenorganisatie die op 4 juni jongstleden een staking lanceerde voor gratis toegang tot het onderwijs in hun land. De kosten van de wettelijke verdediging tegen de beschuldigingen lopen nu al hoog op. Tot nu toe werden hier al 16.000 Mexicaanse pesos aan uitgegeven, wat ongeveer neerkomt op 825 euro. Wij vragen onze lezers en de progressieve studenten in België om onderstaande protestbrief te ondertekenen en een duitje in de zak te doen van hun Verdedigingsfonds.

De economische crisis drijft de rechtse regering van president Calderon tot wanhoop. De overheidsfinanciën bevinden zich in een belabberde staat. Dit zorgt voor ongewone bezuinigingen in de overheidsbegroting. Vooral de uitgaven ten voordele van de werkende klasse in de stad en in het platteland zijn geviseerd. Besnoeiingen in het onderwijs zorgen voor terechte commotie onder studenten, leerkrachten en ander onderwijspersoneel. Hun onderwijsomstandigheden gaan er dag na dag op achteruit. De misnoegdheid groeit daarom in het onderwijs.

De staatsuniversiteiten zijn in volle beroering. Massale betogingen hebben al plaatsgevonden tegen de bezuinigingsplannen van Calderon en de directies van de universiteiten. Om het protest af te remmen, worden de universitaire overheden aangemoedigd allerlei repressieve maatregelen te nemen. Deze zijn gericht tegen het recht op protest, vergaderingen enzovoort op de campussen. Nu is er zelfs sprake om diegenen die zich uitspreken tegen de aanvallen op het onderwijs gerechtelijk te vervolgen.

Studenten van de volgende universiteiten, de IPN, de UNAM en de UAM zijn in het vizier van deze repressie. In het geval van het Polytechnische Instituut (IPN) is het niet alleen de federale regering die de wettelijke vervolging heeft ingezet, maar ook de eigen directie van de onderwijsinstelling.

Twee jaar geleden, in 2007, was de IPN het toneel van een van de hardste aanvallen tegen de studentenbeweging. In waarachtige gangsterstijl werden tien studenten opgepakt door de politie en beschuldigd van het gebruik van extreem geweld. Ze werden voor de rechtbank gebracht. Uiteindelijk werden vier ervan schuldig bevonden ondanks het gebrek aan samenhang in het bewijsmateriaal en de vervalsing ervan.

Koppig blijft de directie van de IPN studentenactivisten vervolgen die tot de CLEP-CEDEP behoren. Valse brieven zogezegd verstuurd door verschillende sociale organisaties bedreigen en gooien met modder naar de studentenleiders. Deze werden gebruikt om een politieonderzoek te openen tegen hen waarvan ze de beschuldiging niet eens kennen.

In een andere universiteit, de UNAM, worden de studentenleiders gepest. Ze worden tot voor hun huis gevolgd, foto's worden van hen genomen door onbekende achtervolgers en verdachte wagens staan voor hun huis geparkeerd. Via internet circuleren er anonieme oproepen om deze studentenleiders een pak slaag te geven als ze nog op de campus worden gezien.

De studentenbeweging op de universiteiten is bijzonder actief solidair met de strijd van de arbeiders uit de elektriciteitssector, waar een van de grootste bedrijven onlangs door de regering werd gesloten. Dit wordt hen niet in dank genomen door de regering van Calderon, die in haar wanhoop in het wilde weg schopt.

De gebruikte methodes door de regering om sociale leiders in de studenten- en arbeidersbeweging te intimideren zijn niet nieuw. Er is echter veel meer nodig om deze activisten af te schrikken en de strijd te laten varen voor een betere wereld.

De militanten van de CLEP-CEDEP geven het niet op. Onze studentenorganisatie is nog actiever dan ooit bezig met het mobiliseren van de jongeren. Ook zorgen wij ervoor dat hun strijd nauw aansluit met de strijd van de arbeidersbeweging.

Wij vragen jullie solidariteit niet alleen in ons eigen land maar ook internationaal. De verantwoordelijkheid voor mondelinge, fysieke of psychologische aanvallen tegen onze militanten plaatsen wij volledig bij de regering van Felipe Calderon en haar vertegenwoordiger Enrique Villa Rivera in de IPN en José Narro Robles, rector van de UNAM.

Wij vragen de studenten en arbeidersbeweging in Mexico en internationaal om onderstaande eisen te steunen.

Help de CLEP-CEDEP financieel en stort vandaag nog op ons rekeningnummer 001-1370273-30 met vermelding 'steun studenten Mexico'. Wij storten het dan door naar Mexico.


Wij ondergetekenden,

1. Veroordelen de repressieve maatregelen van de regering van Felipe Calderón en haar vertegenwoordigers in de scholen nl. Jose Villa Rivera en Jose Narro Robles, tegen de studentenbeweging, leden van de CLEP-CEDEP, de vakbonden en de sociale organisaties.

2. Steunen de strijd van de jongeren, arbeiders en in het algemeen van het Mexicaanse volk tegen het rechtse beleid van de regering van Felipe Calderon.

3. Eisen de onmiddellijke intrekking van het onderzoek tegen Jay Claudia Aguilar en Luis Enrique Martinez Orihuela, net als alle beschuldigingen tegen hen. Hun enige misdaad bestaat erin op te komen voor de rechten van studenten en arbeiders.

4. Eisen het einde aan de pesterijen tegen de studentenleider Hector Aguilar Campos.

5. Eisen onvoorwaardelijk respect voor de democratische en vakbondsrechten van alle personeelsleden van het IPN. Elke vorm van vervolging en pesterij door de directie van de IPN tegen de vakbondsmilitanten Samuel Sotelo Crespo, Patricia Gongora moet gestopt worden.

6. Houden de regering van Felipe Calderon net als de directeur Enrique Villa Rivera van de IPN en de rector Jose Narro Robles van de UNAM, verantwoordelijk voor elke aanval tegen de hierboven vernoemde collega's of elk ander lid van de CLEP-CEDEP.

7. Engageren ons in een solidariteitscampagne met de vervolgde studenten en vakbondsmilitanten.

 

Zend een protestmail naar:

Dr. José Narro Robles
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dr. Enrique Villa Rivera
Director General of IPN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lic Fernando Gomez Mont
Minister van Binnenlandse Zaken
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gebruik liefst de onderstaande Spaanse versie en onderteken met je naam, land en eventueel organisatie.

Los jóvenes y trabajadores abajo firmantes:

1. Repudiamos los métodos represivos que el gobierno de Felipe Calderón y sus compinches en las escuelas, José Villa Rivera y José Narro Robles, han implementado en contra del movimiento estudiantil y los miembros del CLEP- CEDEP así como del movimiento obrero, los sindicatos y las organizaciones sociales.

2. Nos solidarizamos con las luchas que la juventud, los trabajadores y, en general, el pueblo de México, están dando en contra de la política antiobrera y antipopular que el gobierno del derechista Felipe Calderón está implementando.

3. Exigimos el retiro inmediato de las Averiguaciones Previas levantadas en contra de Claudia Jay Aguilar y de Luis Enrique Orihuela Martínez, así como de los delitos de los que se les pudiera estar acusando dado que, ambos compañeros, no han hecho nada más que defender los derechos de los estudiantes y los trabajadores.

4. Exigimos el cese al hostigamiento de que ha sido objeto el compañero Héctor Aguilar Campos en el último período.

5. De la misma manera demandamos el respeto incondicional de los derechos democráticos y sindicales del conjunto de los trabajadores del IPN, razón por la cual demandamos el cese inmediato de la campaña de persecución y hostigamiento que las autoridades de esta institución han lanzado contra los trabajadores Samuel Sotelo Crespo y Patricia Góngora.

6. Responsabilizamos al gobierno de Felipe Calderón, a Enrique Villa Rivera, Director General del IPN y a José Narro Robles, Rector de la UNAM, de cualquier ataque que pudieran sufrir los compañeros antes mencionados o cualquier otro miembro del CLEP-CEDEP.

7. Nos comprometemos a llevar adelante una campaña de solidaridad en nuestros centros de estudio y nuestros sindicatos informando sobre el caso de estos compañeros y de la resolución que pudiera tener.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken