Activisten van de Iranian Workers' Solidarity Network (IWSN) waren aanwezig op een gezamenlijk piket van de Belgische vakbonden en Amnesty International in Brussel, onder de centrale eis 'Justice for Iranian workers'. Er waren vertegenwoordigers van de socialistische, christelijke en liberale vakbonden, en ook van de Internationale Transportfederatie (ITF) en de internationale vakbondsconfederatie ICFTU. Er waren ook heel wat Iraanse bannelingen en vakbondsmilitanten.

Dankzij het initiatief van enkele IWSN-activisten in de socialistische vakbond aan de Vrije Universiteit Brussel (ACOD-VUB), was er eveneens een delegatie met basismilitanten en bedrijfsafgevaardigden (zie foto'sfoto's). Daarnaast was er een delegatie van de Brusselse vakbond van lokale en regionale besturen (CGSP ALR). Veel demonstranten namen affiches met de eisen van de IWSN-campagne over, zoals te zien is op de foto's.

We verdeelden een pamflet van de IMT waarin de bredere betekenis van de opstand in Iran wordt uitgelegd. Het handboek van de IWSN verkocht goed, en we werden ook gecontacteerd door enkele jongeren om samen nieuwe acties te organiseren tegen de dictatuur. De komende dagen zullen we andere acties ondersteunen.

Lees hier het Engelstalig pamflet dat we verdeelden (pdf).

Vrijheid voor alle politieke gevangen!

De Iraanse werkers staan niet alleen!

 

 

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken