In de zoveelste schandalige aanval op de vrijheid van meningsuiting, werden een aantal van onze Oostenrijkse kameraden door een openbare aanklager gedagvaard vanwege hun steun aan de IMT en Palestina. We verwerpen de ongegronde beschuldigingen van de Oostenrijkse staat ten zeerste en betuigen onze volledige solidariteit met de kameraden die het slachtoffer zijn van deze aanval.

Onze kameraden in Oostenrijk worden door de staat vervolgd omdat zij de meest consequente en vastberaden verdedigers van het Palestijnse volk zijn, in tegenstelling tot alle andere georganiseerde linkse groeperingen in het land. Over de hele wereld strijden communisten niet alleen tegen de slachting in Gaza, maar ook voor het verdedigen van het democratische grondrecht om te protesteren tegen de misdaden van Israël. We weigeren ons te laten intimideren! Als jij ook woedend bent over het bloedbad in Gaza en de medeplichtigheid van je heersende klasse, sluit je dan aan bij de communisten! In juni lanceren we de Revolutionary Communist International (RCI)

De kameraden van Der Funke in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg worden sinds de herfst voortdurend lastiggevallen vanwege hun solidariteitsactiviteiten met Palestina. De pers, de staat, de burgerlijke partijen en de sociaaldemocratische partij (SPÖ) hebben hun uiterste best gedaan om de kameraden onder druk te zetten. De kameraden zijn geconfronteerd met een stortvloed aan vijandige artikelen, waaronder het noemen van individuele kameraden, bezoeken van de politie aan hun huizen en werkplekken, schandalige valse beschuldigingen en bedreigingen met uitsluiting uit de (SPÖ).

Nu is het Openbaar Ministerie in Vorarlberg een stap verder gegaan en heeft de kameraden formeel gedagvaard voor een verhoor, waarbij ze beschuldigd worden van steun aan Hamas en terrorisme.

De bundel zogenaamd bewijsmateriaal, samengesteld door het staatsbureau voor de bescherming van de grondwet en terrorismebestrijding (LVT), dat belast is met het toezicht op 'extremisme' en 'bedreigingen', is helemaal geen bewijsmateriaal. Het bestaat uit screenshots van de Socialistische Jeugd van Vorarlberg (SJV) die de IMT-verklaring over Palestina delen op sociale media.

Dit werd in de herfst uitgebreid behandeld in de pers en de kameraden herhaalden dat het perfect mogelijk is om je te verzetten tegen de brutale bezetting van Israël zonder Hamas te steunen. Maar om Israëls afslachting van de Palestijnen te verdedigen is het nodig om alle oppositie over één kam te scheren en ze allemaal terroristische sympathisanten te noemen.

De verdraaiingen werden zo erg dat de staatsomroep ORF zelfs een correctie en een rectificatie moest uitgeven voor het verkeerd weergeven van de IMT-verklaring over Palestina. De ORF beweerde in een artikel met de titel De socialistische jeugd rechtvaardigt de Hamas-aanval dat de IMT de aanval van 7 oktober verdedigde als onderdeel van een revolutionaire strijd.

Dit had de journalist min of meer letterlijk overgenomen uit een persverklaring van een regionaal conservatief parlementslid van de jongeren van de Conservatieve Partij (ÖVP) in Vorarlberg een paar uur eerder. Dezelfde lasterlijke beschuldiging kwam ook terecht in een politierapport van de LVT. 

Het is natuurlijk een volledig ongefundeerde leugen. De IMT-verklaring is heel duidelijk over deze vraag, onder het kopje:

"Steunen wij Hamas?"

"Onze vijanden zullen zeggen: dan steunen jullie Hamas. Op deze beschuldiging zullen we antwoorden: we hebben Hamas nooit gesteund. We delen haar ideologie niet, noch keuren we haar methodes goed.

"Wij zijn communisten en hebben onze eigen ideeën, programma en methoden, gebaseerd op de klassenstrijd tussen arm en rijk, onderdrukkers en onderdrukten. Dat bepaalt onze houding in elk geval."

De LVT moet toegeven dat de verklaring afstand neemt van Hamas en de aanslagen. Maar omdat de IMT sympathie toont voor de benarde situatie van de Palestijnen en uitlegt waarom Palestijnen de aanval toejuichen, betekent dit in de verwrongen geesten van de ÖVP en de veiligheidspolitie dat de IMT de aanval steunt.

Het feit dat Hamas nauwelijks wordt genoemd in de IMT-verklaring en er alleen steun wordt betuigd aan de Palestijnen, lijkt de politie niet te deren. Maar ze besloten, zonder enig bewijs, dat wat het IMT echt bedoelt als het het heeft over het steunen van de rechten van de Palestijnen, is dat het Hamas steunt. Nogmaals, er is geen greintje bewijs, maar dit lijkt hen geen zorgen te baren.

In werkelijkheid gaat het natuurlijk helemaal niet om bewijs. Het is een poging om deze jonge kameraden onder druk te zetten door middel van juridische intimidatie en om Palestijnse solidariteit te criminaliseren. Het is ironisch dat een staatsorgaan dat geacht wordt "de grondwet te beschermen", en de vrijheden die in die grondwet zijn vastgelegd, zich bezighoudt met het schaamteloos lastigvallen van tegenstanders van het regeringsbeleid.

Het feit dat de leugens afkomstig zijn van de ÖVP, de regeringspartij zowel in de deelstaat Vorarlberg als nationaal, maakt het des te schokkender. De laffe, lasterlijke acties van sociaaldemocratische leiders hebben zeker bijgedragen aan de aanvallen op de kameraden. Ze sloten zich niet alleen aan bij de meest schaamteloze lasterpraat van vooraanstaande conservatieve parlementsleden in het nationale parlement tegen Der Funke en de SJV, maar droegen zelfs hun eigen fantastische leugens bij aan de heksenjacht.

Regionaal SPÖ-leider Mario Leiter beschuldigde de kameraden uit Vorarlberg ervan sympathieën te koesteren voor mensen die kinderen de keel doorsneden. De Weense partijsecretaris Barbara Novak bedacht en promootte de bewering dat Der Funke staat voor de "verheerlijking van geweld en terrorisme". De onderdanige sociaaldemocratische leiders slijmen bij het etablissement in de hoop dat ze mogen deel uitmaken van de regering en het kapitalisme mogen beheren namens de heersende klasse.

De revolutionaire communisten van Der Funke vormen een van de organisaties in Oostenrijk die de meest energieke campagne hebben gevoerd ter verdediging van Palestina, in schril contrast met het grootste deel van het Oostenrijkse links. Enkel daarom worden ze aangevallen door de pers en het hele etablissement, die dagelijks artikelen hebben gepubliceerd vol leugens en laster.

Oostenrijk is natuurlijk niet het enige land waar de aanslag van 7 oktober is gebruikt als excuus voor een aanval op de vrijheid van meningsuiting. Alle 'westerse democratieën' zijn verwikkeld in een orgie van censuur en aanvallen van pro-Palestijnse activisten. Samen met vele anderen zijn onze kameraden in Zwitserland, de VS, Canada, Duitsland en Groot-Brittannië het slachtoffer geworden van soortgelijke acties. We beschouwen de laster van de burgerij en hun ingehuurde lakeien als een compliment. Het toont aan dat wat we doen, goed is.

Vandaag starten de kameraden van Der Funke een landelijke campagne waarin ze de intimidatie van de kameraden en de aanvallen op democratische rechten veroordelen. De IMT biedt hen hun volledige steun tegen deze aanval.

 [Het volgende is de oproep die de Oostenrijkse kameraden in het Duits publiceerden.]

Vrijheid voor Palestina! Handen af van Sonja en Alex!

De heersende klasse is internationaal in het offensief gegaan tegen elke organisatie die solidariteit toont met Palestina. De revolutionaire communisten van Der Funke - de Oostenrijkse afdeling van de International Marxist Tendency - worden al maandenlang belasterd en lastiggevallen door onze politieke vijanden. Nu zijn onze kameraden Sonja en Alex als beklaagden gedagvaard voor het Openbaar Ministerie, omdat ze de IMT-verklaring deelden waarin de oorlog in Israël werd veroordeeld.

Samen met de aanvallen op Gaza heeft de heersende klasse een golf van laster en vervolging gelanceerd tegen iedereen die de kant van de onderdrukten - de Palestijnen - kiest. In heel Europa en de VS zijn pro-Palestijnse demonstraties verboden; activisten zijn gearresteerd en lastiggevallen door de politie en ontslagen door hun werkgevers; terwijl pro-Palestijnse evenementen zijn afgelast en sprekers gecensureerd. In Oostenrijk zijn minstens 13 bijeenkomsten verboden, 400 aanklachten ingediend, 10 mensen gearresteerd en onderzoekt justitie meer dan 70 zaken.

De Oostenrijkse staat gaat nu echter nog een stap verder: ze beweren dat de IMT-verklaring Stop de Hypocrisie! Voor de verdediging van Gaza! schuldig is aan "aanzetten tot terrorisme", een misdrijf waarop een maximumstraf van twee jaar staat. Deze beschuldiging is waardeloos en is gewoon een brutale aanval op de democratie en de vrijheid van meningsuiting.

De revolutionaire communisten van Der Funke worden al maandenlang belasterd en lastiggevallen door onze politieke vijanden. De huidige verdachten zijn onze kameraden Sonja en Alex, de voorzitter en vicevoorzitter van de Socialistische Jeugd Vorarlberg, die het doelwit zijn omdat ze de IMT-verklaring hebben gedeeld. Ze zullen op woensdag 21 februari als gedaagden worden gedagvaard voor het openbaar ministerie in Feldkirch.

De IMT-verklaring, die nu in Oostenrijk strafbaar is gesteld, is in tientallen landen over de hele wereld verspreid en gereproduceerd. Heeft het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken hier echt iets nieuws ontdekt, of is dit gewoon een geval van politiek gemotiveerde laster?

We weten dat dit laatste het geval is. Op 18 oktober lanceerde de rechtse Volkspartij (ÖVP) in Vorarlberg een mediacampagne tegen ons die zich snel over heel Oostenrijk verspreidde en wekenlang aanhield.

Een bijzonder belangrijke rol in deze heksenjacht tegen ons is gespeeld door politici en de media. Raphael Wichtl, lid van het staatsparlement en de jeugdafdeling van de Volkspartij (JVP), heeft nog nooit zoveel politiek succes behaald als met het opstarten van deze lastercampagne. In zijn eerste persbericht hekelde hij op hysterische wijze onze solidariteit met de Palestijnen en beweerde hij dat onze verklaring de Hamas-aanvallen verwelkomde als een

"revolutionair middel" voor Palestijnse vrijheid. Dit lasterlijke persbericht werd kritiekloos overgenomen in verschillende media en is ook te vinden in het onderzoeksdossier van de staatspolitie.

De IMT-verklaring zegt duidelijk dat, met betrekking tot Hamas:

"Wij delen haar ideologie niet, noch keuren wij de methoden die zij gebruikt goed."

De jonge kapitalisten van de JVP - en trouwens ook alle andere lasteraars - hebben dit bewust genegeerd. Ze hebben hun best gedaan om solidariteit te tonen met de acties van het Israëlische staatsapparaat, dat sindsdien 30.000 Palestijnen heeft gedood en momenteel Rafah bombardeert, de laatste intacte stad in Gaza en het laatste toevluchtsoord voor meer dan een miljoen gevangen Palestijnen. De hypocrisie van de burgerij is ongeëvenaard.

De sociaaldemocraten in Oostenrijk (SPÖ) willen terug in de regering zetelen en hun leiders zijn bereid om koste wat het kost te capituleren. Deze dames en heren gebruiken de aanvallen van de burgerij op onze principiële revolutionaire positie om hun onderdanigheid aan de ÖVP duidelijk te maken. Daarbij schuwen ze geen enkel middel om alle mogelijke fantastische leugens uit te vinden.

De voorzitter van de SPÖ in Vorarlberg, Mario Leiter, beweerde op een persconferentie dat we sympathiseren met kindermoordenaars:

"Stel je voor dat mijn zoon in een flat woont en er komen terroristen zijn keel doorsnijden... en dan komen misschien onze eigen mensen langs en zeggen dat alles in orde is." Bovendien beschuldigde de SPÖ in Wenen, met name haar regionale partijsecretaris, ons van het "verheerlijken van geweld en terrorisme."

Al diegenen die agiteren tegen de Palestijnen en hun verdedigers volgen dezelfde primitieve logica:

"Iedereen die niet voor de genocide op de Palestijnen is, moet in plaats daarvan voor de uitroeiing van de Joden zijn."

Dit is absurd en toont aan dat de logica van de verdedigers van het kapitalisme alleen maar kan leiden tot genocide en oorlog!

De waarheid is dat alleen door de klassenstrijd, de methoden van de arbeidersbeweging, de intifada en de socialistische revolutie een einde kan worden gemaakt aan de barbarij in het Midden-Oosten. Dit is waar wij als revolutionaire communisten voor staan en voor vechten.

In plaats daarvan steunen de heersende klasse en de reformisten onderdrukking en uitbuiting. Alle parlementaire partijen in Oostenrijk steunen Israël "onvoorwaardelijk" en maken moslims en migranten in dit land tot zondebok.

Dit is op verschillende manieren winstgevend voor hen. De Oostenrijkse heersende klasse wil Washington en Brussel laten zien dat ze stevig achter de "westerse waarden" staan, ondanks hun houding tegenover de grootste vijand van het Westen - Vladimir Poetin. Maar de Palestijnen? Die hebben niets, zelfs niet de halve staat die hen 30 jaar geleden werd beloofd. Dit maakt hen het perfecte doelwit voor de heersende klasse om hun loyaliteit aan hun westerse vrienden te bewijzen.

Stampen naar beneden, op de zwakkeren helpt de heersende klasse ook om met hun problemen thuis om te gaan. Hun doel is om de arbeidersklasse onderuit te halen zodat ze zich niet kan verzetten tegen verdere loonsverlagingen en aanvallen op de arbeidsomstandigheden! De bazen demonstreerden deze tactiek in de herfst door de cao-onderhandelingen met de metaalarbeiders te saboteren vanwege:

"anonieme bedreigingen aan het adres van vertegenwoordigers van de industrie waarvoor de vakbonden deels verantwoordelijk zijn."

Wij zijn tegen deze hypocrisie. Het verdelen van de arbeidersklasse maakt de uitbuiters alleen maar sterker. Wij staan voor de internationale solidariteit van de arbeidersklasse als de enige kracht die een einde kan maken aan de kapitalistische barbarij!

Trek alle beschuldigingen tegen Sonja en Alex in!

Lang leve de internationale solidariteit! Stop de criminalisering van solidariteit met het Palestijnse volk!

Weg met het racisme en de verdeeldheid van de heersende klasse in Oostenrijk!

Voor klassenstrijd tegen alle aanvallen van de kapitalisten op arbeidsrechten, lonen en democratische rechten!

Voor een socialistische revolutie in het Midden-Oosten en internationaal om een einde te maken aan de barbarij van het kapitalisme!