Bij het begin van het academiejaar brachten de Marxistische Studenten een brochure uit die de kernideeën van het marxisme meer inzichtelijk maakt. Deze brochure is een inleiding op de methode en de geschiedenis van het marxisme. Het marxisme is geen afgewerkt geheel van feitjes, maar een wijze van denken, een manier om de wereld te begrijpen zodat men haar succesvol en ten goede kan veranderen.

Inhoudstafel:

Hoofdstuk 1 Wie was Marx? En Engels?
Hoofdstuk 2 Een materialistische dialectiek
Hoofdstuk 3 De dialectiek van de geschiedenis
Hoofdstuk 4 Werking van de kapitalistische economie
Hoofdstuk 5 Evolutie van het marxisme na Marx
Hoofdstuk 6 De revolutionaire rol van de arbeidersklasse
Hoofdstuk 7 Wat is nu een revolutie?
Hoofdstuk 8 De nieuwe maatschappij
Hoofdstuk 9 Leidt marxisme automatisch tot totalitarisme?
Hoofdstuk 10 Is communisme tegen de menselijke natuur?

Enkele citaten die je kunnen aanzetten om de brochure te downloaden:

Over de rol van de economie:
“Het is nuttig om een en ander over economie te weten. De grootste problemen waar de mens voor staat, zijn immers nauw verbonden met economie: de ecologische kwestie bijvoorbeeld, of de toenemende ongelijkheid, werkloosheid, de problematiek van de zogenaamde Derde Wereld enzovoort.”

Over het ontkennen van de arbeidersklasse:
“Aangezien de arbeidersklasse niet enkel bestaat, maar zelfs alomtegenwoordig is, waarom probeert men haar bestaan dan weg te moffelen? Wie heeft hier baat bij? Het antwoord is eenvoudig: elke groep die er alle belang bij heeft dat de huidige maatschappelijke orde blijft bestaan. De arbeidersklasse vormt immers, dankzij haar positie in de maatschappij, de potentiële motor van een grondige maatschappelijke verandering. Door het bestaan of de omvang en de kracht van de arbeidersklasse in vraag te stellen, wil men eigenlijk de mogelijkheid van een andere maatschappij neutraliseren.”

Over de actualiteit van revoluties:
“Revoluties zijn ook iets van onze tijd, niet iets van een ver verleden zoals men ons vaak voorhoudt. Misschien besef je het als lezer van deze brochure niet, maar we leven in de meest revolutionaire periode van de wereldgeschiedenis. Nog nooit is de samenleving min of meer gelijktijdig in verschillende continenten zo geradicaliseerd. Je hoort er slechts een heel vervormde weerklank van in de media, maar sta eens even stil bij de gebeurtenissen van de 21ste eeuw, na de donkere jaren ’90 waarin de overwinning van het kapitalisme was verklaard. We zagen en zien opstanden en revoluties in: Ecuador (2000), Argentinië (2001-2002), Venezuela sinds 2002 onder leiding van Hugo Chavez, Bolivia sinds 2002 met drie grote opstanden, Arequipa (Peru, 2003), Servië (2000), Georgië (2003), Oekraïne (2004), Kirgizië (2005), Oezbekistan (2005), Haïti (2006), Mexico (zeker Oaxaca, 2006), Nepal (2006) enzovoort. Het stijgende aantal stakingen, betogingen, algemene stakingen, ook in Europa en de VS, wijzen erop dat de arbeidersklasse zich begint te herstellen van het rechtse offensief van de laatste jaren.”

Over een socialistische toekomst:
“Gratis en milieuvriendelijk openbaar vervoer van hoge kwaliteit zou zorgen dat er geen uren per dag verspild zouden worden in files, uren die een mens anders aan werk of ontspanning zou besteden. De vervuiling door uitlaatgassen zou verminderen en gezinnen zouden geen groot deel van hun inkomen moeten besteden aan een of meerdere auto’s. Bovendien zouden er minder ongevallen plaatsvinden, die vandaag een grote menselijke en financiële kost met zich meebrengen.”

“Verder kunnen we beslissen om sommige takken van de industrie, die geen enkele maatschappelijke relevantie hebben, te elimineren. Zo heeft de militaire industrie weinig aan de mensheid te bieden, behalve steeds meer gesofisticeerde manieren om te doden en te verminken. Het argument dat het militaire apparaat dient om de bevolking te beschermen gaat in rook op wanneer we even stilstaan bij het vernietigingspotentieel van de moderne wapens. Kernbommen, kruisraketten, clusterbommen, chemische en biologische wapens enzovoort, worden niet gebruikt om te beschermen, maar om bevolkingen te bedreigen, te vernietigen en te overheersen. Een socialistische samenleving heeft echter geen nood aan zo’n hallucinant wapenarsenaal, dat de mens meerdere malen van de aardbol kan vegen.”

Over het individualisme:
“We werken samen, leven samen, gaan samen uit, gaan samen naar de film, naar het park enzovoort. Waarom hebben mensen dan de vreemde gedachte dat we allemaal ‘individualistisch’ zijn? Daarvoor moeten we terug naar een eerdere bewering, namelijk dat de omgeving het bewustzijn bepaalt: de kapitalistische klasse beïnvloedt ons denken. Via onze opvoeding, via de media, religie enzovoort, worden we de waarden van het kapitalisme aangeleerd. En wat zijn die waarden nu juist? Exact die ‘dog eat dog’ mentaliteit die stelt dat de enige manier om vooruit te geraken er in bestaat je ‘concurrenten’ uit te schakelen. We worden opgevoed om weg te kijken en ons niks aan te trekken van daklozen, armen, stervenden enzovoort. Deze ‘waarden’ dienen echter enkel een handjevol mensen bovenaan de ladder: de ultrarijke kapitalisten! De meeste mensen willen bovenal vrede, stabiliteit, een degelijke job, geen zorgen over gezondheidszorg of onderwijs, vrije tijd voor de familie en dierbaren enzovoort. Het is enkel de kapitalistische klasse die de individuele competitie tussen verschillende mensen en bedrijven nastreeft.”

Je kan de brochure lezen via de volgende link: Marxisme for DummiesMarxisme for Dummies