"Bolivia aguanta, el pueblo se levanta", "Contra la oligarchia secesionista, mano dura!", "Solidaridad latino con el pueblo boliviano". Met deze slogans zorgden een zeventigtal actievoerders zondag 4 mei om 11u ‘s morgens voor animatie aan de Boliviaanse ambassade in Brussel. Het initiatief werd gedragen door de mensen van de MAS (de partij van Morales) in België, talrijke Latijns-Amerikaanse verenigingen, de PS-senator Sfia Bouarfa en natuurlijk de campagne Handen Af van Venezuela (HAV). Voor de gelegenheid had HAV vierhonderd drietalige pamfletten verdeeld op het 1-mei-feest van het ABVV.

De onmiddellijke aanleiding voor de actie was het referendum dezelfde dag in de provincie Santa Cruz over de autonomie (zie tekst pamflet hieronder). Deze vraag naar autonomie is een strategisch manoeuvre van de oligarchen met de steun van de Verenigde Staten om de linkse regering van Evo Morales uit het zadel te lichten. Tijdens de ‘tribuna libre' (vrije micro waar iedereen die aan de actie deelneemt zijn woordje mag zeggen) benadrukten velen het belang van de eenheid in Latijns-Amerika tegen de handelingen van de oligarchen en hun buitenlandse sponsors. Nelson Estrada, advocaat en lid van de MAS, nam ook de Organisatie van Amerikaanse Staten op de korrel die in een bericht uit Washington de afscheidingsinspanningen in Bolivia weigert te veroordelen. Anderen zoals de woordvoerster van de Humanistische partij feliciteerde Evo Morales voor zijn ‘geweldloosheid'. Waarop een gedeelte van de toehoorders besliste niet te applaudisseren...

De spreker van Handen Af van Venezuela - voor de gelegenheid Handen Af van Bolivia! - sprak zijn solidariteit uit met de regering van Evo en de sociale bewegingen. "Dezelfde krachten die in Venezuela in 2002 de staatsgreep hebben gepleegd tegen Chavez en die de patronale lock-out hebben in gang gezet, zijn vandaag aan het werk in Bolivia: de oligarchen en het imperialisme. Het enige antwoord bestaat er niet in zich te verschuilen in ‘geweldloosheid'. Er wordt steeds gespuwd in de uitgestoken hand van Evo. Als we een klap in het gezicht krijgen moeten wij niet de andere wang aanbieden. Het is dringend tijd voor een einde aan de zogezegde dialoog en de toegevingen aan de rechterzijde. Mano dura, Evo! De harde hand, Evo! Dat is het beste antwoord."

Iemand van de Vlaamse solidariteitsbeweging met Bolivia hekelde de houding van België. Toen de Boliviaanse regering de gasindustrie nationaliseerde, sprak minister van Buitenland Karel De Gucht zich verontrust uit over de mensenrechten in het land. "België is gedurende vijfitg jaar nooit ongerust geweest over de rechten van de mens in Bolivia, maar als er aan het eigendom van de multinationals wordt gekomen, spreekt de minister van Buitenlandse zaken van grove schending van de mensenrechten. Als België nog eens zo praat moeten we allemaal voor het ministerie gaan betogen." Verschillende Chilenen maakten de vergelijking met de ervaring van de regering van de Unidad Popular toen Allende president was. Een Chileense balling aarzelde niet - terecht - op te roepen om het Boliviaanse volk te bewapenen.

Tenslotte spraken we af verder actie te voeren in de volgende weken rond Bolivia. Ondertussen is het referendum uitgedraaid op een grote flop. 40 procent is niet gaan stemmen. Van de resterende 60 procent heeft 14 procent tegen de autonomie gestemd of blanco. De steun van de rechterzijde in Santa Cruz is dus niet verhoogd maar verminderd in de twee jaren sinds het vorige referendum. Op 1 mei kwamen ook massaal veel mensen op straat tegen de dreigende afsplitsing, verschillende honderdduizenden in de grootste steden. Zoals we dikwijls gezien hebben in andere landen de laatste jaren, hebben de initiatieven van de rechterzijde het omgekeerde effect. De revolutie heeft soms de zweep nodig van de contrarevolutie om vooruit te gaan. Een nieuwe kans wordt geboden aan de revolutie in Bolivia. Evo Morales en de massabeweging moeten deze met twee handen grijpen en de oligarchie neutraliseren door haar te onteigenen.

actie_bolivia.jpg

 

Lees hier de tekst van het drietalige pamflet van Handen Af van Venezuela

Alarm Bolivia: Bijeenkomst tegen de separatistische plannen van de rechterzijde en de USA

De sociale bewegingen en de regering van Evo Morales in Bolivia worden bedreigd door een groot gevaar komende van de antidemocratische oppositie deze zondag 4 mei. Een referendum over autonomie van het departement Santa Cruz heeft die dag plaats op initiatief van de oligarchie van grote landeigenaars en bedrijfsleiders. Het voorstel van autonomie loopt het risico gevolgd te worden door de departementen Pando, Tarija en Beni. Met de autonomie wil Santa Cruz het recht verwerven eigen wetten te stemmen over de landhervorming, de controle op de inkomsten van de natuurrijkdommen en vooral het oprichten van een eigen politie.

Een bondgenootschap van de geprivilegieerden dreigt met eenzijdige regionale onafhankelijkheid om te verhinderen de nieuwe wetten over de landhervorming en de olie- en gasrijkdommen te moeten toepassen. Achter dit initiatief gaan de Verenigde Staten en de CIA schuil. De rechterzijde aarzelt ook niet het meest weerzinwekkende anti-indiaans racisme op te wekken om haar doel te bereiken. De ambassadeur van de VS in Bolivia, Philip Goldberg, heeft tien jaar gediend in Joegoslavië waar hij ervaring heeft opgedaan in de steun aan allerlei separatistische bewegingen. Een privé-militie samengesteld uit 85.000 mensen werd gevormd om de wapens op te nemen tegen de regering van Evo.

Sinds de verkiezing van Evo Morales als president van Bolivia twee jaar geleden met 53 procent van de stemmen werden al bij al bescheiden maatregelen van sociale rechtvaardigheid (nationalisatie van de gasrijkdommen, landhervorming, verhoging van het minimumloon, gratis melk voor de kinderen) hevig bevochten door de rechterzijde. Evo werd verkozen door de massa van de armen, de boeren, de arbeiders en indianen om de eisen van de opstand van oktober 2003 door te voeren. De oligarchie verdraagt dat niet. De gelijkenissen tussen de staatsgreep en de olielock-out in 2002-2003 in Venezuela tegen Hugo Chavez en de revolutie zijn frappant.

Samen met de Boliviaanse gemeenschap in België roepen wij op tot een bijeenkomst deze zondag 4 mei van 11u30 tot 13u30 voor de ambassade van Bolivia, Louizalaan 176, te 1050 Brussel. Ons doel bestaat erin de sociale bewegingen en de regering van Evo Morales te steunen tegen de plannen van burgeroorlog van de oligarchie en de Verenigde Staten in Bolivia.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken