Op 12 mei organiseerden Pax en Vonk in samenwerking met SP.a Rood en de Vrienden van Cuba een solidariteitsavond omtrent Venezuela. Hoewel het een eerste keer was dat er in de regio een dergelijke avond plaats vond, kwamen een veertigtal geïnteresseerden intensief luisteren en debatteren over de beweging in Latijns-Amerika, dat de laatste jaren de strijd voor internationaal socialisme aanvoert.

Op 15 april organiseerde Handen af van Venezuela in België in samenwerking met andere organisaties een eerste grote solidariteitsdageerste grote solidariteitsdag. Zeventien organisaties ondertekenden het initiatief op nationaal vlak, waaronder ook een aantal vakbonden. Dat de solidariteit groot is, bleek uit de 150 aanwezigen. Vonk, drijvende kracht van de campagne, gaat op dit elan verder, zowel in het groot als in het klein. Op het moment dat medewerkers van Vonk Hugo Chavez in eigen persoon ontmoeten op de alternatieve top te Wenende alternatieve top te Wenen, wordt de revolutionair-democratische beweging waar hij symbool voor staat voorgesteld op lokaal niveau in Kontich.

Zo hebben Vonk en Pax de handen in elkaar geslagen ten voordele van de internationale solidariteit en een infoavond georganiseerd. Het nieuwe initiatief Pax wil een forum bieden ter ondersteuning van organisaties die zich verzetten tegen sociaal en ecologisch onrecht. Dit door rond een aantal thema’s te werken. Het is de bedoeling om een platform te creëren, dat aanvullend en ondersteunend werkt en dus zoveel mogelijk samenwerkt met bestaande organisaties. Op de solidariteitsavond, succesresultaat van een eerste werkgroep, werd het forum meteen gelanceerd.

Op 12 mei zetten Vonk en Pax, Venezuela in de kijker omdat de opmars van de Bolivariaanse Beweging en haar leider Hugo Chavez geviseerd wordt door het establishment en de Verenigde Staten in het bijzonder. De docu-film “The Revolution will not be televised” illustreert dit op magistrale wijze. In het Westen worden de ontwikkelingen gemarginaliseerd door de media. Hierdoor zijn mensen weinig geïnformeerd en lijkt de sprong voorwaarts een ‘ver-van-mijn-bed-show’.

Na het tonen van de film kwam Erik Demeester getuigen. Hij is een van de coördinatoren van de campagne Handen Af van Venezuela, die ook steun krijgt van de Venezolaanse ambassade in België. Niet alleen kent hij het dossier bijzonder goed, hij verbleef ook effectief in Venezuela en werd ter plekke ondergedompeld in de revolutionaire veranderingen. Met zijn getuigenis bouwde hij verder op de elementen die aangereikt werden tijdens de schokkende filmvertoning.

Het deficit van de neoliberale klassenmaatschappij is gemeengoed te Venezuela en door de ‘Bolivariaanse Revolutie’ heeft de bevolking de instrumenten in handen gekregen om een politiek te voeren voor en door het volk. Sindsdien bracht de regering een aanzienlijke verbetering in de sociale omstandigheden van de miljoenen armen. Doordat de politiek greep krijgt op de economie worden enorme successen geboekt door de beweging. Het publiek was dan ook sterk geboeid toen Erik Demeester vertelde over de vooruitgang op sociaal en medisch gebied. Zo bestond er bijvoorbeeld een enorm analfabetisme. Hugo Chavez, die onder immense internationale druk staat, leerde de bevolking niet alleen lezen en schrijven. Hij gaf de gewone mensen ook inspraak in het tot stand komen van een nieuwe grondwet en via het Bolivariaanse onderwijs leren ze hoe die grondwet in hun eigen belang te interpreteren. Bodemrijkdom hoort het land en het volk zelf toe, niet de Westerse bedrijven. Door de olie te nationaliseren – en dus opnieuw publiek te maken na een strijd tegen de oli(e)garchie – kan de regering met de winsten van de genationaliseerde olie heel wat medische projecten opstarten.

Er ontstond spontaan een debat tussen de deelnemers. Enkele lokale SP.a-ers in de zaal kwamen ook tussen. Zij waren duidelijk tevreden dat een links politiek thema veel jeugd kon aantrekken, ondanks het terrasjesweer! De reacties waren bijzonder positief en de interesse in Venezuela en socialisme was hoog. Dat konden we niet alleen merken aan de 30 euro die onze stand met materiaal opbracht. Ook de lengte van de discussie toont dit aan, want na het officiële einde van de activiteit bleven mensen nog praten over linkse politiek tot 3 uur ’s nachts!

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 307 page 001coverVonk305Layout Vonk 304 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken